Hoeveel personenauto’s zijn er in Nederland?

Op 1 januari 2023 waren er ruim 8,9 miljoen personenauto’s, 1,0 procent meer dan een jaar eerder. Vergeleken met vier jaar geleden is het aantal personenauto’s met 5,6 procent toegenomen. 87,9 procent van alle personenauto’s staat op naam van een particulier, de rest is eigendom van een bedrijf. Het aantal personenauto’s van particulieren en van bedrijven steeg in 2022 met respectievelijk 0,5 procent en 5,0 procent.  

Brandstof

Van alle personenauto’s reed 78,5 procent op 1 januari 2023 op benzine. Het aantal elektrische en hybride auto’s nam toe. Begin 2023 telde Nederland 954 duizend elektrische en hybride auto’s, een toename van 31,5 procent ten opzichte van januari 2022. Hiermee neemt deze groep met 10,7 procent de tweede plek in. Daarmee is het aantal personenauto’s op diesel voor het eerst voorbijgestreefd door de groep elektrische en hybride auto’s. Bijna 1 op de 9 personenauto’s in Nederland is nu een elektrische of hybride auto.

Leeftijd eigenaar

Op 1 januari 2023 waren van de ruim 7,8 miljoen personenauto’s op naam van een particulier bijna 4,6 miljoen eigendom van een 50-plusser. Iets meer dan een kwart van de auto’s van particulieren was eigendom van een 65-plusser. Het aantal personenauto’s van 65-plussers nam tussen 2019 en 2023 toe van 1,8 miljoen naar 2,0 miljoen. 30-minners hadden op 1 januari 2023 zo’n 10 procent van alle personenauto’s van particulieren in bezit.