Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode.

Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. Deze zijn herkenbaar in StatLinetabellen doordat ze bij de periode zijn gemarkeerd met een "*".

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
22-02-2017

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Er zijn cijfers toegevoegd met betrekking tot het onderwerp Wonen. Hierbij zijn eerder gepubliceerde percentages koopwoningen, huurwoningen en eigendom onbekend overschreven. De nieuwe cijfers zijn samengesteld volgens een aangescherpte methode.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2014

Revisie
21-02-2017

Arbeidsdeelname; kerncijfers (12-uursgrens)

Als gevolg van een fout in de berekening waren de jaarcijfers over 2016 in de vorige versie van deze tabel niet correct. Deze fout is nu hersteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Correctie
20-02-2017

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

De cijfers over ‘tussen gemeenten verhuisde personen’ in 2015 zijn gecorrigeerd. Ongeveer 60 'binnen gemeenten verhuisde personen' zijn ten onrechte in de statistiek 'tussen gemeenten verhuisde personen' terecht gekomen. Om publicatieredenen en gezien het kleine aantal is besloten om voor deze personen de vertrekgemeente aan te passen. De correcties hebben betrekking op een beperkt aantal gemeenten en hebben geen gevolgen voor het totale aantal ‘tussen gemeenten verhuisde personen' in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2015

Correctie
16-02-2017

Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

- De cijfers over uitgaven op grond van overheidsfinanciering en verplichte verzekeringen (Ziekenfonds/Zorgverzekeringswet en AWBZ/Wlz) zijn gereviseerd over de jaren vanaf 1998. De uitgaven gefinancierd door het eigen risico en eigen bijdragen in de verplichte verzekeringen en in de WMO worden hier niet meer meegeteld, maar bij de eigen betalingen door huishoudens, dat is opgenomen onder overige financieringsbronnen. - De cijfers over uitgaven als percentage van het bruto binnenlands product zijn gecorrigeerd voor de jaren 1974, 1977, 1981 en 1984; voorheen was een voorlopig cijfer van het bbp gebruikt, nu een definitief.
Frequentie: per jaar, periode: 1972-2015

Revisie
10-02-2017

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015

De cijfers voor de ondergrens en bovengrens van het 67%-prognose-interval van de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder voor gemeenten vanaf gemeentenummer 1728 zijn gecorrigeerd. De cijfers voor deze gemeenten waren per ongeluk verschoven. Dit gold voor alle perioden. Gecorrigeerde gemeenten: GM1728: Bladel GM1729: Gulpen-Wittem GM1730: Tynaarlo GM1731: Midden-Drenthe GM1734: Overbetuwe GM1735: Hof van Twente GM1740: Neder-Betuwe GM1742: Rijssen-Holten GM1771: Geldrop-Mierlo GM1773: Olst-Wijhe GM1774: Dinkelland GM1783: Westland GM1842: Midden-Delfland GM1859: Berkelland GM1876: Bronckhorst GM1883: Sittard-Geleen GM1884: Kaag en Braassem GM1891: Dantumadiel GM1892: Zuidplas GM1894: Peel en Maas GM1895: Oldambt GM1896: Zwartewaterland GM1900: Súdwest-Fryslân GM1901: Bodegraven-Reeuwijk GM1903: Eijsden-Margraten GM1904: Stichtse Vecht GM1908: Menameradiel GM1911: Hollands Kroon GM1916: Leidschendam-Voorburg GM1921: De Friese Meren GM1924: Goeree-Overflakkee GM1926: Pijnacker-Nootdorp GM1927: Molenwaard GM1930: Nissewaard GM1931: Krimpenerwaard GM1955: Montferland GM1987: Menterwolde
Frequentie: eenmalig, periode: 2017-2040

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

Voor het jaar 2015 zijn per abuis 3000 banen niet meegeteld, hierdoor was het aantal banen van werknemers voor het jaar 2015 te laag. Dit is in deze versie hersteld. Daarnaast zijn er door het gebruik van een recente versie van het bedrijvenregister kleine verschillen, die doorwerken in het aantal banen van werknemers, de beloning per baan en de arbeidsduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

Voor het jaar 2015 zijn per abuis 3000 banen niet meegeteld, hierdoor was het aantal banen van werknemers voor het jaar 2015 te laag. Dit is in deze versie hersteld. Daarnaast zijn er door het gebruik van een recente versie van het bedrijvenregister kleine verschillen, die doorwerken in het aantal banen van werknemers, de beloning per baan en de arbeidsduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, SBI2008

Voor het jaar 2015 zijn per abuis 3000 banen niet meegeteld, hierdoor was het aantal banen van werknemers voor het jaar 2015 te laag. Dit is in deze versie hersteld. Daarnaast zijn er door het gebruik van een recente versie van het bedrijvenregister kleine verschillen, die doorwerken in het aantal banen van werknemers, de beloning per baan en de arbeidsduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao-sector

