Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over water?

In 2022 stootte het Nederlandse vervoer over water (binnenvaart en zeevaart) 7,5 miljard kilo CO2 uit. De uitstoot die plaatsvond op de buitenlandse wateren is hierin meegerekend, de uitstoot van buitenlandse schepen die in Nederland voeren is hierin niet meegerekend. De bijdrage van het vervoer over water aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie lag de laatste jaren rond de 4,4 procent.            

Vanaf 2001 is de groei van de uitstoot van CO2 van het vervoer over water veel kleiner dan de economische groei (toegevoegde waarde)) van het vervoer over water. Hierdoor is sprake van relatieve ontkoppeling van CO2 met de economische groei van het vervoer over water.

Stikstofoxiden

Het Nederlandse vervoer over water stootte ruim 137 miljoen kilo stikstofoxiden uit in 2022. De bijdrage van het vervoer over water aan de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie steeg in 10 jaar van 33 procent naar 39 procent. De bijdrage van het vervoer over water aan de totale uitstoot van verzurende stoffen, in zogeheten zuurequivalenten, is rond de 20 procent.