Hoeveel personenauto’s zijn er in Nederland?

Op 1 januari 2022 waren er 8,9 miljoen personenauto’s, 1,7 procent meer dan een jaar eerder. Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal personenauto’s met 13,8 procent toegenomen. 88,5 procent van alle personenauto’s staat op naam van een particulier, de rest is eigendom van een bedrijf. Het aantal personenauto’s van particulieren en van bedrijven steeg in 2021 met respectievelijk 1,6 procent en 2,1 procent.

Brandstof

Van alle personenauto’s reed 79,5 procent op 1 januari 2022 op benzine. Diesel komt op de tweede plaats met een aandeel van 11,1 procent. Het aantal elektrische en hybride auto’s neemt snel toe. Begin 2022 telde Nederland 725,6 duizend elektrische en hybride auto’s, een toename van 37,8 procent ten opzichte van januari 2021. Daarmee is inmiddels 1 op de 12 personenauto’s in Nederland een elektrische of hybride auto.

Leeftijd personenauto

De leeftijd van de personenauto’s in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. Begin 2022 waren er 2,2 miljoen personenauto’s die minder dan 5 jaar oud waren. Dit is een kwart van alle personenauto’s. Tien jaar eerder was 29,8 procent van de auto’s jonger dan 5 jaar. In dezelfde periode nam het aantal auto’s van 15 jaar of ouder toe van 14,5 naar 25,2 procent. Begin 2022 stonden er bijna 2,3 miljoen auto’s van 15 jaar of ouder geregistreerd, hiervan waren er 366,9 duizend 25 jaar of ouder.

Leeftijd eigenaar

Op 1 januari 2022 waren van de 7,9 miljoen personenauto’s op naam van een particulier 4,6 miljoen eigendom van een 50-plusser. Dat zijn 1,1 miljoen auto’s op naam van een 50-plusser meer dan tien jaar eerder. Bezaten de 50-plussers begin 2012 nog 49,4 procent van alle particuliere auto’s, begin 2022 was dat 57,6 procent. Met name bij de 65-plussers nam het aantal personenauto’s in deze periode toe, met 667,5 duizend tot bijna 2 miljoen. Dat is een kwart van alle personenauto’s in handen van particulieren.