Hoeveel reist de Nederlander en hoe?


In 2017 legde de Nederlandse bevolking 194 miljard kilometer af op Nederlands grondgebied. Dat is meer dan 10 duizend kilometer per inwoner. Ruim 70 procent van het totaal aantal kilometer wordt afgelegd met de auto: de helft achter het stuur en een vijfde als passagier. Per Nederlander is dat bijna 7,3 duizend kilometer in de auto. Wat reistijd betreft neemt de auto (als bestuurder of passagier) een minder groot deel in, namelijk bijna de helft. De auto wordt vooral gebruikt voor langere afstanden, korte afstanden worden dikwijls met de fiets of lopend afgelegd.

Van de verplaatsingen vindt 47 procent plaats met de auto, 27 procent met de fiets en 18 procent te voet. Met de fiets wordt jaarlijks per inwoner gemiddeld 840 kilometer afgelegd en te voet 280 kilometer. Samen zijn fietsen en lopen goed voor 35 procent van de totale reistijd.

Provincie

Gemiddeld reist een Nederlander ruim 29 kilometer per dag en is daarmee 58 minuten onderweg. Per provincie zijn er grote verschillen. Een inwoner van Flevoland legt dagelijks veruit de grootste afstand af op Nederlands grondgebied: 37 kilometer. Hier wonen veel forenzen die in de Randstad werken. Ook voor Groningen en Drenthe is het aantal afgelegde kilometers per inwoner met 32 kilometer relatief hoog. Het minst reizen de inwoners van Noord- en Zuid-Holland met 27 kilometer per dag.

De inwoners van Zuid-Holland samen leggen op jaarbasis de grootste afstand af binnen de landsgrenzen: ruim 38 kilometer miljard kilometer. Zuid-Hollanders reizen weliswaar de minste kilometers per dag, maar hun provincie kent wel het hoogste inwonertal van alle provincies. In de provincies met de kleinste bevolkingsaantallen, Zeeland, Flevoland en Drenthe, is het totaal aantal reizigerskilometers van de inwoners het laagst.

Mobiliteit naar geslacht

Mannen en vrouwen verschillen in reisgedrag. In 2017 legden mannen van 12 jaar en ouder dagelijks 35 kilometer af, bij vrouwen was dat 8 kilometer minder. Vrouwen verplaatsen zich weliswaar iets vaker dan mannen, de verplaatsingen zijn echter korter. Per dag zijn vrouwen 59 minuten onderweg, tegen 62 minuten bij de mannen.

Mannen besturen een kwart vaker een auto dan vrouwen. Ze rijden dagelijks 22 kilometer met de auto als bestuurder, terwijl dat bij de vrouwen 12 kilometer is. Vrouwen op hun beurt zitten 2,5 keer zo dikwijls als passagier in de auto dan mannen en leggen op deze manier ruim 2 keer zoveel kilometer af. Daarnaast pakken ze vergeleken met mannen frequenter de fiets om ergens naar toe te gaan. Mannen leggen met de fiets wel per dag een grotere afstand af: 2,7 kilometer tegen 2,4 kilometer. Vrouwen gaan verder vaker te voet of met de bus, tram of metro dan mannen.