Hoeveel bromfietsen en snorfietsen zijn er in Nederland?

Begin 2024 telde Nederland 666 duizend snorfietsen, 496 duizend bromfietsen en 21 duizend brommobielen. Het aantal voertuigen met een bromfietskenteken is hiermee in 2023 met 2,8 procent afgenomen ten opzichte van een jaar eerder, tot bijna 1,2 miljoen op 1 januari 2024. Voertuigen met een bromfietskenteken zijn snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met een bromfietskenteken, zoals bromfietsquads.

 

Leeftijd eigenaar

95,6 procent van de Nederlandse brom- en snorfietsen was op 1 januari 2024 eigendom van een particulier. In totaal waren er bijna 641 duizend snorfietsen in particulier bezit, dat is 8,6 procent minder dan vijf jaar eerder, en 12,5 procent minder dan een jaar geleden. In 2023 nam in elke leeftijdsklasse van de eigenaren het aantal snorfietsen af. Deze daling was met 23,5 procent het grootst bij snorfietsen van 18- tot 20-jarigen. In aantallen was de grootste daling te zien bij de 50- tot 60-jarigen (23,3 duizend).

Het aantal bromfietsen van particulieren nam in 2023 met 13,2 procent toe tot 470 duizend begin 2024. De relatieve stijging van het aantal bromfietsen van 16-18 jarigen was het grootst (29,9 procent). Het aantal bromfietsen nam het meest toe bij de 50- tot 60- jarigen (13,3 duizend).

4,4 procent van de brom- en de snorfietsen was begin 2024 eigendom van een bedrijf. Het aantal brom- en snorfietsen van bedrijven is de afgelopen vijf jaar toegenomen. Begin 2024 waren er 26 duizend bromfietsen op naam van een bedrijf, bijna 2,5 keer zo veel dan het aantal bromfietsen begin 2019. Het aantal snorfietsen op naam van een bedrijf was met iets meer dan 25 duizend snorfietsen 57,2 procent hoger dan vijf jaar eerder.

Snorfietsbezit per duizend inwoners

Begin 2023 was West Betuwe de gemeente met het hoogste snorfietsbezit. Hier stonden per duizend inwoners 125 snorfietsen geregistreerd. Daarna komen Ameland (107), Texel (106), Valkenburg aan de Geul (89) en Zandvoort (87). In Staphorst waren naar verhouding de minste snorfietsen; 21 per duizend inwoners.

Bromfietsbezit per duizend inwoners

West Betuwe was ook koploper in het bromfietsbezit. Begin 2023 waren hier per duizend inwoners 133 bromfietsen geregistreerd. Op de tweede plaats stond Terschelling (64), gevolgd door Vlieland (63). In de gemeente Eindhoven waren de minste bromfietsen per duizend inwoners, namelijk 11.