Hoeveel rijden personenauto’s?

In 2021 legden alle Nederlandse personenauto’s samen 104,5 miljard kilometer af. Dat is 4,8 procent meer dan een jaar eerder. Per auto was de stijging met 3,3 procent iets minder sterk. Het gemiddeld jaarkilometrage nam toe van 10,7 duizend kilometer in 2020 naar 11,0 duizend in 2020. Het aantal auto’s dat gedurende het jaar op de weg was, was in 2021 1,5 procent hoger dan een jaar eerder.

In 2021 legden personenauto’s bijna 17 miljard kilometer minder af dan in 2019, voor de coronapandemie.  

Kilometers en aantallen Nederlandse personenauto's
JaarTotale kilometers (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Aantal personenauto's (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Gemiddeld jaarkilometrage (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20190,71,8-1
2020-17,80,7-18,4
2021*4,81,53,3
*voorlopige cijfers

Kilometers particulieren en auto’s van de zaak

Het merendeel van de personenauto’s (88 procent) is in particulier bezit. Van de 104,5 miljard kilometer die in 2021 werd afgelegd door Nederlandse personenauto’s kwam 80 procent voor rekening van auto’s van particulieren, de overige kilometers werden zakelijk gereden. Auto’s van de zaak legden gezamenlijk 20,6 miljard kilometer af, 5,0 procent meer dan een jaar eerder. Auto’s van particulieren reden 4,8 procent meer kilometers.

Een auto van een particulier reed in 2021 gemiddeld 10 duizend kilometer, dat is minder dan een auto op naam van een bedrijf (18,3 duizend kilometer). Zowel auto’s van particulieren als auto’s van de zaak reden gemiddeld meer kilometers dan in 2020, respectievelijk 3,0 en 5,7 procent meer.

Kilometers Nederlandse personenauto's
 Particulier (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Bedrijf (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20190,22,6
2020-15,6-25,6
2021*4,85
*voorlopige cijfers
 

Kilometers naar brandstof

De meeste personenauto’s rijden op benzine. Een benzineauto reed in 2021 gemiddeld 9,8 duizend kilometer. Auto’s met andere brandstofsoorten hadden gemiddeld een hoger jaarkilometrage. Een elektrische auto reed gemiddeld 15,1 duizend kilometer en een diesel gemiddeld 18,0 duizend.

Gemiddeld jaarkilometrage Nederlandse personenauto's, 2021*
 Gemiddeld jaarkilometrage (x 1 000 km)
CNG, CNG hybride, LNG19,2
Diesel, diesel hybride18
Elektrisch, waterstof15,1
Plug-in hybride14,5
LPG, LPG hybride12,6
Benzine, benzine hybride, ethanol9,8
*voorlopige cijfers

Kilometers naar leeftijd voertuig

Hoe ouder een personenauto, hoe minder kilometers er doorgaans mee gereden worden. Jongere auto’s zijn relatief vaak auto’s van de zaak. Zo stond in 2021 bijna 39 procent van de auto’s onder de vijf jaar op naam van een bedrijf, tegen 2 procent van auto’s van 25 tot 40 jaar.

In 2021 maakten auto’s die twee jaar oud waren gemiddeld de meeste kilometers: 16,3 duizend. Bij auto’s van 25 tot 40 jaar was dat 4,2 duizend kilometer. Oldtimers (40 jaar en ouder) legden gemiddeld 1,8 duizend kilometer af, dat is een negende van wat een nieuwe auto (één jaar oud) reed.

Gemiddeld jaarkilometrage Nederlandse personenauto's, 2021*
 Gemiddeld jaarkilometrage ( x 1000 km)
0 tot 5 jaar14,2
5 tot 10 jaar11,9
10 tot 15 jaar10,2
15 tot 25 jaar8,7
25 tot 40 jaar4,2
40 jaar of ouder1,8
*voorlopige cijfers