Hoe belangrijk is de transportsector voor de Nederlandse economie?


De transportsector is van groot belang voor de Nederlandse economie. De bijdrage aan de Nederlandse economie was 2,8 procent. Eind 2019 telde de sector 17,6 duizend bedrijven. In 2018 waren er bijna 441 duizend mensen werkzaam. Bijna 80 procent van alle transportbedrijven is actief in het vervoer over land, zoals het goederenwegvervoer, verhuisvervoer en taxivervoer. Bijna de helft van alle werkenden in de transportsector, 247 duizend personen, is bij dit soort bedrijven werkzaam. De meeste omzet binnen de sector, 32,7 miljard euro, werd echter in 2018 behaald door de opslag en dienstverlening voor vervoer waar bijna 151 duizend personen werkten.

Bronnen

StatLine - Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008