Hoeveel bromfietsen en snorfietsen zijn er in Nederland?

Het aantal voertuigen met een bromfietskenteken is in 2021 met 2,5 procent toegenomen tot ruim 1,2 miljoen op 1 januari 2022. Het betreft snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met een bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads. Begin 2022 telde Nederland 781 duizend snorfietsen, 404 duizend bromfietsen en 19 duizend brommobielen.

Leeftijd eigenaar

Bijna 96 procent van de Nederlandse brom- en snorfietsen was eigendom van een particulier op 1 januari 2022. In totaal waren er 752 duizend snorfietsen in particulier bezit, dat is 7,3 procent meer dan drie jaar eerder. In bijna elke leeftijdsklasse van de eigenaar nam het aantal snorfietsen toe; deze toename was met 13,3 procent het grootst bij snorfietsen van 20- tot 30-jarigen.

Het aantal bromfietsen van particulieren nam vergeleken met 3 jaar eerder met 3,0 procent toe tot 388 duizend in begin 2022. Het aantal bromfietsen van 60-plussers nam met 12,8 procent toe tussen 2019 en 2022. Ook het aantal bromfietsen van 20-minners nam in deze periode toe; met 5,7 procent. Het aantal bromfietsen van 40- tot 50-jarigen daarentegen nam met 5,5 procent af.

Zo’n 4 procent van de brom- en de snorfietsen was begin 2022 eigendom van een bedrijf. Het aantal brom- en snorfietsen van bedrijven is de afgelopen 3 jaar sterk toegenomen. Begin 2022 waren er bijna 17 duizend bromfietsen op naam van een bedrijf, 54 procent meer dan begin 2019. Het aantal snorfietsen op naam van een bedrijf was met ruim 29 duizend snorfietsen begin 2022 zelfs 84 procent hoger dan 3 jaar eerder. 

Snorfietsbezit per duizend inwoners

Begin 2022 was West Betuwe de gemeente met het hoogste snorfietsbezit. Hier staan per duizend inwoners 140 snorfietsen geregistreerd. Daarna komen Texel (108), Ameland (103), Zandvoort (96), en Valkenburg aan de Geul (93). In Staphorst zijn naar verhouding de minste snorfietsen; 19 per duizend inwoners.

Bromfietsbezit per duizend inwoners

West Betuwe is ook koploper in het bromfietsbezit. Begin 2022 waren hier per duizend inwoners 89 bromfietsen geregistreerd. Op de tweede plaats staat Terschelling (64), gevolgd door Vlieland (59). In de gemeente Eindhoven zijn de minste bromfietsen per duizend inwoners, namelijk 11.