Voor het jaar 2015 zijn per abuis 3000 banen niet meegeteld, hierdoor was het aantal banen van werknemers voor het jaar 2015 te laag. Dit is in deze versie hersteld. Daarnaast zijn er door het gebruik van een recente versie van het bedrijvenregister kleine verschillen, die doorwerken in het aantal banen van werknemers, de beloning per baan en de arbeidsduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008

Voor het jaar 2015 zijn per abuis 3000 banen niet meegeteld, hierdoor was het aantal banen van werknemers voor het jaar 2015 te laag. Dit is in deze versie hersteld. Daarnaast zijn er door het gebruik van een recente versie van het bedrijvenregister kleine verschillen, die doorwerken in het aantal banen van werknemers, de beloning per baan en de arbeidsduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

Voor het jaar 2015 zijn per abuis 3000 banen niet meegeteld, hierdoor was het aantal banen van werknemers voor het jaar 2015 te laag. Dit is in deze versie hersteld. Daarnaast zijn er door het gebruik van een recente versie van het bedrijvenregister kleine verschillen, die doorwerken in het aantal banen van werknemers, de beloning per baan en de arbeidsduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

Voor het jaar 2015 zijn per abuis 3000 banen niet meegeteld, hierdoor was het aantal banen van werknemers voor het jaar 2015 te laag. Dit is in deze versie hersteld. Daarnaast zijn er door het gebruik van een recente versie van het bedrijvenregister kleine verschillen, die doorwerken in het aantal banen van werknemers, de beloning per baan en de arbeidsduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Er is een kleine verbetering doorgevoerd voor het aantal jeugdzorgtrajecten per wijk en per gemeente. De cijfers over het aantal jongeren blijven ongewijzigd. Door het berekenen van gegevens op wijkniveau werd een klein deel van de trajecten zonder postcode op een iets andere wijze toegewezen aan een gemeente. Hierdoor weken de cijfers in deze tabel af van cijfers in de andere tabellen over de Beleidsinformatie Jeugd. Dat is nu gelijk getrokken. De verschillen zijn minimaal.
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2016

Correctie
19-01-2017

Nationaliteitswijziging; geslacht, leeftijd, soort regeling, verblijfsduur

Het aantal personen dat het Nederlanderschap heeft verkregen door zelfstandige naturalisatie is gecorrigeerd voor het jaar 2015. Per abuis was één regeling (7 personen) niet meegeteld. Dit is nu hersteld. De correctie heeft gevolgen voor de onderliggende kenmerken (geslacht en leeftijd) en voor het totale aantal naturalisaties. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1985 - 2015

Correctie
16-01-2017

Hoger onderwijs; gediplomeerden eerste diploma, herkomstgroepering

Bij de selectie Herkomstgroepering waren de aantallen van de groep “Herkomst onbekend” voor het studiejaar 2013 niet correct weergegeven. Ten onrechte stonden in deze groep nog de aantallen van de voorlopige cijfers in plaats van de definitieve cijfers. In deze versie is dit gecorrigeerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1995/'96 - 2014/'15

Correctie
13-01-2017

Inkomensrekening sector huishoudens naar regio; nationale rekeningen

Bij de berekening van de nationale totalen voor de sector huishoudens over 2012 is een verwerkingsfout opgetreden. Deze is in de huidige versie gecorrigeerd. Als gevolg hiervan zijn ook de regionale cijfers voor de sector huishoudens opnieuw vastgesteld.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2014

Correctie
22-12-2016

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

De cijfers over uitgaven op grond van overheidsfinanciering en verplichte verzekeringen (Ziekenfonds/Zorgverzekeringswet en AWBZ/Wlz) zijn gereviseerd. De uitgaven gefinancierd door het eigen risico en eigen bijdragen in de verplichte verzekeringen en in de WMO worden hier niet meer meegeteld, maar bij de eigen betalingen door huishoudens. Dit was tevens aanleiding om de afleiding van de internationaal vergelijkbare cijfers te herzien.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005-2015

Revisie
22-12-2016

Zorguitgaven; kerncijfers

- De cijfers over uitgaven op grond van verplichte verzekeringen zijn gereviseerd. De uitgaven gefinancierd door het eigen risico en eigen bijdragen in de verplichte verzekeringen worden hier niet meer meegeteld, maar bij de eigen betalingen door huishoudens. De reeks met de aansluiting op het Budgettair Kader Zorg geeft nu de aansluiting met het netto Budgettair Kader Zorg weer. Tevens is de afleiding van de internationaal vergelijkbare cijfers herzien in het kader van de raming van eigen risico en eigen bijdragen. - De cijfers over het netto en bruto BKZ (Budgettair Kader Zorg) voor 2012 en 2013 zijn aangepast aan de actuele niveaus zoals gepubliceerd in de begroting 2017 van het Ministerie van VWS.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2015

Revisie
22-12-2016

Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron

De cijfers over uitgaven op grond van overheidsfinanciering en verplichte verzekeringen (Ziekenfonds/Zorgverzekeringswet en AWBZ/Wlz) zijn gereviseerd. De uitgaven gefinancierd door het eigen risico en eigen bijdragen in de verplichte verzekeringen en in de WMO worden hier niet meer meegeteld, maar bij de eigen betalingen door huishoudens.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2015

