Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode. Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. 

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
24-06-2024

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023; 1999 kw I - 2024 kw I

Revisie
24-06-2024

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023; 1999 kw I - 2024 kw I

Revisie
24-06-2024

Overheidsproductie en -consumptie; transacties, overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers vanaf 1995 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2023

Revisie
24-06-2024

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023; 1999 kw I - 2024 kw I

Revisie
24-06-2024

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023; 1999 kw I - 2024 kw I

Revisie
24-06-2024

Saldo en schuld; overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023; 1999 kw I - 2024 kw I

Revisie
24-06-2024

Overheid; sociale uitkeringen

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers vanaf 1995 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2023

Revisie
14-06-2024

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, positie in het huishouden

In de vorige versie van deze tabel waren de cijfers over het jaar 2022 van Saba en Sint-Eustatius omgewisseld. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2022

Correctie
07-06-2024

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2023

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers voor de ICT statistieken zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiode 2023 door een technische fout niet correct zijn. De cijfers voor specifiek kleine bedrijven (2 tot 10 werkzame personen) uit de financiële sector zijn substantieel aangepast. Voor de breakdowns die deze kleine bedrijven uit de financiële sector bevatten heeft dit ook een beperkt effect. De macro cijfers zijn zeer beperkt aangepast door deze correctie.
Frequentie: per jaar, periode: 2023

Correctie
07-06-2024

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2023

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers voor de ICT statistieken zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiode 2023 door een technische fout niet correct zijn. De cijfers voor specifiek kleine bedrijven (2 tot 10 werkzame personen) uit de financiële sector zijn substantieel aangepast. Voor de breakdowns die deze kleine bedrijven uit de financiële sector bevatten heeft dit ook een beperkt effect. De macro cijfers zijn zeer beperkt aangepast door deze correctie.
Frequentie: per jaar, periode: 2023

Correctie
07-06-2024

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2023

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers voor de ICT statistieken zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiode 2023 door een technische fout niet correct zijn. De cijfers voor specifiek kleine bedrijven (2 tot 10 werkzame personen) uit de financiële sector zijn substantieel aangepast. Voor de breakdowns die deze kleine bedrijven uit de financiële sector bevatten heeft dit ook een beperkt effect. De macro cijfers zijn zeer beperkt aangepast door deze correctie.
Frequentie: per jaar, periode: 2023

Correctie
07-06-2024

ICT-gebruik bij zzp’ers; bedrijfstak, 2023

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers voor de ICT statistieken zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiode 2023 door een technische fout niet correct zijn. De cijfers voor specifiek kleine bedrijven (2 tot 10 werkzame personen) uit de financiële sector zijn substantieel aangepast. Voor de breakdowns die deze kleine bedrijven uit de financiële sector bevatten heeft dit ook een beperkt effect. De macro cijfers zijn zeer beperkt aangepast door deze correctie.
Frequentie: per jaar, periode: 2023

Correctie
07-06-2024

ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2023

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers voor de ICT statistieken zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiode 2023 door een technische fout niet correct zijn. De cijfers voor specifiek kleine bedrijven (2 tot 10 werkzame personen) uit de financiële sector zijn substantieel aangepast. Voor de breakdowns die deze kleine bedrijven uit de financiële sector bevatten heeft dit ook een beperkt effect. De macro cijfers zijn zeer beperkt aangepast door deze correctie.
Frequentie: per jaar, periode: 2023

Correctie
03-06-2024

Kerncijfers wijken en buurten 2022

Uit nadere analyse van de cijfers voor 2022 is geconstateerd dat deze door wijzigingen in de gebruikte GIS-software afwijken van voorgaande jaren. Omdat het herberekenen van de cijfers nog enige tijd zal kosten, worden de afwijkende cijfers voor 2022 teruggetrokken, totdat de nieuwe cijfers gereed zijn.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2022

