Hoeveel vliegbewegingen zijn er van en naar Nederland?

In 2021 vonden er ruim  vliegtuigbewegingen plaats van en naar de vijf Nederlandse nationale luchthavens (Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport). Ten opzichte van een jaar eerder nam het aantal bewegingen toe met 21,3 procent. In 2021 waren er 303 duizend vliegtuigbewegingen binnen het handelsverkeer (vervoer van reizigers, vracht en post tegen betaling); dit is 17 procent meer dan het aantal uit 2020.

67 procent van alle vliegtuigbewegingen van en naar de nationale luchthavens in 2021 ging van en naar Amsterdam Airport Schiphol. Schiphol trok met 88 procent de meeste vluchten binnen het handelsverkeer. Eindhoven was de tweede luchthaven voor vluchten binnen het handelsverkeer nummer twee, met een marktaandeel van 6,8 procent. 

    

Schiphol

Schiphol trok in 2021 bijna 286 duizend vliegtuigbewegingen, ruim 18 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal vluchten binnen het handelsverkeer kwam uit op bijna 267 duizend, een toename van ruim 17 procent.

Kleine vliegvelden

Naast de luchthavens van nationale betekenis telt Nederland tevens elf kleine vliegvelden. Op deze regionale vliegvelden vinden voornamelijk les- en oefenvluchten, privé-vluchten en rondvluchten plaats. In 2021 vonden er op deze luchthavens samen bijna 370 duizend vliegtuigbewegingen plaats. Dit is 12,6 procent meer dan in 2020. De toename van het aantal vliegtuigbewegingen op de regionale luchthavens was in dezelfde periode minder dan het aantal vliegtuigbewegingen op de 5 nationale luchthavens (plus 21,3 procent).

Van de kleine luchthavens trok Lelystad de meeste vliegtuigbewegingen. In 2021 vonden hier bijna 78 duizend bewegingen plaats, waarvan 76 procent uit les- en oefenvluchten bestond. Op nummer twee staat vliegveld Teuge (55 duizend bewegingen), daarna volgen vliegveld Budel en vliegveld Seppe met respectievelijk 52 en 46 duizend bewegingen.