Revisie
22-12-2016

Zorguitgaven in drie benaderingen; aanbieders van zorg

De cijfers over uitgaven op grond van verplichte verzekeringen zijn gereviseerd. De uitgaven gefinancierd door het eigen risico en eigen bijdragen in de verplichte verzekeringen worden hier niet meer meegeteld, maar bij de eigen betalingen door huishoudens. Dit laatste cijfer is te vinden in de tabel Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron. Tevens is de afleiding van de internationaal vergelijkbare cijfers herzien in het kader van de raming van eigen risico en eigen bijdragen.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2015

Revisie
21-12-2016

Energieverbruik huishoudens; energiedragers

Voor de jaren 1990 t/m 1994 zijn de cijfers gelijkgemaakt aan de in september gereviseerde tabel Energiebalans; aanbod en verbruik. De revisie huishoudens hierbij was een gevolg van nieuwe inzichten middels de klantenbestanden van netwerkbedrijven. Door deze aanpassing is er een trendbreuk van 1989 op 1990.
Frequentie: per jaar, periode: 1975 - 2015

Revisie
21-12-2016

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

In 2016 heeft het CBS de cijferreeks over de totale emissie van kooldioxide (CO2) gereviseerd. Hierdoor zijn in deze tabel alle uitkomsten over vermeden emissie van kooldioxide opnieuw berekend.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2015

Revisie
21-12-2016

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

In het bestand van windmolens dat het CBS onderhoudt, is een correctie aangebracht die invloed heeft op de definitieve uitkomsten van 2014. Het gaat om een windmolenpark dat ten onrechte reeds in 2014 als 'uit gebruik genomen' is beschouwd en het opvolgende windpark dat te vroeg als 'in gebruik genomen' werd beschouwd. De windmolenparken hebben een zelfde vermogen maar verschillen in aantal molens en ashoogte van de molens.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2015

Correctie
21-12-2016

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

In het bestand van windmolens dat het CBS onderhoudt, is een correctie aangebracht die invloed heeft op de definitieve uitkomsten van 2014. Het gaat om een windmolenpark in Flevoland dat ten onrechte reeds in 2014 als 'uit gebruik genomen' is beschouwd en het opvolgende windpark dat te vroeg als 'in gebruik genomen' werd beschouwd. De windmolenparken hebben een zelfde vermogen maar verschillen in aantal molens.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2015

Correctie
21-12-2016

Burgerlijke rechtszaken; soort procedure

Het totaal aantal beëindigde zaken bij de gerechtshoven voor de jaren 2010 en 2011 was niet juist berekend en is nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2015

Correctie
08-12-2016

Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Door een technische fout was het aantal tonkilometer aardolie producten voor het 4e kwartaal 2015 verkeerd berekend. Dit is nu gecorrigeerd.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1985 - 2016; 1993 kw I - 2016 kw III; 1993 januari - 2016 september

Correctie
24-11-2016

Strafrecht; kerncijfers

Het aantal voegingen en onvoorwaardelijke sepots is voor de verslagjaren vanaf 1995 gecorrigeerd. Door een fout in de verwerking werden bepaalde zaken die met een onvoorwaardelijk sepot waren afgedaan, onterecht geteld als een voeging. Als gevolg van deze correctie zijn ten opzichte van de vorige publicatie de aantallen voegingen gedaald en het aantal onvoorwaardelijke sepots gestegen.
Frequentie: per jaar, periode: 1994 - 2015

Correctie
31-10-2016

Indicatoren jeugdzorg; gemeenten

De al definitieve cijfers over het eerste kwartaal van 2015 en over het eerste half jaar van 2015 zijn vervangen door gereviseerde cijfers. Het belangrijkste onderdeel van deze revisie is een wijziging in de manier waarop trajecten worden ontdubbeld bij het samennemen van de gegevens over de beide halve jaren binnen één kalenderjaar. Een kleiner effect in de revisie komt voor rekening van enige na geleverde informatie over het tweede halfjaar van 2015, welke soms ook een klein effect had op de cijfers over het eerste halfjaar van 2015.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
31-10-2016

Jeugdbeschermingstrajecten

De al definitieve cijfers over 31 maart 2015 en over 30 juni 2015 zijn vervangen door gereviseerde cijfers. Het belangrijkste onderdeel van deze revisie is een wijziging in de manier waarop trajecten worden ontdubbeld bij het samennemen van de aangeleverde gegevens over de beide halve jaren binnen één kalenderjaar. Een kleiner effect in de revisie komt voor rekening van enige na geleverde informatie over het tweede halfjaar van 2015, welke soms ook een klein effect had op de cijfers over het eerste halfjaar van 2015.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
31-10-2016

