Hoeveel binnenvaartschepen zijn er in Nederland?


Het aantal binnenvaartschepen met Nederlandse vlag dat op de Nederlandse binnenwateren goederen heeft vervoerd is in 2019 met 53 toegenomen tot 5 duizend. Sinds 2011 nam het aantal binnenvaartschepen ieder jaar licht af. In 2011 waren er nog 5,5 duizend binnenvaartschepen met Nederlandse vlag actief, in 2018 was dit aantal met ruim 500 afgenomen. Wel is het aandeel grotere schepen de laatste jaren toegenomen. Waar in 2011 bijna 12 procent van de binnenvaartschepen een laadvermogen had van meer dan 3 duizend ton, bedroeg dit aandeel in 2019 14,4 procent. Het aandeel schepen met een laadvermogen van duizend ton of minder daarentegen, nam in deze periode af van 47,4 naar 42,5 procent.

Vooral motorvrachtschepen in de binnenvaart

De binnenvaartvloot bestond in 2019 voor 46,4 procent uit motorvrachtschepen. Deze worden onder meer gebruikt om droge bulkgoederen, zoals kolen en zand en containers te vervoeren. Droge bulkgoederen en containers kunnen ook in duwbakken worden vervoerd. Deze bakken hebben geen motor en moeten door een duw- of sleepboot worden voortgestuwd. Bijna 24 procent van de Nederlandse binnenschepen zijn duwbakken. Naast deze schepen zijn er nog 780 tankschepen en 740 overige binnenschepen die tot de Nederlandse vloot behoren.