Hoeveel rijden personenauto’s?


In 2019 legden alle Nederlandse personenauto’s samen 122,5 miljard kilometer af. Dat is 0,7 procent meer dan een jaar eerder. Deze toename houdt verband met een stijging van het aantal auto’s dat gedurende het jaar op de weg was (+1,9 procent). Per auto werd er juist minder gereden: het gemiddelde jaarkilometrage nam af van 13,0 duizend kilometer in 2018 naar 12,8 duizend in 2019.

Kilometers particulieren en auto’s van de zaak

Het merendeel van de personenauto’s (87 procent) is in particulier bezit. Van de 122,5 miljard kilometer die in 2019 werd afgelegd door Nederlandse personenauto’s kwam 78 procent voor rekening van auto’s van particulieren, de overige kilometers werden zakelijk gereden. Auto’s van de zaak legden gezamenlijk 26,6 miljard kilometer af, 2,7 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal gereden kilometers door auto’s van particulieren nam met 0,2 procent toe.

Een auto van een particulier reed in 2019 gemiddeld 11,5 duizend kilometer, dat is de helft minder dan een auto op naam van een bedrijf (22,1 duizend kilometer). Zowel bij auto’s van particulieren als bij auto’s van de zaak daalde het gemiddelde aantal kilometers dat werd afgelegd in vergelijking met 2018.

Kilometers naar brandstof

Een dieselauto reed in 2019 gemiddeld 22 548 duizend kilometer. Daarmee legden ze een iets grotere afstand af dan een gemiddelde plug-in hybrideauto (22 450 duizend kilometer). Met volledig elektrische auto’s werd met gemiddeld 13,5 duizend kilometer beduidend minder gereden. Het laagste aantal kilometers werd dat jaar afgelegd door benzineauto’s: 10,9 duizend.

Kilometers naar leeftijd voertuig

Hoe ouder een personenauto is, hoe minder kilometers er doorgaans mee gereden wordt. Bij jongere auto’s gaat het relatief vaak om auto’s van de zaak. Zo stond in 2019 ruim 47 procent van de auto’s onder de drie jaar op naam van een bedrijf, tegen 2 procent van auto’s van 25 tot 40 jaar.

In 2019 maakten auto’s die één jaar oud waren gemiddeld de meeste kilometers, namelijk 19,9 duizend. Bij auto’s van 25 tot 40 jaar was dat 4,4 duizend kilometer. Oldtimers (40 jaar en ouder) legden gemiddeld 1,9 duizend kilometer af, dat is een elfde van wat een nieuwe auto (één jaar oud) reed.