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

De al definitieve cijfers over 31 maart 2015 en over 30 juni 2015 zijn vervangen door gereviseerde cijfers. Het belangrijkste onderdeel van deze revisie is een wijziging in de manier waarop trajecten worden ontdubbeld bij het samennemen van de aangeleverde gegevens over de beide halve jaren binnen één kalenderjaar. Een kleiner effect in de revisie komt voor rekening van enige na geleverde informatie over het tweede halfjaar van 2015, welke soms ook een klein effect had op de cijfers over het eerste halfjaar van 2015.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
31-10-2016

Jeugdhulptrajecten; verwijzer, perspectief

De al definitieve cijfers over het eerste kwartaal van 2015 en over het eerste half jaar van 2015 zijn vervangen door gereviseerde cijfers. Het belangrijkste onderdeel van deze revisie is een wijziging in de manier waarop trajecten worden ontdubbeld bij het samennemen van de gegevens over de beide halve jaren binnen één kalenderjaar. Een kleiner effect in de revisie komt voor rekening van enige na geleverde informatie over het tweede halfjaar van 2015, welke soms ook een klein effect had op de cijfers over het eerste halfjaar van 2015.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
31-10-2016

Jeugdhulptrajecten; verwijzer, regio (gemeente)

De al definitieve cijfers over het eerste kwartaal van 2015 en over het eerste half jaar van 2015 zijn vervangen door gereviseerde cijfers. Het belangrijkste onderdeel van deze revisie is een wijziging in de manier waarop trajecten worden ontdubbeld bij het samennemen van de gegevens over de beide halve jaren binnen één kalenderjaar. Een kleiner effect in de revisie komt voor rekening van enige na geleverde informatie over het tweede halfjaar van 2015, welke soms ook een klein effect had op de cijfers over het eerste halfjaar van 2015.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
31-10-2016

Jeugdreclasseringstrajecten; regio

De al definitieve cijfers over 31 maart 2015 en over 30 juni 2015 zijn vervangen door gereviseerde cijfers. Het belangrijkste onderdeel van deze revisie is een wijziging in de manier waarop trajecten worden ontdubbeld bij het samennemen van de aangeleverde gegevens over de beide halve jaren binnen één kalenderjaar. Een kleiner effect in de revisie komt voor rekening van enige na geleverde informatie over het tweede halfjaar van 2015, welke soms ook een klein effect had op de cijfers over het eerste halfjaar van 2015.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
31-10-2016

Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg; kenmerken, (jeugdzorg)regio

De al definitieve cijfers over het eerste kwartaal van 2015 en over het eerste half jaar van 2015 zijn vervangen door gereviseerde cijfers. Het belangrijkste onderdeel van deze revisie is een wijziging in de manier waarop trajecten worden ontdubbeld bij het samennemen van de gegevens over de beide halve jaren binnen één kalenderjaar. Een kleiner effect in de revisie komt voor rekening van enige na geleverde informatie over het tweede halfjaar van 2015, welke soms ook een klein effect had op de cijfers over het eerste halfjaar van 2015.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
31-10-2016

Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg; regio (gemeente)

De al definitieve cijfers over het eerste kwartaal van 2015 en over het eerste half jaar van 2015 zijn vervangen door gereviseerde cijfers. Het belangrijkste onderdeel van deze revisie is een wijziging in de manier waarop trajecten worden ontdubbeld bij het samennemen van de gegevens over de beide halve jaren binnen één kalenderjaar. Een kleiner effect in de revisie komt voor rekening van enige na geleverde informatie over het tweede halfjaar van 2015, welke soms ook een klein effect had op de cijfers over het eerste halfjaar van 2015.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
31-10-2016

Trajecten jeugdzorg; duur, (jeugdzorg)regio, op peildatum

De al definitieve cijfers over 31 maart 2015 en over 30 juni 2015 zijn vervangen door gereviseerde cijfers. Het belangrijkste onderdeel van deze revisie is een wijziging in de manier waarop trajecten worden ontdubbeld bij het samennemen van de aangeleverde gegevens over de beide halve jaren binnen één kalenderjaar. Een kleiner effect in de revisie komt voor rekening van enige na geleverde informatie over het tweede halfjaar van 2015, welke soms ook een klein effect had op de cijfers over het eerste halfjaar van 2015.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Revisie
31-10-2016

Trajecten jeugdzorg; regio (gemeente), op peildatum

De al definitieve cijfers over 31 maart 2015 en over 30 juni 2015 zijn vervangen door gereviseerde cijfers. Het belangrijkste onderdeel van deze revisie is een wijziging in de manier waarop trajecten worden ontdubbeld bij het samennemen van de aangeleverde gegevens over de beide halve jaren binnen één kalenderjaar. Een kleiner effect in de revisie komt voor rekening van enige na geleverde informatie over het tweede halfjaar van 2015, welke soms ook een klein effect had op de cijfers over het eerste halfjaar van 2015.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Revisie
31-10-2016

