Hoeveel mensen komen om in het verkeer?

In 2023 kwamen in Nederland 684 mensen om het leven door een verkeersongeval. Dit is ongeveer 8 procent minder dan in 2022, toen er 745 verkeersdoden vielen. Vergeleken met 2000 is het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen met 41 procent afgenomen, ondanks de groei van de bevolking. In 2000 vielen er nog 1 166 dodelijke slachtoffers in het verkeer.

De daling vond voornamelijk plaats in de periode tot en met 2013, toen het aantal verkeersdoden halveerde naar 570. Na 2013 nam het aantal verkeersdoden toe tot 678 in 2018. Daarna schommelt het jaarlijks, met een daling tijdens de coronapandemie 

Verkeersdoden naar vervoerswijze

De meeste verkeersslachtoffers waren fietsers (270) en inzittenden van een personenauto (194). Onder de verkeersdoden in de auto waren 134 bestuurders en 60 passagiers. Daarnaast overleden 71 voetgangers, 32 bromfietsers, 46 motorrijders en 53 bestuurders van een scootmobiel. Sinds 2021 ligt het aantal fietsers dat om het leven komt hoger dan het aantal automobilisten.

Leeftijd van verkeersdoden

Onder 75-plussers nam het aantal fatale ongelukken de afgelopen jaren het sterkst toe. Dit komt vooral door meer verkeersdoden onder fietsers van deze leeftijd; 122 in 2023. Verkeersslachtoffers van 50 jaar of ouder overlijden relatief vaak als gevolg van een fietsongeval, terwijl slachtoffers jonger dan 50 jaar naar verhouding vaker omkomen bij een auto-ongeluk.

Verkeersdoden naar geslacht

Er komen meer mannen dan vrouwen om in het verkeer. Dit gold in 2023 voor alle vervoerswijzen en alle leeftijdsgroepen. In 2023 stierven 491 mannen en 193 vrouwen als gevolg van een verkeersongeval. Dit betekent dat 72 procent van de verkeersdoden een man was. Het aandeel mannelijke verkeersdoden schommelt al jaren tussen de 70 en de 75 procent. Het aandeel mannen onder de verkeersdoden is vooral hoog onder de 20- tot 50-jarigen, van wie 80 procent van de verkeersdoden een man is.

4 op de 10 fietsdoden door botsing met auto

Van de 270 overleden fietsers door een verkeersongeval kwam 40 procent om door een aanrijding met een personen- of bestelauto. Bijna 10 procent overleed na een aanrijding met een vrachtauto of bus en 31 procent kwam om het leven zonder botsing. Van de 194 verkeersdoden onder inzittenden van een personenauto had 30 procent een aanrijding met een andere personen-of bestelauto en 17 procent met een vrachtauto of bus. Bij 42 procent was een botsing met een vast object de oorzaak.

Meeste verkeersdoden in Noord-Brabant en Zuid-Holland

In Noord-Brabant vielen 120 dodelijke verkeersslachtoffers, het hoogste aantal van alle provincies. Dat zijn er 21 minder dan in 2022, maar opnieuw het hoogste aantal van alle provincies. Noord-Brabant heeft het meest uitgebreide wegennet van alle provincies (ruim 23 duizend kilometer) . In Flevoland vielen de minste verkeersdoden (11).