Hoeveel voertuigen worden er gesloopt of geëxporteerd?

In 2021 vielen ruim 438 duizend personenauto’s uit de registratie. Daarvan werd 60 procent geëxporteerd en 40 procent gesloopt. De rest werd buiten de normale registratie gesteld, bijvoorbeeld omdat ze als crossauto op privéterrein werden gebruikt. Het aantal uitgevallen personenauto’s was ruim 8 procent hoger dan in 2020.

Naast personenauto’s vielen in 2021 ook bijna 61 duizend bedrijfsmotorvoertuigen uit de registratie. Dat waren er bijna 3 procent minder dan een jaar eerder. Van deze voertuigen werd 76 procent geëxporteerd en 16 procent gesloopt.

Leeftijd voertuig bij sloop en export

In 2021 was 92 procent van de gesloopte personenauto’s 15 jaar of ouder, van de gesloopte bedrijfsmotorvoertuigen was dat 73 procent.

Van de geëxporteerde voertuigen was meer dan de helft jonger dan 15 jaar. Dat gold voor 58 procent van de uitgevoerde personenauto’s en 68 procent van de uitgevoerde bedrijfsmotorvoertuigen.