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, op peildatum

De al definitieve cijfers over 31 maart 2015 en over 30 juni 2015 zijn vervangen door gereviseerde cijfers. Het belangrijkste onderdeel van deze revisie is een wijziging in de manier waarop trajecten worden ontdubbeld bij het samennemen van de aangeleverde gegevens over de beide halve jaren binnen één kalenderjaar. Een kleiner effect in de revisie komt voor rekening van enige na geleverde informatie over het tweede halfjaar van 2015, welke soms ook een klein effect had op de cijfers over het eerste halfjaar van 2015.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Revisie
31-10-2016

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De gegevens over de schuldgaranties zijn voor de jaren 2010-2012 gereviseerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2015

Revisie
25-10-2016

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

Enkele correcties zijn doorgevoerd als gevolg van berekeningsfouten in 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 2012 en 2015. De berekeningsfouten hebben geen invloed gehad op de totale waarde van de eindbalans, maar zorgden ervoor dat samentellingen van sectoren of type niet-financiële activa niet correct waren. Verder is de berekeningswijze van de volume-index gelijkgetrokken voor de niet-financiële balansen en de kapitaalgoederenvoorraad. Ook wordt de volume-index nu op basis van afgeronde cijfers berekend. Door deze methodeveranderingen verschilt de volume-index maximaal 85,6 procentpunten voor reeksen kleiner dan 100 mln, en maximaal 16,2 procentpunten voor reeksen groter dan 100 mln. Daarnaast worden volume-indices van reeksen die in ieder jaar 0 mln aan niet-financiële activa bevatten op 100 gesteld, in plaats van weggepunt. Ook is de berekeningsmethode van de duurzame consumptiegoederen gewijzigd om rekening te houden met de aankoop van leaseauto's door consumenten.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2015

Correctie
25-10-2016

Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen

Enkele correcties zijn doorgevoerd als gevolg van berekeningsfouten in 2002, 2003, 2004, 2009 en 2015. De berekeningsfouten hebben geen invloed gehad op de totale waarde van de eindbalans, maar zorgden ervoor dat samentellingen van bedrijfstakken en sectoren of type kapitaalgoed niet correct waren. Verder is de berekeningswijze van de volume-index gelijkgetrokken voor de niet-financiële balansen en de kapitaalgoederenvoorraad. Ook wordt de volume-index nu op basis van afgeronde cijfers berekend. Door deze methodeveranderingen verschilt de volume-index maximaal 109,5 procentpunten voor reeksen kleiner dan 100 mln, en maximaal 2,1 procentpunten voor reeksen groter dan 100 mln. Daarnaast worden volume-indices van reeksen die in ieder jaar 0 mln aan kapitaalgoederen bevatten op 100 gesteld, in plaats van weggepunt.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2015

Correctie
19-10-2016

Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie

Bij de samenstelling van de cijfers over 2015 is gebleken dat de populatie van bedrijven in de jaren 2012-2014 niet volledig was. Dit kwam doordat de SBI van enkele bedrijven verkeerd was getypeerd. Na toevoeging van de ontbrekende bedrijven zijn de cijfers over 2012-2014 naar boven bijgesteld met bijna 7 procent.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2015

Correctie
14-10-2016

Banen werknemers en afstand woon-werk; woon- en werkregio's

De correctie is het gevolg van een fout in het destijds gebruikte bronbestand, waarbij een aantal banen op foutieve wijze regionaal zijn verdeeld. De correctie heeft betrekking op het aantal banen en de woonwerkafstand die daarbij hoort.
Frequentie: per jaar, periode: 2006 - 2014

Correctie
14-10-2016

Banen werknemers, geslacht en leeftijd; woon- en werkregio's

De correctie is het gevolg van een fout in het destijds gebruikte bronbestand, waarbij een aantal banen op foutieve wijze regionaal zijn verdeeld. De correctie heeft betrekking op het aantal banen en de woonwerkafstand die daarbij hoort.
Frequentie: per jaar, periode: 2006 - 2014

Correctie
14-10-2016

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

In deze tabel worden emissies van verontreinigende stoffen en gassen uit zowel stationaire bronnen (zoals elektriciteitscentrales) als uit mobiele bronnen (zoals het wegverkeer) toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens. In de vorige versie bleek de verdeling van luchtemissies van het wegvervoer naar bedrijfstakken onjuist te zijn berekend. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2015

Correctie
13-10-2016

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr

Vanwege fouten in de gegevens van de op 23 september 2016 geplaatste tabel is er voor gekozen om op 7 oktober de vorige versie van de tabel terug te plaatsen. De fouten die in de jaren 2014 en 2015 zaten werden veroorzaakt door methodologische onvolkomenheden in het statistisch proces. Na analyse zijn de foutieve gegevens gecorrigeerd en de juiste gegevens geplaatst.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1996-2015

Correctie
11-10-2016

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Bij het onderwerp 'Biologische bestrijders/Percentage oppervlakte' met toepassing was door een technische fout het cijfer voor augustus afgerond weergegeven in plaats van met één decimaal. Verder waren bij het onderwerp 'Biologische bestrijders' de cijfers voor 'aantal per bedrijf', 'aantal per ha', 'dosering per bedrijf' en 'dosering per ha' de cijfers ten onrechte weergegeven met één decimaal in plaats van zonder decimalen. Beide fouten zijn nu hersteld.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1995, 1998, 2000, 2004, 2008, 2012

