Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse transportsector?

In 2022 stootte de Nederlandse transportsector bijna 24 miljard kilo CO2 uit, 5,5 procent meer dan een jaar eerder. De uitstoot die plaatsvond op buitenlands grondgebied is hierin meegerekend, de uitstoot van buitenlandse vervoer in Nederland is niet meegerekend. De bijdrage van de transportsector aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie was 14,1 procent.

Stikstofoxiden

De Nederlandse transportsector stootte ruim 192,9 miljoen kilo stikstofoxiden uit in 2022, bijna 6 procent minder dan een jaar eerder. De transportsector veroorzaakte ruim de helft van de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie, en ongeveer 29 procent van de totale uitstoot van verzurende stoffen in zogeheten zuurequivalenten.

Bronnen

StatLine - Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen