Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode.

Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. Deze zijn herkenbaar in StatLinetabellen doordat ze bij de periode zijn gemarkeerd met een "*".

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
07-10-2019

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

De cijfers over het eerste kwartaal 2017 bevatten een compilatiefout en zijn gecorrigeerd. Deze correctie heeft een klein effect op de imputaties in het 2e, 3e en 4e kwartaal van 2017, waardoor alle vier de kwartalen zijn aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kwartaal - 2019 2e kwartaal

Correctie
04-10-2019

Biologische- en niet-biologische landbouwbedrijven; financiële gegevens

Als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast. Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2016

Revisie
01-10-2019

Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's

De cijfers over het aantal gediplomeerden voor startjaar 2014, 2 jaar na startjaar waren niet goed berekend en zijn gecorrigeerd. Als gevolg hiervan is het aantal gediplomeerden met ongeveer 3000 gestegen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

Correctie
01-10-2019

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

De cijfers over het aantal gediplomeerden voor startjaar 2014, 2 jaar na startjaar waren niet goed berekend en zijn gecorrigeerd. Als gevolg hiervan is het aantal gediplomeerden met ongeveer 3000 gestegen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

Correctie
30-09-2019

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

De geconsolideerde cijfers van de financiële derivaten, opties en termijncontracten zijn aangepast voor alle jaren en kwartalen. Per abuis waren niet geconsolideerde cijfers opgenomen. Daarnaast is voor de eerste twee kwartalen van 2019 het aggregaat financiële derivaten gewijzigd, waarmee een aggregatiefout wordt hersteld bij de financiële sectoren. Niet geconsolideerde cijfers van termijncontracten zijn aangepast. Het betreft het jaarcijfer van de financiële transacties in 1998 van de overige financiële intermediairs en financiële hulpbedrijven, de overige mutaties van de financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband en het buitenland in het tweede kwartaal van 2007 en derde kwartaal van 2011. Hiermee is de balansaansluiting hersteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018, KwI 1999 - KwII 2019

Correctie
26-09-2019

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

In 2016 is een optellingsfout ontstaan in de categorieën Nieuwvormingen en Hart- en vaatziekten, de subcategorieën telden niet op tot het totaal. Dit is nu hersteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 1e kwartaal - 2019 1e kwartaal

Correctie
20-09-2019

Startende zelfstandigen; loopbaan

In het bronbestand voor deze tabel is de afleiding van het kenmerk ‘arbeidspositie’ aangepast. Dit kenmerk wordt gebruikt voor het bepalen van het type zelfstandige dat iemand is bij de start en ook de arbeidsmarktpositie in het peiljaar. De wijziging houdt in dat de arbeidspositie van personen in een huishouden zonder waargenomen inkomen is omgezet naar ‘behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen’. In de voorgaande versie van het bronbestand konden deze personen ook een andere arbeidspositie hebben, bijvoorbeeld als zelfstandige. Deze aanpassing leidt tot kleine wijzigingen in de cijfers over startende zelfstandigen en hun loopbaan in deze tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2015

Revisie
20-09-2019

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken

In het bronbestand voor deze tabel is de afleiding van het kenmerk ‘arbeidspositie’ aangepast. Dit kenmerk wordt gebruikt voor het bepalen van het type zelfstandige dat iemand is bij de start en ook de sociaaleconomische positie in het jaar voor het startjaar. De wijziging houdt in dat de arbeidspositie van personen in een huishouden zonder waargenomen inkomen is omgezet naar ‘behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen’. In de voorgaande versie van het bronbestand konden deze personen ook een andere arbeidspositie hebben, bijvoorbeeld als zelfstandige. Deze aanpassing leidt tot kleine wijzigingen in de cijfers over startende zelfstandigen in deze tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Revisie
20-09-2019

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

Als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast. Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010 - 2016

Revisie
13-09-2019

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast. Daarnaast is naar aanleiding van additionele analyse het aantal fokvarkens in 2018 gecorrigeerd. Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2019

Correctie
13-09-2019

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast. Daarnaast is naar aanleiding van additionele analyse het aantal fokvarkens in 2018 gecorrigeerd. Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2019

Correctie
13-09-2019

Landbouw; arbeidskrachten naar regio

Als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast. Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Revisie
13-09-2019

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast. Daarnaast is naar aanleiding van additionele analyse het aantal fokvarkens in 2018 gecorrigeerd. Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2019

Correctie
13-09-2019

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast. Daarnaast is naar aanleiding van additionele analyse het aantal fokvarkens in 2018 gecorrigeerd. Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2019

Correctie
13-09-2019

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, bedrijfstype

Als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast. Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Revisie
13-09-2019

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio

Als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast. Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Revisie
13-09-2019