Correctie
06-10-2016

Kosten en financiering van het milieubeheer

Correctie netto milieulasten voor bedrijven (exclusief milieudienstverlening) en huishoudens voor het jaar 2013. De correctie is het gevolg van een aangepaste verdeling van milieukosten verkeer over bedrijven en huishoudens. Dit heeft invloed op de netto milieulasten van bedrijven (excl. milieudienstverlening) en huishoudens, inclusief de verdeling over compartimenten en werkt door in netto milieulasten van de totalen (totaal sectoren, totaal bedrijven, totaal overige sectoren). De netto milieulasten van overheden en milieudienstverlening blijven onveranderd. De overige cijfers kosten en financiering milieubeheer (milieu-investeringen en milieukosten) blijven eveneens ongewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 1985-2013

Correctie
23-09-2016

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Er heeft een correctie op de cijfers plaatsgevonden over de periode 2009 tot en met 2014. Bij het Algemeen Voortgezet Onderwijs bij de verdeling naar levensbeschouwelijke grondslag zijn een aantal instellingen met bijbehorende leerlingen ten onrechte in de categorie 'Overige bijzondere scholen' geplaatst. Dit had de categorie 'Protestants-christelijke scholen' moeten zijn.
Frequentie: per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Correctie
19-09-2016

Veiligheidszorg; kerncijfers

De cijfers van de activiteiten ‘Ondersteuning aan slachtoffers’ en ‘Ondersteuning aan verdachten en daders’ zijn voor de periode 2002 tot en met 2014 gecorrigeerd. De uitgaven van de jeugdzorg waren na revisie van de cijfers in 2014 ten onrechte bij de activiteit ‘Ondersteuning aan slachtoffers’ terechtgekomen. Dit is nu gecorrigeerd naar de activiteit ‘Ondersteuning aan verdachten en daders’. Daarnaast zijn de uitgaven van de politie, AIVD en de IOOV bij de juiste aanbieder en/of financieringsbron gezet. Deze aanpassing geldt vanaf het jaar 2011 voor het ministerie van Veiligheid & Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002-2015

Correctie
19-09-2016

Veiligheidszorg; aanbieders, naar activiteit

De cijfers van de activiteiten ‘Ondersteuning aan slachtoffers’ en ‘Ondersteuning aan verdachten en daders’ zijn voor de periode 2002 tot en met 2014 gecorrigeerd. De uitgaven van de jeugdzorg waren na revisie van de cijfers in 2014 ten onrechte bij de activiteit ‘Ondersteuning aan slachtoffers’ terechtgekomen. Dit is nu gecorrigeerd naar de activiteit ‘Ondersteuning aan verdachten en daders’.
Frequentie: per jaar, periode: 2002-2015

Correctie
19-09-2016

Veiligheidszorg; aanbieders, activiteiten, per financieringsbron

De cijfers van de activiteiten ‘Ondersteuning aan slachtoffers’ en ‘Ondersteuning aan verdachten en daders’ zijn voor de periode 2002 tot en met 2014 gecorrigeerd. De uitgaven van de jeugdzorg waren na revisie van de cijfers in 2014 ten onrechte bij de activiteit ‘Ondersteuning aan slachtoffers’ terechtgekomen. Dit is nu gecorrigeerd naar de activiteit ‘Ondersteuning aan verdachten en daders’. Daarnaast zijn de uitgaven van de politie, AIVD en de IOOV bij de juiste aanbieder en/of financieringsbron gezet. Deze aanpassing geldt vanaf het jaar 2011 voor het ministerie van Veiligheid & Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002-2015

Correctie
05-09-2016

Rijksmonumenten; regio (indeling 2015)

De cijfers voor 2 gemeenten (Hof van Twente en Hollands Kroon) zijn voor 2015 omgedraaid. Dit wordt nu hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2013, 2014 en 2015

Correctie
30-08-2016

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie per regio

De cijfers over 2015 van de levend geboren kinderen naar geslacht en regio zijn gecorrigeerd. Als gevolg daarvan zijn ook de cijfers van het geboorteoverschot, het totaal saldo correcties en het saldo overige correcties gewijzigd. De correctie is het gevolg van het niet volledig uitvoeren van de benodigde bewerkingen ten behoeve van het bronbestand. Met uitzondering van Den Haag betreft het minimale correcties. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1942 - 2015

Correctie
30-08-2016

Totale reizigerskilometers in Nederland per jaar; vervoerwijzen, regio's

Een kleine correctie (verhoging) van de reizigerskilometers als autobestuurder voor verslagjaar 2015 is doorgevoerd: enkele beroepsmatige autoritten waren eerder foutief niet opgenomen. Daarnaast zijn er voor verslagjaar 2015 door afrondingsverschillen enkele andere cijfers minimaal aangepast. .
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2015

Correctie
16-08-2016

Aanvoer, verwerking van afval bij recyclingbedrijven (SBI2008)

Op grond van nadere berichtgeving zijn voor de verslagperiode 2012 onder "Aanvoer afval naar afvalsoort"/ “Niet-chemisch afval” de cijfers voor “Mineralen, steenachtig afval” en “Glas, papier, hout, kunststof e.d.” naar beneden bijgesteld. Deze aanpassing heeft ook invloed op het “Totaal aanvoer afval ” en “Totaal niet-chemisch afval”.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1996-2014

Correctie
10-08-2016

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

Op de definitieve cijfers van 2012 is alsnog een correctie aangebracht bij de waterverontreinigingsheffing. Het bedrag bij de huishoudens was per abuis 26 miljoen euro te hoog. De correctie werkt door in de totale opbrengsten van de milieuheffingen en het totaal ontvangen milieubelastingen en milieuheffingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2015

Correctie
29-07-2016

Motorvoertuigen; voertuigtype, postcode en regio's, 1 januari

De bromfietscijfers zijn voor de periode 2007-2015 gecorrigeerd. In 2005 zijn (via de Solex-regeling) ruim 10.000 Solexen omgetypeerd van bromfiets naar snorfiets. Uit onderzoek is gebleken dat deze omtypering in het verleden niet goed verwerkt is in het bronmateriaal. Deze omtypering is in de nieuwe verwerking wel goed opgenomen en teruggelegd naar 2007 om ontwikkelingen op een juiste manier weer te geven. De correctie heeft enkel effect op de cijfers van voertuigen met een bromfietskenteken. De cijfers van alle andere wegvoertuigen zijn ongewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2016

Correctie
28-07-2016

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; gewas en toepassing

Er is een correctie doorgevoerd voor het jaar 1995 bij het gewas 'Waspeen en bospeen' voor de toepassing 'Overige toepassingen' in de maanden juni en oktober. Daar stonden ten onrechte waarden vermeld, terwijl er geen gebruik was. Verder is een aantal waarden voor de jaren 1995-2004 die ten onrechte op 'onbekend' stonden gecorrigeerd naar '0'.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1995, 1998, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016

Correctie
20-07-2016

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

In de vorige versie is voor de jaren 2008 tot en met 2012 van een aantal producten abusievelijk een 0 gepubliceerd bij de hoeveelheid verkocht product. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Daarnaast is voor de jaren 2008 tot en met 2012 bij een aantal aggregaten een fout opgetreden bij de verkoopwaarde. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2015

Correctie
20-07-2016

Bromfietsen; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari

De bromfietscijfers zijn voor de periode 2007-2015 gecorrigeerd. In 2005 zijn (via de Solex-regeling) ruim 10.000 Solexen omgetypeerd van bromfiets naar snorfiets. Uit onderzoek is gebleken dat deze omtypering in het verleden niet goed verwerkt is in het bronmateriaal. Deze omtypering is in de nieuwe verwerking wel goed opgenomen en teruggelegd naar 2007 om ontwikkelingen op een juiste manier weer te geven. De correctie heeft geen gevolgen voor de totalen in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Correctie
20-07-2016

Bromfietsen; soort voertuig, bouwjaar, eigendom, leeftijd, regio, 1 januari

De bromfietscijfers zijn voor de periode 2007-2015 gecorrigeerd. In 2005 zijn (via de Solex-regeling) ruim 10.000 Solexen omgetypeerd van bromfiets naar snorfiets. Uit onderzoek is gebleken dat deze omtypering in het verleden niet goed verwerkt is in het bronmateriaal. Deze omtypering is in de nieuwe verwerking wel goed opgenomen en teruggelegd naar 2007 om ontwikkelingen op een juiste manier weer te geven. De correctie heeft geen gevolgen voor de totalen in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Correctie
19-07-2016

Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken

Voor de periode 1950-1995 zijn er kleine wijzigingen in de verdeling van de motieven voor zelfdoding. Dit komt doordat een verbeterde methode gebruikt is om de gegevens over die jaren opnieuw te bepalen. De totaal aantallen zelfdodingen en de methoden van zelfdodingen blijven ongewijzigd voor de periode 1950-1995. De verbeterde methode heeft geen invloed op de cijfers vanaf 1996.
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2015

Revisie
19-07-2016

Overheidsbalans; activa en passiva

De financiële balansgegevens over de jaren 2009 t/m 2012 zijn gereviseerd. Dit vloeit voort uit wijzigingen in het revisiebeleid van de nationale rekeningen.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2015

Revisie
15-07-2016

Curatieve GGZ; zorgtrajecten per diagnose, leeftijd, regio

Cijfers uit 2011 zijn vervangen voor nieuwe definitieve cijfers. De 2011-cijfers waren ten onrechte reeds als definitief gekenmerkt, terwijl deze bij de andere tabellen op basis van dezelfde dataset op voorlopig stonden. De verschillen zijn voor de meeste cellen beperkt. In een klein aantal regio’s zijn verschillen groter door dubbeltellingen die in de brondata indertijd nog niet konden worden geïdentificeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2013

Correctie
08-07-2016

Deelname korte en lange vakanties; persoonskenmerken

De cijfers over de persoonskenmerken 'Bruto huishoudinkomen', 'Sociale groep' en 'Onderwijs' waren over de jaren heen niet consistent berekend. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de totaalcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2002-2015

Correctie
08-07-2016

Korte vakanties Nederland; achtergrondkenmerken

De gemiddelde uitgaven per vakantieganger voor sociale groep totaal betaald beroep was in 2014 foutief berekend. De fout is nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2015.

