Hoeveel personenauto’s zijn er in Nederland?

Op 1 januari 2020 waren er 8,7 miljoen personenauto’s, 1,7 procent meer dan een jaar eerder. Vergeleken met begin 2010 is het aantal personenauto’s met 14 procent toegenomen. Bijna 90 procent van alle personenauto’s staat op naam van een particulier, de rest is eigendom van een bedrijf. Het aantal personenauto’s van particulieren steeg het afgelopen jaar met 1,4 procent, terwijl het aantal auto’s van bedrijven met 4,5 procent groeide.

Brandstof

Van de personenauto’s reed 80 procent op 1 januari 2020 op benzine. Diesel komt op de tweede plaats met een aandeel van 14 procent. Het aantal elektrische en hybride auto’s neemt snel toe. Begin 2020 telde Nederland 402 duizend elektrische en hybride auto’s, een stijging van 28 procent ten opzichte van januari 2019. Daarmee is inmiddels 1 op de 20 personenauto’s in Nederland een elektrische of hybride auto.

Leeftijd personenauto

Het park personenauto’s is de afgelopen jaren verouderd. Begin 2020 waren er ruim 2,2 miljoen personenauto’s die nog geen 5 jaar oud waren. Dit komt neer op 26 procent van alle personenauto’s. Tien jaar eerder was 30 procent van de auto’s nog jonger dan 5 jaar. In dezelfde periode nam het aantal auto’s van 15 jaar of ouder toe van 13 naar 24 procent. Begin 2020 stonden er bijna 2,1 miljoen auto’s van 15 jaar of ouder geregistreerd, hiervan waren er ruim 326 duizend 25 jaar of ouder.

Leeftijd eigenaar

Op 1 januari 2020 waren van de 7,6 miljoen personenauto’s op naam van een particulier 4,3 miljoen eigendom van een 50-plusser. Dat zijn er 1,1 miljoen meer dan tien jaar eerder. Waren de 50-plussers begin 2010 nog goed voor 47 procent van alle particuliere auto’s, begin 2020 was dat 57 procent. Met name in de leeftijd van 65 jaar en ouder nam het aantal personenauto’s in deze periode toe, met 697 duizend tot bijna 1,9 miljoen. Dat komt neer op bijna een kwart van alle personenauto’s in handen van particulieren. In vrijwel alle leeftijdsgroepen onder de 50 jaar is het aantal personenauto’s de afgelopen tien jaar gedaald.