Hoeveel reisden inwoners van Nederland en hoe?

Icoon dashboard vervoer

In 2022 legden de inwoners van Nederland van zes jaar of ouder 186,9 miljard reizigerskilometers af op Nederlands grondgebied. Dat was gemiddeld 11,4 duizend kilometer per inwoner. De helft daarvan werd afgelegd als autobestuurder en 18 procent als autopassagier. Daarmee werd 68 procent van het totaal aantal reizigerskilometers afgelegd met de auto.

Van alle verplaatsingen in 2022 gebeurde 42 procent met de auto, 28 procent op de fiets en 22 procent te voet. Met de auto (als bestuurder en passagier) werd jaarlijks per inwoner gemiddeld 7516 kilometer afgelegd, met de fiets 1108 kilometer en te voet 441 kilometer.

Van de totale reistijd in een jaar bestond 41 procent uit reizen in de auto (als bestuurder of passagier), 23 procent uit reizen per fiets en 22 procent aan lopen. De auto wordt vaak gebruikt voor langere afstanden, korte afstanden worden dikwijls gelopen of gefietst.

Mobiliteit van personen van 6 jaar of ouder naar vervoerwijze, 2022
vervoerwijzePersonenauto (bestuurder) (%)Personenauto (passagier) (%)Trein (%)Bus/tram/metro (%)Fiets (%)Lopen (%)Overige vervoerwijze (%)
Afgelegde afstand50,118,18,72,610,14,06,5
Aantal verplaatsingen32,210,31,92,127,921,74,0
Reisduur29,511,25,83,523,022,44,7
 

Reizigerskilometers naar leeftijd

Gemiddeld legden mensen van 18 tot 65 jaar in 2022 de meeste kilometers af op een dag; tussen 34 en 37 kilometer per dag. Kinderen van 6 tot 12 jaar en mensen van 75 jaar of ouder legden de minste kilometers af, gemiddeld zo’n 16 kilometer per dag.

Jongeren van 12 tot 18 jaar reden, vergeleken met andere leeftijdsgroepen, veel kilometers op de fiets: 6,1 kilometer per persoon per dag. Bij de treinreizigers springen jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar er uit: met gemiddeld 8,6 kilometer per dag maakten zij de meeste treinreizigerskilometers. 25- tot 65-jarigen reden de meeste kilometers als bestuurder van een personenauto. Gemiddeld zaten zij per persoon 20 tot 22 kilometer per dag achter het stuur. Kinderen van 6 tot 12 jaar waren het meest onderweg als autopassagier. Zij zaten per dag gemiddeld 11 kilometer op de passagiersstoel van een personenauto.

Afgelegde afstand naar leeftijd, 2022
vervoerwijzePersonenauto (bestuurder) (km per persoon per dag)Personenauto (passagier) (km per persoon per dag)Trein (km per persoon per dag)Bus/tram/metro (km per persoon per dag)Fiets (km per persoon per dag)Lopen (km per persoon per dag)Overige vervoerwijze (km per persoon per dag)
Leeftijd:6 tot 12 jaar10,952,340,990,54
Leeftijd: 12 tot 18 jaar8,451,991,596,10,661,24
Leeftijd: 18 tot 25 jaar12,085,428,632,722,521,071,73
Leeftijd: 25 tot 35 jaar19,715,854,730,952,351,181,76
Leeftijd: 35 tot 50 jaar22,153,942,210,572,551,32,65
Leeftijd: 50 tot 65 jaar21,014,511,710,433,071,443,01
Leeftijd: 65 tot 75 jaar12,965,710,80,363,991,411,51
Leeftijd: 75 jaar of ouder7,53,780,282,470,950,75
 

Mobiliteit naar geslacht

In 2022 verplaatsten vrouwen zich iets vaker dan mannen, maar zij legden per dag minder kilometers af. Mannen legden dagelijks 33,7 kilometer af, vrouwen 7 kilometer minder. Vrouwen waren 71 minuten per dag onderweg, mannen 75 minuten.

Mannen legden gemiddeld meer kilometers af achter het stuur van een auto dan vrouwen: 19,2 kilometer tegenover 11,1 kilometer per dag. Vrouwen zaten ruim twee keer zo vaak als passagier in de auto dan mannen. Zij legden op de passagiersstoel ruim twee keer zoveel kilometers af. Daarnaast pakten ze, vergeleken met mannen, iets vaker de fiets om ergens naar toe te gaan. Mannen legden fietsend wel een grotere afstand af: 3,2 kilometer tegen 2,9 kilometer per dag. Vrouwen gingen vaker te voet of met bus, tram of metro dan mannen. Mannen en vrouwen maakten even vaak gebruik van de trein en ze legden er ook evenveel reizigerskilometers mee af (gemiddeld 2,6 kilometer per dag).

Afgelegde afstand door mannen en vrouwen van 6 jaar of ouder, 2022
VervoerwijzeMannen (km per persoon per dag)Vrouwen (km per persoon per dag)
Personenauto (bestuurder)19,2211,11
Personenauto (passagier)3,577,31
Trein2,612,62
Bus/tram/metro0,730,85
Fiets3,232,85
Lopen1,131,29
Overige vervoerwijze3,260,69