Hoe belangrijk is de luchtvaart voor onze economie?

De bijdrage van het ‘vervoer door de lucht’ aan de Nederlandse economie bedroeg in 2021 iets meer dan 0,2 procent. De toegevoegde waarde van het vervoer door de lucht lag in 2020 ruim 75 procent lager dan het niveau van voor de coronacrisis (in 2019). In 2021 herstelde de luchtvaart zich enigszins en groeide de toegevoegde waarde met 44 procent ten opzichte van 2020.
De werkgelegenheid is in de luchtvaart gekrompen. In 2019 waren er in het vervoer door de lucht 24 duizend vve’s actief, duizend minder dan in 2007.

Dienstverlening voor de luchtvaart

Naast de vliegmaatschappijen zelf is er nog meer bedrijvigheid rond de luchtvaart. Het gaat hierbij om de vliegvelden en om ondernemingen die zich bezighouden met de afhandeling van luchtvracht en passagiers. In 2019 waren er ongeveer 390 van dergelijke dienstverleners actief. De werkgelegenheid van de zogeheten dienstverlening voor de luchtvaart ligt op zo’n 29 procent van die van het vervoer door de lucht, de omzet op ongeveer 17 procent. In 2017 bedroeg de omzet van vervoerders en dienstverleners tezamen ruim 11 miljard euro.