Correctie
31-05-2024

Regionale kerncijfers Nederland

Woningen naar eigendom: In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat. De cijfers van 2019 t/m 2022 zijn nu gecorrigeerd. Nabijheid voorzieningen: Uit nadere analyse van de cijfers voor 2022 is geconstateerd dat deze door wijzigingen in de gebruikte GIS-software afwijken van voorgaande jaren. Omdat het herberekenen van de cijfers nog enige tijd zal kosten, worden de afwijkende cijfers voor 2022 teruggetrokken, totdat de nieuwe cijfers gereed zijn.
Frequentie: onregelmatig, periode: Jaarcijfers 1995 - 2024

Correctie
23-05-2024

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2022

Uit nadere analyse van de cijfers voor 2022 is geconstateerd dat deze door wijzigingen in de gebruikte GIS-software afwijken van voorgaande jaren. Omdat het herberekenen van de cijfers nog enige tijd zal kosten, worden de afwijkende cijfers voor 2022 teruggetrokken, totdat de nieuwe cijfers gereed zijn.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2022

Correctie
23-05-2024

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Uit nadere analyse van de cijfers voor 2022 is geconstateerd dat deze door wijzigingen in de gebruikte GIS-software afwijken van voorgaande jaren. Omdat het herberekenen van de cijfers nog enige tijd zal kosten, worden de afwijkende cijfers voor 2022 teruggetrokken, totdat de nieuwe cijfers gereed zijn.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006 - 2022

Correctie
22-05-2024

Woningen en niet-woningen in de pijplijn; gebruiksfunctie, regio

De gepubliceerde cijfers voor verslagmaand Maart 2024 bevatten een fout, de data voor deze maand zijn opnieuw gepubliceerd. In de nieuwe cijfers zitten er meer VBO's in de pijplijn dan voorheen gepubliceerd aan het eind van Maart 2024.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 - 2024 1e kwartaal

Correctie
02-05-2024

Kerncijfers wijken en buurten 2019

De cijfers over eigendom (huur- en koopwoningen) binnen het thema wonen zijn gecorrigeerd. In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2019

Correctie
29-04-2024

Nederlandse zeggenschap bedrijven; buiten en binnen EU-zone, bedrijfstak

In de cijfers van 2021 zijn foutieve UCI bepalingen gecorrigeerd alsmede correcties die door analyse van meerdere jaren gemaakt konden worden opgenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 2022

Correctie
02-04-2024

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat. De cijfers van 2019 zijn nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2023

Correctie
22-03-2024

Gemeentefinanciën vanaf 1900

In verslagjaar 2020 was per abuis een correctie van 6 miljoen euro niet meegenomen bij de vlottende schuld en daardoor ook bij de totale schuld.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2022

Correctie
15-03-2024

Kerncijfers wijken en buurten 2021

De cijfers over eigendom (huur- en koopwoningen) binnen het thema wonen zijn gecorrigeerd. In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat. . De cijfers van 2020 t/m 2022 zijn nu gecorrigeerd. Het voornemen is om ook de cijfers voor 2019 in het tweede kwartaal van 2024 te corrigeren.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2021

Correctie
15-03-2024

Kerncijfers wijken en buurten 2020

De cijfers over eigendom (huur- en koopwoningen) binnen het thema wonen zijn gecorrigeerd. In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat. . De cijfers van 2020 t/m 2022 zijn nu gecorrigeerd. Het voornemen is om ook de cijfers voor 2019 in het tweede kwartaal van 2024 te corrigeren.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2020

Correctie
14-02-2024

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

De gemiddelde bevolkingsaantallen over de jaren 2015 en 2016 zijn gecorrigeerd, er had hier een verschuiving plaatsgevonden in alle leeftijdsgroepen.
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2022

Correctie
31-01-2024

Kosten en financiering van het milieubeheer

De cijfers van 2013 tot en met 2018 zijn gereviseerd in lijn met het revisiebeleid van de COFOG-gerelateerde statistieken en de Nationale Rekeningen. De cijfers van 2019 tot en met 2021 zijn toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Revisie
15-01-2024

Startende zelfstandigen; loopbaan

In de vorige versie van deze tabel waren per abuis de gegevens over verslagjaar 2014 niet alleen voor 2014, maar ook bij verslagjaar 2012 opgenomen. Dit is nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2021

