Hoeveel bromfietsen en snorfietsen zijn er in Nederland?

Begin 2023 telde Nederland 761 duizend snorfietsen, 437 duizend bromfietsen en bijna 20 duizend brommobielen. Het aantal voertuigen met een bromfietskenteken is hiermee in 2022 met 1,1 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, tot ruim 1,2 miljoen op 1 januari 2023. Voertuigen met een bromfietskenteken zijn snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met een bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads.

 

Leeftijd eigenaar

95,8 procent van de Nederlandse brom- en snorfietsen was op 1 januari 2023 eigendom van een particulier. In totaal waren er 732 duizend snorfietsen in particulier bezit, dat is 4,5 procent meer dan vier jaar eerder, maar 2,6 procent minder dan een jaar geleden. In 2022 nam in bijna elke leeftijdsklasse van de eigenaren het aantal snorfietsen af. Deze daling was met 8,8 procent het grootst bij snorfietsen van 18- tot 20-jarigen. In aantallen was de grootste daling te zien bij de 50- tot 60-jarigen (6,6 duizend).

Het aantal bromfietsen van particulieren nam in 2022 met 7,1 procent toe tot 415 duizend  begin 2023. De procentuele stijging van het aantal bromfietsen van 16-18 jarigen was het grootst (42,7 procent). Het aantal bromfietsen nam het meest toe bij de 50- tot 60- jarigen (6,9 duizend).

4,2 procent van de brom- en de snorfietsen was begin 2023 eigendom van een bedrijf. Het aantal brom- en snorfietsen van bedrijven is de afgelopen 4 jaar toegenomen. Begin 2023 waren er bijna 22 duizend bromfietsen op naam van een bedrijf, meer dan een verdubbeling van het aantal bromfietsen begin 2019. Het aantal snorfietsen op naam van een bedrijf was met bijna 29 duizend snorfietsen begin 2023 zelfs 80,6 procent hoger dan 4 jaar eerder.

Snorfietsbezit per duizend inwoners

Begin 2023 was West Betuwe de gemeente met het hoogste snorfietsbezit. Hier stonden per duizend inwoners 125 snorfietsen geregistreerd. Daarna komen Ameland (107), Texel (106), Valkenburg aan de Geul (89) en Zandvoort (87). In Staphorst waren naar verhouding de minste snorfietsen; 21 per duizend inwoners.

Bromfietsbezit per duizend inwoners

West Betuwe was ook koploper in het bromfietsbezit. Begin 2023 waren hier per duizend inwoners 133 bromfietsen geregistreerd. Op de tweede plaats stond Terschelling (64), gevolgd door Vlieland (63). In de gemeente Eindhoven waren de minste bromfietsen per duizend inwoners, namelijk 11.