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio

Als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast. Daarnaast is naar aanleiding van additionele analyse het aantal fokvarkens in 2018 gecorrigeerd. Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2019

Correctie
13-09-2019

Landbouw; bedrijven met verbredingsactiviteiten, hoofdbedrijfstype, regio

Als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast. Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1998-2016

Revisie
13-09-2019

Landbouw; vanaf 1851

Als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast. Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.
Frequentie: per jaar, periode: 1851 - 2018

Revisie
05-09-2019

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid zijn de verdelingen van de overheidsuitgaven naar functie vanaf 1995 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Revisie
29-08-2019

Arbeidsongevallen werknemers; beroep

Cijfers over 2018 zijn toegevoegd. De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
29-08-2019

Duurzame inzetbaarheid werknemers; beroep

Cijfers over 2018 zijn toegevoegd. De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
29-08-2019

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak

De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp 'gevaarlijk werk (vanaf 2018)' waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
29-08-2019

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd

De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp 'gevaarlijk werk (vanaf 2018)' waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
29-08-2019

Fysieke arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergrond, arbeidsbelemmeringen

De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp 'gevaarlijk werk (vanaf 2018)' waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
29-08-2019

Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep

Cijfers over 2018 zijn toegevoegd. De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
29-08-2019

Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden

De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
29-08-2019

Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep

De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
29-08-2019

Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Door een foutief bronbestand is het aantal vennoten bij een deel van de bedrijven met rechtsvorm Vennootschap onder Firma te laag ingeschat en zijn deze bedrijven ten onrechte in de grootteklasse ‘1 werkzame persoon’ ingedeeld. In de meeste van deze gevallen is de juiste grootteklasse ‘2 werkzame personen’. Het effect werd zichtbaar omstreeks 2013 en werd geleidelijk jaarlijks groter, met in 2019 ongeveer 50 duizend verkeerd getypeerde bedrijven. De gehele tijdreeks is opnieuw samengesteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2018; 2007 1e kwartaal - 2019 2e kwartaal

Correctie
29-08-2019

Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Door een foutief bronbestand is het aantal vennoten bij een deel van de bedrijven met rechtsvorm Vennootschap onder Firma te laag ingeschat en zijn deze bedrijven ten onrechte in de grootteklasse ‘1 werkzame persoon’ ingedeeld. In de meeste van deze gevallen is de juiste grootteklasse ‘2 werkzame personen’. Het effect werd zichtbaar omstreeks 2013 en werd geleidelijk jaarlijks groter, met in 2019 ongeveer 50 duizend verkeerd getypeerde bedrijven. De gehele tijdreeks is opnieuw samengesteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2018; 2007 1e kwartaal - 2019 2e kwartaal

Correctie
29-08-2019

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Door een foutief bronbestand is het aantal vennoten bij een deel van de bedrijven met rechtsvorm Vennootschap onder Firma te laag ingeschat en zijn deze bedrijven ten onrechte in de grootteklasse ‘1 werkzame persoon’ ingedeeld. In de meeste van deze gevallen is de juiste grootteklasse ‘2 werkzame personen’. Het effect werd zichtbaar omstreeks 2013 en werd geleidelijk jaarlijks groter, met in 2019 ongeveer 50 duizend verkeerd getypeerde bedrijven. De gehele tijdreeks is opnieuw samengesteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2018; 2007 1e kwartaal - 2019 2e kwartaal

Correctie
23-08-2019

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

In mei 2018 zijn de cijfers in deze tabel die betrekking hebben op het onderwijsniveau gereviseerd. Dit was het gevolg van gewijzigde methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting (zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting). Destijds zijn alleen de gegevens over 2009 en later gereviseerd. In deze versie van de tabel zijn ook de verslagperioden van 2003-2008 gereviseerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 4e kwartaal

Revisie
16-08-2019

Banen van werknemers naar woon- en werkregio

In de cijfers over 2017 bleken enkele incorrecte waarden te staan. Deze zijn gecorrigeerd. Het betreft een marginaal deel van de totale cijfers. De naam van het onderwerp 'Afstand tussen woon- en werkgemeente' is aangepast naar 'Woon-werk afstand' en daarmee beter consistent gemaakt met de daadwerkelijke operationalisering van dit onderwerp. Tevens is de toelichting bij dit onderwerp verder aangescherpt.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Correctie
16-08-2019

Banen van werknemers; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio's

In de cijfers over 2017 bleken enkele incorrecte waarden te staan. Deze zijn gecorrigeerd. Het betreft een marginaal deel van de totale cijfers. De naam van het onderwerp 'Afstand tussen woon- en werkgemeente' is aangepast naar 'Woon-werk afstand' en daarmee beter consistent gemaakt met de daadwerkelijke operationalisering van dit onderwerp. Tevens is de toelichting bij dit onderwerp verder aangescherpt.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Correctie
17-07-2019

