Hoeveel bussen zijn er in Nederland?


Begin 2020 stonden er bijna 9,9 duizend bussen geregistreerd in Nederland. Dat zijn er 1,6 procent meer dan een jaar eerder, maar 15,1 procent minder dan tien jaar geleden. Het merendeel van de bussen, ruim 84 procent, rijdt op diesel. Begin 2019 was dit aandeel nog 88 procent. Het aandeel elektrische bussen groeide van 4 procent begin 2019 naar 9 procent begin 2020.