Hoeveel vliegtuigen zijn er in Nederland?

De Nederlandse luchtvloot telde eind 2021 274 grote vliegtuigen, die vooral bestemd zijn voor het commerciële vervoer van personen en vracht. De meest voorkomende vliegtuigtypes binnen deze groep zijn de Boeing 737 en de Embraer ERJ. Daarnaast zijn er 766 kleinere vliegtuigen die voornamelijk voor lesvluchten, rondvluchten en privévluchten worden gebruikt. Tevens omvat de vloot 422 micro light toestellen, kleine vliegtuigen voor een of twee personen, waarmee vooral recreatief wordt gevlogen. Voor het beoefenen van de zweefvliegsport zijn er in Nederland 450 zweefvliegtuigen (zonder motor) en 154 motorzwevers geregistreerd. Verder bestond de Nederlandse luchtvloot uit 405 luchtballonnen, bijna 1,8 duizend geregistreerde drones en 79 helikopters.

Samenstelling luchtvloot, 2021
type vliegtuig2021
Kleine vliegtuigen766
Zweefvliegtuigen604
Micro light's422
Luchtballonnen405
Grote vliegtuigen274
Helikopters79
Bron: CBS, ILT

Drones

In totaal bestond de Nederlandse luchtvloot eind 2021 uit bijna 2,6 duizend luchtvaartuigen, eind 2020 waren dat er 2,5 duizend. Het aantal drones wordt eind 2021 geschat op ongeveer 1,8 duizend. Drones zijn onbemande vliegtuigjes die op afstand worden bestuurd en die beroepsmatig worden gebruikt voor onder meer inspecties en door hulpdiensten. Daarnaast worden drones worden ook voor hobbymatige doeleinden gebruikt. In 2022 wordt er Europese wetgeving afgerond die de correcte registratie en het gebruik van drones regelt.