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

De gegevens gepubliceerd om 06:30 op dinsdag 15 juli voor de overheid totale niet-financiële activa in 2017 en 2018 bleken fout te zijn. De op 16 juli gepubliceerde gegevens zijn gecorrigeerd. De correcties betreffen de volgende onderwerpen 2017 Overheid totale niet-financiële activa herwaardering, overige volume mutaties, eindbalans, volume-index. 2018 Overheid totale niet-financiële activa beginbalans, herwaardering, overige volume mutaties, eindbalans, volume-index
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Correctie
10-07-2019

Gezondheid en Zorg, afgesloten reeksen; 1900 - 2004

In het onderwerp 'Zorg rond de geboorte' bleken de cijfers vanaf 1921 een jaar versprongen te zijn. Dit is nu hersteld.
Frequentie: stopgezet, periode: 1900-2004

Correctie
05-07-2019

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

De vorig jaar gepubliceerde uitkomsten 1995-2017 over de arbeidsinkomensquote (AIQ), netto exploitatieoverschot/gemengd inkomen en totale beloning voor arbeid en kapitaal zijn bij nader inzien niet correct gebleken. In de nieuwe reeks zijn de cijfers verbeterd. Daarnaast zijn de uitkomsten voor het jaar 2016 opnieuw berekend met gegevens die na de vorige publicatie beschikbaar zijn gekomen. De verschillen treden op in de volgende jaren: 1. 1997 bij de bedrijfstak Overige dienstverlening; dit heeft geen invloed op de macro AIQ (A-U) 2. 1999 bij de bedrijfstak Overige dienstverlening; dit heeft geen invloed op de macro AIQ (A-U) 3. 2002 bij de bedrijfstak Cultuur, sport en recreatie; dit heeft geen invloed op de macro AIQ (A-U) 4. 2007 bij de bedrijfstak Cultuur, sport en recreatie; dit heeft geen invloed op de macro AIQ (A-U) 5. 2014 bij de bedrijfstak Overige dienstverlening; heeft kleine invloed op de macro AIQ (A-U)
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Correctie
28-06-2019

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

De cijfers over het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs zijn voor het jaar 2017/’18 aangepast. I.p.v. definitieve cijfers waren de nader voorlopige cijfers gepubliceerd. De aanpassing is klein; het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is met de gecorrigeerde cijfers driehonderd minder, dit is 0,02 % van het totaal.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2018/'19

Correctie
27-06-2019

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

De cijfers over het vermeden verbruik van primaire energie en de vermeden emissies van CO2 voor 2017 zijn gereviseerd, vanwege het meenemen van de meest recente informatie over de referentierendementen en emissies.
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2018

Revisie
26-06-2019

Overheid; overheidsproductie en -consumptie

De definitie van de materiële overheidsconsumptie is gewijzigd, en de bijbehorende cijfers zijn gereviseerd voor de gehele tijdreeks. In de nieuwe definitie worden de afschrijvingen, het verbruik van de toegerekende bankdiensten, de verkopen van de overheid, en het saldo van de niet-productgebonden belastingen en subsidies niet langer meegenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Revisie
24-06-2019

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

De productgebonden en niet-productgebonden subsidies worden vanaf heden als positieve middelen van de ontvanger en positieve bestedingen van de verstrekker geboekt. Door deze presentatiewijze wijzigen ook de bovenliggende aggregaten. Balansstanden van termijncontracten worden vanaf heden bruto, zowel aan de activa als passiva zijde, gepresenteerd. De presentatie van de stromen van termijncontracten blijft netto (gesaldeerd aan de activa zijde). Hierdoor ontstaat aan de passievazijde een bedrag bij de post 'prijsmutaties en herwaarderingen' om de balansmutatie te registeren. Door deze presentatiewijze wijzigen ook de bovenliggende aggregaten.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Revisie
29-05-2019

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Bij de samenstelling van de cijfers over 2017 van lokaal welzijnswerk is gebleken dat de populatie van bedrijven in de jaren 2012-2016 niet volledig was. De populatieafbakening is nu verbeterd doordat de SBI-code van enkele bedrijven beter is getypeerd. Na toevoeging van de ontbrekende bedrijven zijn de cijfers over 2012-2016 wat naar boven bijgesteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2017

Correctie
17-05-2019

Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

De cijfers over 2018 van de gemiddelde bevolking in de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk zijn gecorrigeerd. De gemeente Noordwijkerhout is per 1 januari 2019 opgeheven en de inwoners zijn per die datum overgegaan naar de gemeente Noordwijk. In de statistiek was deze grenswijziging per 31 december al doorgevoerd. Dat is nu hersteld. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2018

