Hoeveel rijden personenauto’s?

In 2022 legden alle Nederlandse personenauto’s samen 114,3 miljard kilometer af. Dat is 8,4 procent meer dan een jaar eerder. De stijging per auto was met 7,9 procent iets minder sterk. Het gemiddeld jaarkilometrage nam toe van 11,1 duizend kilometer in 2021 naar 12,0 duizend in 2022. Het  aantal auto’s dat gedurende het jaar op de weg was, was in 2022 0,5 procent hoger dan een jaar eerder.

In 2021 legden personenauto’s bijna 17 miljard kilometer minder af dan in 2019, voor de coronapandemie.  

Kilometers en aantallen Nederlandse personenauto's
JaarTotale kilometers (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Aantal personenauto's (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Gemiddeld jaarkilometrage (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20190,71,8-1,0
2020-17,80,7-18,4
20215,81,54,3
2022*8,40,57,9
* Voorlopige cijfers
 

Kilometers particulieren en auto’s van de zaak

Het merendeel van de personenauto’s (88 procent) is in particulier bezit. Van de 114,3 miljard kilometer die in 2022 werd afgelegd door Nederlandse personenauto’s kwam 79 procent voor rekening van auto’s van particulieren, de overige kilometers werden zakelijk gereden. Auto’s van de zaak legden gezamenlijk 24,0 miljard kilometer af, 16,9 procent meer dan een jaar eerder. Auto’s van particulieren reden 6,4 procent meer kilometers.

Een auto van een particulier reed in 2022 gemiddeld 10,8 duizend kilometer, dat is minder dan een auto op naam van een bedrijf (20,4 duizend kilometer). Zowel auto’s van particulieren als auto’s van de zaak reden gemiddeld meer kilometers dan in 2021, respectievelijk 6,4 en 12,0 procent meer.

Kilometers Nederlandse personenauto's
jaarParticulier (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Bedrijf (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20190,22,6
2020-15,6-25,6
20216,14,6
2022*6,416,9
*Voorlopige cijfers
 

Kilometers naar brandstof

De meeste personenauto’s rijden op benzine. Een benzineauto reed in 2022 gemiddeld 10,6 duizend kilometer. Auto’s met andere brandstofsoorten hadden gemiddeld een hogere jaarkilometrage. Een elektrische auto reed gemiddeld 18,1 duizend kilometer en een diesel gemiddeld 19,2 duizend.

Gemiddeld jaarkilometrage Nederlandse personenauto's, 2022*
BrandstofGemiddeld jaarkilometrage (1 000 km)
CNG, CNG hybride, LNG20,9
Diesel, diesel hybride19,2
Elektrisch, waterstof18,1
Plug-in hybride17,2
LPG, LPG hybride13,5
Benzine, benzine hybride, ethanol10,6
*Voorlopige cijfers
 

Kilometers naar leeftijd voertuig

Hoe ouder een personenauto, hoe minder kilometers er doorgaans mee gereden worden. Jongere auto’s zijn relatief vaak auto’s van de zaak. Zo stond in 2022 ruim 41 procent van de auto’s onder de vijf jaar op naam van een bedrijf, tegen 2,5 procent van auto’s van 25 tot 40 jaar.

In 2022 maakten auto’s die een jaar oud waren gemiddeld de meeste kilometers: 18,6 duizend. Bij auto’s van 25 tot 40 jaar was dat 4,5 duizend kilometer. Oldtimers (40 jaar en ouder) legden gemiddeld 1,8 duizend kilometer af, dat is een elfde van wat een nieuwe auto (één jaar oud) reed.

Gemiddeld jaarkilometrage Nederlandse personenauto's, 2022*
leeftijdGemiddeld jaarkilometrage ( 1000 km)
0 tot 5 jaar16,1
5 tot 10 jaar13,1
10 tot 15 jaar11,0
15 tot 25 jaar9,2
25 tot 40 jaar4,5
40 jaar of ouder1,8
*Voorlopige cijfers