Hoe belangrijk is vervoer over land voor de Nederlandse economie?

De bijdrage van het vervoer over land, waar zowel spoorvervoer als wegvervoer toebehoren, aan de Nederlandse economie in 2020 was 1,6 procent. De toegevoegde waarde van het vervoer over land lag dat jaar 6,2 procent lager dan het niveau van voor de kredietcrisis (in vergelijking met 2007). Ook de werkgelegenheid is gestegen. In 2020 waren er in het vervoer over land 173 duizend vte’s actief, 4 duizend minder dan in 2007. Het vervoer over land is een belangrijke branche binnen de transportsector. Deze is goed voor 54 procent van alle bedrijven en 48 procent van alle werkzame personen in de transportsector.

Spoorvervoer

Eind 2020 waren er in het spoorvervoer 55 bedrijven operationeel. De omzet van het vervoer per spoor was in 2020 met een daling van 36,8 procent flink lager dan het jaar er voor.

 

Wegvervoer

In het wegvervoer waren eind 2020 bijna 27 duizend bedrijven actief. Met een omzetdaling van 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder daalde het goederenvervoer het minst van alle soorten wegvervoer.