Hoeveel bromfietsen en snorfietsen zijn er in Nederland?

Het aantal voertuigen met een bromfietskenteken steeg in 2020 met ruim 3 procent tot bijna 1,3 miljoen op 1 januari 2021. Het betreft snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met een bromfietskenteken, zoals bijvoorbeeld bromfiets-quads. Vergeleken met 2011 is het aantal voertuigen met een bromfietskenteken met 26 procent gegroeid. Deze stijging is toe te schrijven aan de snorfietsen: hun aantal nam in deze periode met 65 procent toe, terwijl het aantal bromfietsen en brommobielen kromp. Begin 2021 telde Nederland 803 duizend snorfietsen, 465 duizend bromfietsen en 19 duizend brommobielen.

Leeftijd eigenaar

3 procent van de brom- en snorfietsen in Nederland stond op 1 januari 2021 op naam van een bedrijf, de rest is eigendom van particulieren. In totaal zijn er 779 duizend snorfietsen in particulier bezit, dat is 64 procent meer dan tien jaar eerder. In alle leeftijdsklassen nam het aantal personen met een snorfiets toe, behalve bij jongeren tot 20 jaar.
Het aantal bromfietsen van particulieren nam in tien jaar tijd met 11 procent af naar 452 duizend begin 2021. Het aantal bromfietsen van 60-plussers nam 71 procent toe tussen 2011 en 2021. Het aantal bromfietsen van 20-minners daalde met 69 procent.  

Snorfietsbezit per duizend inwoners

Begin 2021 was West Betuwe de gemeente met het hoogste snorfietsbezit. Hier staan per duizend inwoners 104 snorfietsen geregistreerd. Daarna komen Texel (100), Zandvoort (99), Valkenburg aan de Geul (90) en Katwijk (89). In Staphorst zijn naar verhouding de minste snorfietsen: 19 per duizend inwoners. 

Bromfietsbezit per duizend inwoners

 Op Terschelling is het bromfietsbezit het hoogst, begin 2021 waren hier per duizend inwoners 75 bromfietsen geregistreerd. Op de tweede plaats staat West Betuwe (68), gevolgd door Vlieland (64). In de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn de minste bromfietsen per duizend inwoners, namelijk 13.