Hoe belangrijk is de luchtvaart voor onze economie?


De bijdrage van het ‘vervoer door de lucht’ (ruwweg de vliegmaatschappijen) aan de Nederlandse economie bedraagt ruim een half procent. De toegevoegde waarde van het vervoer door de lucht lag in 2019 bijna 50 procent hoger dan het niveau van voor de crisis (in vergelijking met 2007). De werkgelegenheid is daarentegen gekrompen. In 2019 waren er in het vervoer door de lucht 24 duizend vte’s actief, duizend minder dan in 2007.

Dienstverlening voor de luchtvaart

Naast de vliegmaatschappijen zelf is er nog meer bedrijvigheid rond de luchtvaart. Het gaat hierbij om de vliegvelden en om ondernemingen die zich bezighouden met de afhandeling van luchtvracht en passagiers. In 2019 waren er ongeveer 390 van dergelijke dienstverleners actief. De werkgelegenheid van de zogeheten dienstverlening voor de luchtvaart ligt op zo’n 29 procent van die van het vervoer door de lucht, de omzet op ongeveer 17 procent. In 2017 bedroeg de omzet van vervoerders en dienstverleners tezamen ruim 11 miljard euro.