Correctie
29-12-2023

Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio

De cijfers over 2021 van de onderwerpen binnen het mapje ‘Huwelijkssluitingen’ (met uitzondering van het totaal) zijn gecorrigeerd voor alle regio’s. De correctie is het gevolg van een fout in het productieproces. De cijfers zijn in deze versie van de tabel hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2022

Correctie
22-12-2023

Werknemers geboren in buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken

Voor de jaren 2020 en 2021 zijn de cijfers voor de Europese Unie (exclusief Nederland) gecorrigeerd. Het aantal banen van in het Verenigd Koninkrijk geboren werknemers werden bij de Europese Unie geteld terwijl het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 de Europese Unie heeft verlaten.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2022

Correctie
22-12-2023

Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers 2018 en 2019 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2017 - 2021

Revisie
20-12-2023

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De definitieve cijfers van 2010 tot en met 2021 zijn herzien. De vorderingen van de Staat die voortkomen uit exportkredietverzekeringen, waren namelijk voorheen ten onrechte niet opgenomen als niet-renderende leningen. Verder zijn de cijfers voor 2020 en 2021 aangepast omdat een aantal leningen aan de Caribische delen van het Nederlands Koninkrijk eerder ten onrechte niet waren opgenomen als niet-renderende leningen.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2022

Correctie
15-12-2023

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

De opbrengsten in 2020 van particuliere boseigenaren is bijgesteld van een geschat cijfer van 4.3 miljoen euro naar een definitief cijfer van 7.6 miljoen euro. De opbrengsten van particuliere boseigenaren waren in 2020 relatief hoog.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2021

Correctie
30-11-2023

ICT-gebruik bij zzp’ers; bedrijfstak, 2022

De cijfers over "ICT en het milieu" bij ZZP'ers zijn aangepast. In deze module is per abuis een technische fout geconstateerd. Dat is nu hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2022

Correctie
30-11-2023

ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2022

De cijfers over "ICT en het milieu" bij ZZP'ers zijn aangepast. In deze module is per abuis een technische fout geconstateerd. Dat is nu hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2022

Correctie
24-11-2023

Elektriciteit; productie en productiemiddelen

De cijfers over de jaren 2015-2020 zijn gereviseerd. Definitieve cijfers zijn toegevoegd over 2021, nader voorlopige cijfers zijn toegevoegd over 2022. De revisies hebben betrekking op de invoering van een verbeterde analysemethode in 2022, welke is teruggelegd naar de voorgaande jaren. Verder zijn gegevens van een beperkt aantal bedrijven op basis van nieuwe inzichten gereviseerd. De aanpassingen zijn in het algemeen klein, de aanpassing van de totale productie en inzetten van de diverse energiedragers is in alle jaren kleiner dan 1 procent.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2022

Revisie
14-11-2023

Verbrandingswaarden motorbrandstoffen; energiedrager

Cijfers 2015-2020 zijn gereviseerd. Cijfers van 2021 en 2022 zijn geactualiseerd
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2022

Revisie
10-11-2023

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Bij enkele aandelen voor de jaren 2017, 2018 en 2019 was in de update van september 2023 op sommige plaatsen de ‘0’ uit het cijfer weggevallen. Het aandeel 10,1 was bijvoorbeeld foutief weergegeven als 1,1. Deze aandelen zijn gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2021

Correctie
22-09-2023

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

Er was een onvolkomenheid in de verwerking van de fysieke minerale reserves ontdekt waardoor de overige volumemutatie en herwaardering van de monetaire aardgasreserves voor de jaren 2016 tot en met 2022 niet goed waren ingeschat. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2022

Correctie
22-09-2023

Overheidsbalans; activa en passiva

De financiële- activa en passiva en het exploitatiesaldo van de overheid zijn als gevolg van geactualiseerde informatie bijgesteld.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2022

Revisie
22-09-2023

Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen

Er was een onvolkomenheid in de verwerking ontdekt waardoor de eindbalans van de aardgasreserves voor de jaren 2016 tot en met 2022 te hoog was ingeschat. Dit is gecorrigeerd waardoor de cijfers nu weer overeenkomen met de gegevens in de TNO jaarverslagen (omgerekend naar Sm3).
Frequentie: per jaar, periode: 1987-2022

