Hoe belangrijk is de transportsector voor de Nederlandse economie?

De transportsector is van groot belang voor de Nederlandse economie. In 2020 was de bijdrage van de bedrijfstak vervoer en opslag aan de Nederlandse economie 4,3 procent. Eind 2020 telde de sector bijna 50 duizend bedrijven. In 2019 waren er 447 duizend mensen werkzaam. Van alle transportbedrijven is 84 procent actief in het vervoer over land, zoals het goederenwegvervoer, verhuisvervoer en taxivervoer. Bijna de helft van alle werkenden in de transportsector, 216 duizend personen, is bij dit soort bedrijven werkzaam. De meeste omzet binnen de sector, 34,9 miljard euro, werd echter in 2019 behaald door de opslag en dienstverlening voor vervoer waar ruim 127 duizend personen werkten.