Correctie
08-07-2016

Korte vakanties Nederland; logiesvormen naar vakantiekenmerken

Het aantal vakanties in categorie ‘Logies rechtstreeks gereserveerd bij eigenaar of beheerder’ was in 2003 en 2012 foutief berekend. Het aantal vakanties in categorie ‘Boekingsinstantie onbekend’ was in 2009, 2011 en 2014 foutief berekend. Het aantal vakanties gereserveerd bij verschillende boekingsinstanties is voor ‘Overige seizoenrecreatieve logiesvormen’ in 2014 foutief berekend. Al deze fouten zijn nu gecorrigeerd. Deze aanpassing heeft geen invloed op de totaalcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2015.

Correctie
08-07-2016

Lange vakanties Nederland; logiesvormen naar vakantiekenmerken

De cijfers van categorie ‘Organisatievorm’ waren in jaren 2008 t/m 2010, 2012 en 2013 foutief berekend. Deze fouten zijn nu gecorrigeerd. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de totaalcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2015.

Correctie
08-07-2016

Research en development; hoger onderwijsinstellingen

Voor 2014 telde abusievelijk de "Bruto loonkosten" en "Overige exploitatiekosten" niet op tot het totaal van de exploitatiekosten. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2014

Correctie
30-06-2016

Pensioenfondsen; beleggingen voor en na consolidatie beleggingsfondsen

De cijfers voor 2013 en 2014 zijn herzien en de cijfers tot en met 2012 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen. De bronnen betreffen door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde tabellen over pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2015

Revisie
30-06-2016

Financiële instellingen; balans

De uitkomsten voor 2013 en 2014 zijn herzien en de uitkomsten voor 2008 na revisie tot en met 2012 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen. De bronnen betreffen door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde tabellen over pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen. Voor de financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband zijn ook enkele cijfers vanaf 1998 bijgesteld vanwege bijstellingen in de bronnen.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2015

Revisie
29-06-2016

Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

Vanaf 2016 worden de lengtes van de Rode Lijsten vergeleken door naar precies dezelfde verzameling soorten als in 1995 te kijken. In de oorspronkelijke indicator werden enkele soorten libellen en broedvogels die in de jaren negentig van de vorige eeuw in Nederland verschenen, meegenomen in de vergelijking. Die soorten zijn niet beschouwd voor de Rode Lijsten van 1995. Bij nader inzien is de indicator inzichtelijker wanneer deze soorten niet meegenomen worden in de vergelijking. Daardoor verschilt de 'lengte' in 2013 en 2014 van de Rode Lijst bij libellen, broedvogels en het totaal van de dier- en plantgroepen t.o.v. de vorige versie van deze indicator. De indicator is alleen gebaseerd op soorten die in 1995 daadwerkelijk beoordeeld zijn.
Frequentie: per jaar, periode: 1995, 2005, 2013, 2014 en 2015

Revisie
29-06-2016

Overheid; overheidsproductie en -consumptie

Door een technische fout was voor het verslagjaar 2014 de prijsontwikkeling van de netto materiële overheidsconsumptie 0,2 procentpunt te hoog voor het totaal en 0,3 procentpunt voor de bedrijfsklasse overheid. Deze fout is nu hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2015

Correctie
24-06-2016

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

De gegevens van financiële rekeningen en balansen zijn voor de jaren 1995-2012 gereviseerd. Dit vloeit voort uit wijzigingen in het revisiebeleid van de nationale rekeningen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2015

Revisie
14-06-2016

Brandweer: personeel regionale en gemeentelijke brandweer

De cijfers over de personeelsomvang zijn voor de jaren 2013, 2014 en 2015 voor enkele veiligheidsregio's gewijzigd, doordat een aantal van deze regio's nieuwe gegevens heeft aangeleverd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016*

Revisie
01-04-2016

Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken

Als gevolg van een fout in het dataverwerkingsproces zijn de cijfers voor de persoonskenmerken “Herkomst niet-westerse allochtonen” en “Opleidingsniveau uitgebreid” voor het jaar 2013 niet correct. Dit is nu hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2015

Correctie
10-03-2016

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Voor het jaar 2013 waren de cijfers over Positie in het huishouden: ‘eenouder’ en Positie in het huishouden: ‘lid paar geen ouder’ per ongeluk verwisseld. Dit is in deze versie hersteld. Deze correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2015

Correctie