Correctie
08-09-2023

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

De cijfers over 2018-2020 zijn gecorrigeerd. Door een fout in de verwerking waren de zorgkosten van tussen een en twee procent van de verzekerden per abuis op nul gezet. De gemiddelde kosten en het percentage personen met zorgkosten zijn beiden na correctie ongeveer twee procent hoger.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2021

Correctie
08-09-2023

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, herkomst

De cijfers over 2020 zijn gecorrigeerd. Door een fout in de verwerking waren de zorgkosten van twee procent van de verzekerden per abuis op nul gezet. De gemiddelde kosten en het percentage personen met zorgkosten zijn beiden na correctie ongeveer twee procent hoger.
Frequentie: per jaar, periode: 2020-2021

Correctie
01-09-2023

Motorvoertuigen; vanaf 1927

Het selecteren van voertuigcategorieën uit het Kentekenregister van de RDW is verbeterd door gebruik te maken van een verzekeringsindicator. Hierdoor zijn in de historische reeks motorvoertuigen cijfers van de jaren 2019 tot en met 2021 gewijzigd. Jaarlijks wordt de reeks aangevuld met actuele gegevens. Ook dan wordt de verbeterde selectiemethode toegepast. Door de verbeterde selectiemethode zijn er kleine verschillen tussen de resultaten van 2019 ‘oude methode’ en 2019 ‘verbeterde methode’. Door het toepassen van de verbeterde selectiemethode is het aantal personenauto’s in 2019 gemiddeld ongeveer 1 procent lager dan volgens de oude methode. Bij bedrijfsvoertuigen is het verschil tussen de ‘oude methode’ en de ‘verbeterde methode’ gemiddeld 1,5 procent.
Frequentie: per jaar, periode: 1927-2023

Correctie
17-08-2023

Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Een correctie is doorgevoerd in de internationale handel van fossiele brandstoffen voor de periode 1996-2004. Deze reeks was onvolledig teruggelegd in de tijd, waardoor enkele oude jaren niet de meest recente cijfers weergaven.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2021

Correctie
16-08-2023

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

De geheimhoudingsregels voor uitkomsten vanaf 2016 zijn aangescherpt. Om deze reden zijn meer uitkomsten weggepunt dan voorheen. Ook is de wijze van afronden aangepast en kunnen uitkomsten maximaal 0,1 naar boven of beneden zijn bijgesteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: Q1 2008 - Q2 2023

Correctie
01-08-2023

Vestigingen van bedrijven; opheffingen, bedrijfstak, regio

In 2020 is voor alle regio's het totaal van de SBI (A-U Alle economische activiteiten) onjuist opgeteld. De detailgegevens en de gegevens van de overige jaren waren wel correct.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2022

Correctie
07-07-2023

Particuliere jachthavens; capaciteit en nevenactiviteiten

Uit onderzoek is gebleken dat voor de jaren 2015, 2018 en 2020 enkele passantenovernachtingen zijn gemist. Dit is aangepast in deze nieuwe publicatie.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2021

Correctie
30-06-2023

Kerncijfers wijken en buurten 2018

Binnen het thema bevolking zijn gecorrigeerde cijfers toegevoegd. De correctie is het gevolg van een wijziging in de methode van afronden. Deze afronding hoort aselect te zijn, wat onafhankelijk en willekeurig gebeurt. Dit was niet geheel het geval, omdat door een fout in de toepassing van de methode de cijfers vaker naar beneden dan naar boven werden afgerond. Bij het maken van tellingen over afgeronde aantallen gaf dit in sommige gevallen een vertekend beeld. Er zijn tevens hier en daar zeer kleine verschuivingen in de cijfers van wijken en buurten door de ‘kennis van nu’: daar waar aanvankelijk geen waarnemingen waren en op het moment van correctie wel. De cijfers, met uitzondering van relatieve cijfers, zijn voor wijken en buurten gecorrigeerd. De correctie heeft geen gevolgen voor de landelijke of gemeentelijke aantallen met betrekking tot de genoemde onderwerpen. De correctie heeft ook geen gevolgen voor aantallen van andere onderwerpen in de tabel.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2018

Correctie