Hoeveel zware vrachtvoertuigen zijn er in Nederland?

Begin 2022 stonden er bijna 147 duizend zware vrachtvoertuigen in Nederland geregistreerd. Hieronder vallen vrachtauto’s (43 procent) en trekkers voor oplegger (57 procent). Vrachtauto’s hebben een vaste laadruimte, van trekkers met een oplegger kan de laadruimte worden losgekoppeld van het voertuig.Vergeleken met een jaar eerder was het aantal vrachtauto’s op 1 januari 2022 licht (0,5 procent) gestegen, waardoor het aantal vrachtauto’s uitkwam op 63 duizend.

Het aantal trekkers voor oplegger nam ook toe. Begin 2022 stonden er bijna 84 duizend geregistreerd, 3,3 procent meer dan een jaar eerder. Sinds 2012 zijn er meer trekkers voor oplegger dan reguliere vrachtauto’s.
 

Leeftijd vrachtauto’s en trekkers voor oplegger

In Nederland geregistreerde trekkers voor oplegger zijn doorgaans jonger dan Nederlandse vrachtauto’s. Begin 2022 was het merendeel (67 procent) van de trekkers voor oplegger jonger dan 7 jaar, 25 procent was minder dan 3 jaar oud. Van de vrachtauto’s daarentegen, was 57 procent 7 jaar of ouder, waarbij 24 procent 15 jaar of ouder was. 

Branche

In 2020 was 60 procent van de trekkers voor oplegger eigendom van een bedrijf in de branche vervoer en opslag. Daarnaast werd 19 procent ingezet in de handel. Branches waar veel vrachtauto’s geregistreerd stonden waren de handel (29 procent), vervoer en opslag (27 procent) en de bouw (10 procent).