Hoeveel bromfietsen en snorfietsen zijn er in Nederland?

Het aantal voertuigen met een bromfietskenteken steeg in 2021 met 3 procent tot ruim 1,3 miljoen op 1 januari 2022. Het betreft snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met een bromfietskenteken, zoals bijvoorbeeld bromfiets-quads. Vergeleken met 2012 is het aantal voertuigen met een bromfietskenteken met 25 procent gegroeid. Deze stijging is toe te schrijven aan de snorfietsen: hun aantal nam in deze periode met 57 procent toe, terwijl het aantal bromfietsen en brommobielen kromp. Begin 2022 telde Nederland 827 duizend snorfietsen, 479 duizend bromfietsen en 20 duizend brommobielen. 

Leeftijd eigenaar

Bijna 4 procent van de brom- en snorfietsen in Nederland stond op 1 januari 2022 op naam van een bedrijf, de rest is eigendom van particulieren. In totaal zijn er 796 duizend snorfietsen in particulier bezit, dat is 55 procent meer dan tien jaar eerder. In alle leeftijdsklassen nam het aantal personen met een snorfiets toe. Deze toename was met 4 procent het kleinst bij jongeren tot 20 jaar.
Het aantal bromfietsen van particulieren nam in tien jaar tijd met 8 procent af naar 462 duizend begin 2022. Het aantal bromfietsen van 60-plussers nam met 64 procent toe tussen 2012 en 2022. Het aantal bromfietsen van 20-minners daalde met 61 procent.
 

Snorfietsbezit per duizend inwoners

Begin 2021 was West Betuwe de gemeente met het hoogste snorfietsbezit. Hier staan per duizend inwoners 104 snorfietsen geregistreerd. Daarna komen Texel (100), Zandvoort (99), Valkenburg aan de Geul (90) en Katwijk (89). In Staphorst zijn naar verhouding de minste snorfietsen: 19 per duizend inwoners. 

Bromfietsbezit per duizend inwoners

 Op Terschelling is het bromfietsbezit het hoogst, begin 2021 waren hier per duizend inwoners 75 bromfietsen geregistreerd. Op de tweede plaats staat West Betuwe (68), gevolgd door Vlieland (64). In de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn de minste bromfietsen per duizend inwoners, namelijk 13.