Hoeveel vliegbewegingen zijn er van en naar Nederland?

In 2022 vonden er ruim 600 duizend vliegtuigbewegingen plaats van en naar de vijf Nederlandse nationale luchthavens (Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport). Ten opzichte van een jaar eerder nam het aantal bewegingen toe met 41,5 procent. In 2022 waren bijna 463 duizend vliegtuigbewegingen binnen het handelsverkeer (vervoer van reizigers, vracht en post tegen betaling); dit is 52,6 procent meer dan het aantal uit 2021.

70,3 procent van alle vliegtuigbewegingen van en naar de nationale luchthavens in 2022 ging van en naar Amsterdam Airport Schiphol. Schiphol trok met 86 procent de meeste vluchten binnen het handelsverkeer. Eindhoven was de tweede luchthaven voor vluchten binnen het handelsverkeer met een marktaandeel van 8,4 procent. 

Schiphol

Op Schiphol waren in 2022 ruim 422 duizend vliegtuigbewegingen, bijna 48 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal vluchten binnen het handelsverkeer kwam uit op bijna 398 duizend, een toename van 49 procent.

Kleine vliegvelden

Naast de luchthavens van nationale betekenis telt Nederland tevens elf kleine vliegvelden. Op deze regionale vliegvelden vinden voornamelijk les- en oefenvluchten, privé-vluchten en rondvluchten plaats. In 2022 vonden er op deze luchthavens samen 397 duizend vliegtuigbewegingen plaats. Dit is 7,3 procent meer dan in 2021. De toename van het aantal vliegtuigbewegingen op de regionale luchthavens was in dezelfde periode minder dan de toename van het aantal vliegtuigbewegingen op de 5 nationale luchthavens (plus 41,5 procent).

Van de kleine luchthavens trok Lelystad de meeste vliegtuigbewegingen. In 2022 vonden hier ruim 83 duizend bewegingen plaats, waarvan 75 procent uit les- en oefenvluchten bestond. Op nummer twee staat vliegveld Teuge (69 duizend bewegingen), daarna volgen vliegveld Seppe en vliegveld Budel met respectievelijk 49 en 47 duizend bewegingen.

 

Vliegtuigbewegingen van en naar luchthavens van nationaal belang, 2022 Groningen (64,7 duizend) Amsterdam (422,3 duizend) Rotterdam (59,3 duizend) Eindhoven (40,3 duizend) Maastricht (13,8 duizend) Vliegtuigbewegingen van en naar luchthavens van nationaal belang, 2022 Groningen(64,7 duizend) Amsterdam (422,3 duizend) Rotterdam (59,3 duizend) Eindhoven (40,3 duizend) Maastricht (13,8 duizend)