Hoe belangrijk is de transportsector voor de Nederlandse economie?

De transportsector is van groot belang voor de Nederlandse economie. In 2022 was de bijdrage van de bedrijfstak vervoer en opslag aan de Nederlandse economie 4,5 procent. Eind 2022 telde de sector bijna 60 duizend bedrijven. In 2021 werkten er 574,5 duizend mensen. Van alle transportbedrijven is 88 procent actief in het vervoer over land, zoals het goederenwegvervoer, verhuisvervoer en taxivervoer. Minder dan de helft van alle werkenden in de transportsector, 263 duizend personen, werkt bij dit soort bedrijven. De meeste omzet binnen de sector, 43,35 miljard euro, werd echter in 2021 behaald door de opslag en dienstverlening voor vervoer, waar ruim 161,5 duizend personen werkten.