Correctie
09-05-2019

Overledenen; doden door verkeersongeval in Nederland, wijze van deelname

Om beter aan te sluiten bij breder gehanteerde standaarden, is besloten het vervoermiddel de Stint niet onder te brengen in de groep 'Brom- en snorfiets en brommobiel' maar in de categorie 'Overige deelname'.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Revisie
02-05-2019

Historie werkstakingen

Door nagekomen informatie zijn de cijfers over Verloren arbeidsdagen en Betrokken werknemers van het verslagjaar 2018 aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1901 - 2018

Correctie
02-05-2019

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; bedrijfstak

Door nagekomen informatie zijn de cijfers over Verloren arbeidsdagen en Betrokken werknemers van het verslagjaar 2018 aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2018

Correctie
02-05-2019

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; kenmerken

Door nagekomen informatie zijn de cijfers over Verloren arbeidsdagen en Betrokken werknemers van het verslagjaar 2018 aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2018

Correctie
26-04-2019

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers

De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2018

Revisie
26-04-2019

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, binding met de arbeidsmarkt

Als gevolg van een programmeerfout waren de cijfers over meer uren willen werken, danwel niet meer uren willen werken in de vorige versie van deze tabel niet juist. Er werden onterecht te weinig mensen aan de groep die meer uren zou willen werken, toebedeeld. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd. De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2018

Correctie
26-04-2019

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008

De gegevens over de samentelling van de SBI's B-E is gecorriggeerd. In de vorige versie van de tabel was de bedrijfstak Delfstoffenwinning hier per abuis niet meergerekend. Dit is nu aangepast. De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2018

Correctie
26-04-2019

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, beroep

De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016-2018

Revisie
26-04-2019

Caribisch Nederland; bevolking hoogstbehaald onderwijsniveau en -richting

De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend. Als gevolg hiervan zijn er ook enkele kleine wijzigingen in de onderwijsrichting.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016-2018

Revisie
12-04-2019

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2018

In de vorige versie van deze tabel hadden werkloosheidspercentages en gegevens over bruto en netto arbeidsparticipatie die vanwege kleine aantallen en daarmee te lage betrouwbaarheid weggepunt hadden moeten worden, onterecht het percentage 0,0 gekregen. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.
Frequentie: eenmalig, periode: 2003-2018

Correctie
29-03-2019

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2018

Door het gebruik van afgeronde bevolkingscijfers bij de onderdrukking van gebieden met een te klein aantal inwoners, zijn sommige gebieden onterecht wel of niet onderdrukt. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2018

Correctie
30-01-2019

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

De CO2-emissie door de chemische industrie is gecorrigeerd voor de jaren 2012 tot en met 2017. Deze aanpassing is het gevolg van een correctie in de onderliggende energiedata voor enkele grote chemische bedrijven.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Correctie
18-01-2019

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

De cijfers vanaf 2015 voor Nederland, enkele landsdelen en enkele provincies waren niet correct. Bij het toevoegen van de data werden voor deze regio’s de getallen achter de komma afgekapt. De verschillen zijn minimaal. De correctie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Correctie
19-12-2018

Overheid; uitgaven aan onderwijs en studietoelagen vanaf 1900

Als gevolg van de revisie van de Nationale Rekeningen is onder andere het bbp naar boven bijgesteld. De indicator 'Totaal overheidsuitgaven als % van bbp' in deze tabel is op basis van de gereviseerde cijfers geactualiseerd voor de gehele tijdreeks vanaf 1995. De indicator heeft een breuk tussen 1994 en 1995.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2017

Revisie
19-12-2018

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Als gevolg van de revisie van de Nationale Rekeningen zijn onder andere het bbp en de totale overheidsuitgaven naar boven bijgesteld. De indicatoren in deze tabel die worden uitgedrukt als percentage van het bbp en de totale overheidsuitgaven zijn op basis van de gereviseerde cijfers geactualiseerd voor de gehele tijdreeks vanaf 1995.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2017

Revisie
19-12-2018

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van 2012 tot en met 2015 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2017

Revisie
07-12-2018

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Correctie uitgevoerd op sommering A-U Alle economische activiteiten van totaal afval.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2008-2016

Correctie
01-11-2018

Huwelijksontbinding; personen, aantallen en verhoudingscijfers

De cijfers over 2016 van de van echt scheidende personen per 1 000 inwoners voor de vijfjaarsleeftijdsgroepen zijn gecorrigeerd. De fout was het gevolg van een verkeerde uitvoering van een handmatige actie. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2017

Correctie