Hoeveel bromfietsen en snorfietsen zijn er in Nederland?


Het aantal voertuigen met een bromfietskenteken steeg in 2019 met 1,6 procent tot ruim 1,2 miljoen op 1 januari 2020. Het betreft snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met een bromfietskenteken, zoals bijvoorbeeld bromfiets-quads. Vergeleken met tien jaar eerder is het aantal voertuigen met een bromfietskenteken met 31 procent gegroeid. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de snorfietsen. Hun aantal nam in deze periode met 76 procent toe, terwijl het aantal bromfietsen en brommobielen kromp. Begin 2020 telde Nederland 765 duizend snorfietsen, 461 duizend bromfietsen en 18 duizend brommobielen.

Leeftijd eigenaar

Slechts 2,5 procent van alle brom- en snorfietsen in Nederland stond op 1 januari 2020 op naam van een bedrijf, de rest is eigendom van particulieren. Het meest populair zijn brom- en snorfietsen onder de 50- tot 60-jarigen. Per duizend inwoners van die leeftijd werden er 115 brom- en snorfietsen geteld. Onder jongeren van 16 tot 20 jaar is het brom- en snorfietsbezit met 56 per duizend inwoners meer dan de helft lager. Tien jaar geleden was in deze leeftijdsgroep het brom- en snorfietsbezit nog het hoogst: 129 per duizend inwoners.

Snorfietsbezit per duizend inwoners

Zandvoort is begin 2019 de gemeente met het hoogste snorfietsbezit. Hier staan per duizend inwoners 102 snorfietsen geregistreerd. Daarna komen Ameland (98), Katwijk (95), Texel (92) en Valkenburg aan de Geul (83). In Staphorst zijn naar verhouding de minste snorfietsen: 16 per duizend inwoners.

Bromfietsbezit per duizend inwoners

Op Terschelling is het bromfietsbezit het hoogst, begin 2019 waren hier 74 bromfietsen geregistreerd per duizend inwoners. Op de tweede plaats staat Texel (68), gevolgd door Vlieland (66). In de gemeente Rozendaal zijn de minste bromfietsen per duizend inwoners, namelijk 9.