Hoe belangrijk is de luchtvaart voor onze economie?

De bijdrage van al het vervoer door de lucht aan de Nederlandse economie bedroeg in 2022 iets meer dan 0,3 procent. Het vervoer door de lucht bestaat uit alle vliegtuigmaatschappijen.
De toegevoegde waarde van het vervoer door de lucht was in 2020 ruim 75 procent lager dan in 2019, voor de coronacrisis. In 2021 herstelde de luchtvaart zich en groeide de toegevoegde waarde met bijna 20 procent ten opzichte van 2020. Dit herstel zet door in 2022 met ruim een verdubbeling van de toegevoegde waarde ten opzichte van 2021 tot 2,5 miljard euro.
De werkgelegenheid binnen de luchtvaart fluctueert. In 2019 waren er in het vervoer door de lucht 24 duizend vte’s actief, duizend minder dan in 2007. In 2020 en 2021 nam de werkgelegenheid verder af tot respectievelijk 23 en 21 duizend vte’s. In 2022 nam het aantal vte’s toe tot 22 duizend.

Dienstverlening voor de luchtvaart

Naast de vliegmaatschappijen zelf is er nog meer bedrijvigheid rond de luchtvaart. Het gaat hierbij om de vliegvelden en om ondernemingen die zich bezighouden met de afhandeling van luchtvracht en passagiers. In 2022 waren er ongeveer 480 van dergelijke dienstverleners actief. De werkgelegenheid in de dienstverlening voor de luchtvaart was ongeveer 30 procent van die van het vervoer door de lucht, de omzet de ongeveer 16 procent. In 2021 bedroeg de omzet van vervoerders en dienstverleners samen ruim 8 miljard euro.