Hoeveel zware vrachtvoertuigen zijn er in Nederland?

Begin 2021 stonden er 144 duizend zware vrachtvoertuigen in Nederland geregistreerd. Hieronder vallen vrachtauto’s (43 procent) en trekkers voor oplegger (57 procent). Vrachtauto’s hebben een vaste laadruimte, van trekkers met een oplegger kan de laadruimte worden losgekoppeld van het voertuig.
Vergeleken met een jaar eerder was het aantal vrachtauto’s op 1 januari 2021 licht (1 procent) gedaald, waardoor het aantal vrachtauto’s uitkwam op 62 duizend. Dit was voor het eerst in 4 jaar dat het aantal vrachtauto’s afnam.
Het aantal trekkers voor oplegger nam voor het eerst in 6 jaar ook af. Begin 2021 stonden er 81 duizend geregistreerd, 0,5 procent minder dan een jaar eerder. Sinds 2012 zijn er meer trekkers voor oplegger dan reguliere vrachtauto’s.

Leeftijd vrachtauto’s en trekkers voor oplegger

In Nederland geregistreerde trekkers voor oplegger zijn doorgaans jonger dan Nederlandse vrachtauto’s. Begin 2021 was het merendeel (67 procent) van de trekkers voor oplegger jonger dan 7 jaar, 29 procent was zelfs minder dan 3 jaar. Van de vrachtauto’s daarentegen, was 58 procent 7 jaar of ouder, waarbij 23 procent 15 jaar of ouder was.  

Branche

In 2019 was 61 procent van de trekkers voor oplegger eigendom van een bedrijf in de branche vervoer en opslag. Daarnaast werd 19 procent ingezet in de handel. Branches waar veel vrachtauto’s geregistreerd stonden waren de handel (28 procent), vervoer en opslag (27 procent) en de bouw (10 procent).