Hoeveel zware vrachtvoertuigen zijn er in Nederland?


Begin 2020 stonden er 145 duizend zware vrachtvoertuigen in Nederland geregistreerd. Hieronder vallen vrachtauto’s (44 procent) en trekkers voor opleggers (56 procent). Vrachtauto’s hebben een vaste laadruimte, van trekkers met een oplegger kan de laadruimte losgekoppeld worden van het voertuig.

Vergeleken met een jaar eerder was het aantal vrachtauto’s op 1 januari 2020 licht (0,2 procent) gestegen waardoor het aantal vrachtauto’s uitkwam op 63 duizend. Het was het derde jaar op rij dat het aantal vrachtauto’s toenam.

Het aantal trekkers voor opleggers groeide voor het vijfde opeenvolgende jaar. Begin 2020 stonden er bijna 82 duizend geregistreerd, 1,8 procent meer dan een jaar eerder. Daarnaast nam het aantal opleggers toe, met 2,7 procent. Sinds 2012 zijn er meer trekkers voor oplegger dan reguliere vrachtauto’s.

Leeftijd vrachtauto’s en trekkers voor oplegger

In Nederland geregistreerde trekkers voor oplegger zijn doorgaans jonger dan dito vrachtauto’s . Begin 2020 was het merendeel (68 procent) van de trekkers voor oplegger jonger dan 7 jaar, 32 procent was zelfs minder dan 3 jaar. Van de vrachtauto daarentegen, was 59 procent 7 jaar of ouder, waarbij 23 procent 15 jaar of ouder was.

Branche

In 2018 waren ruim 6 op de 10 trekkers voor oplegger eigendom van een bedrijf in de branche vervoer en opslag. Daarnaast werden er 2 op de 10 ingezet in de handel. Branches waar veel vrachtauto’s geregistreerd stonden, waren de handel (29 procent), vervoer en opslag (27 procent) en de bouw (10 procent).