Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie


In deze tabel zijn cijfers per provincie opgenomen over de capaciteit van windmolens en de gerealiseerde elektriciteitsproductie. De gegevens zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1990, jaarlijks

Status
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2018.

Wijzigingen per 20 december 2019:
De cijfers over 2018 zijn zonder wijziging definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitive cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

Regio's Perioden WindmolensIn gebruik genomen windmolens (aantal) WindmolensUit gebruik genomen windmolens (aantal) WindmolensOpgestelde windmolens einde van jaar (aantal) RotoroppervlakIn gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) RotoroppervlakUit gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) RotoroppervlakOpgesteld rotoroppervlak einde jaar (1 000 m2) Elektrisch vermogenIn gebruik genomen vermogen (MW-elektrisch) Elektrisch vermogenUit gebruik genomen vermogen (MW-elektrisch) Elektrisch vermogenOpgesteld vermogen einde jaar (MW-elektrisch) ElektriciteitsproductieGenormaliseerde productie (mln kWh) ElektriciteitsproductieNiet-genormaliseerde productie (mln kWh) ElektriciteitsproductieProductiefactor (%) ElektriciteitsproductieProductie per rotoroppervlak (kWh per m2) ElektriciteitsproductieAantal vollasturen (uur)
Nederland 2017 64 124 1.981 246 304 7.605 84 139 3.245 6.267 6.869 24,2 908 2.116
Nederland 2018 66 18 2.029 632 38 8.199 207 16 3.436 6.578 6.918 23,7 877 2.075
Groningen (PV) 2017 22 2 218 16 13 882 5 6 445 903 990 25,5 1.130 2.238
Groningen (PV) 2018 2 2 218 25 13 895 8 6 447 927 975 25,0 1.097 2.189
Friesland (PV) 2017 15 19 307 33 15 500 13 6 198 404 443 26,4 918 2.320
Friesland (PV) 2018 5 302 5 494 2 196 388 408 23,7 822 2.075
Drenthe (PV) 2017 9 53 22 . . . . .
Drenthe (PV) 2018 0 9 0 53 0 22 . . . . .
Overijssel (PV) 2017 17 87 43 73 80 21,5 921 1.882
Overijssel (PV) 2018 0 17 0 87 0 43 67 71 18,9 812 1.660
Flevoland (PV) 2017 7 641 10 2.704 4 1.182 2.282 2.502 24,1 925 2.120
Flevoland (PV) 2018 6 7 640 62 10 2.756 19 4 1.198 2.361 2.483 23,9 914 2.093
Gelderland (PV) 2017 39 220 82 138 151 21,1 687 1.846
Gelderland (PV) 2018 0 39 0 220 0 82 146 153 21,4 696 1.871
Utrecht (PV) 2017 3 21 40 139 9 46 70 76 23,4 746 2.046
Utrecht (PV) 2018 0 21 0 139 0 46 96 101 25,3 723 2.212
Noord-Holland (PV) 2017 10 41 275 32 122 727 11 58 310 611 670 22,8 863 2.004
Noord-Holland (PV) 2018 1 274 1 726 1 310 549 577 21,2 795 1.861
Zuid-Holland (PV) 2017 1 32 141 10 132 731 3 60 313 613 672 22,8 856 2.003
Zuid-Holland (PV) 2018 18 1 158 177 5 904 64 2 375 638 671 23,4 868 2.047
Zeeland (PV) 2017 13 23 204 114 12 1.003 43 5 400 742 813 25,1 887 2.209
Zeeland (PV) 2018 40 2 242 367 4 1.366 116 2 514 970 1.020 24,7 830 2.166
Noord-Brabant (PV) 2017 103 532 192 371 406 24,2 764 2.125
Noord-Brabant (PV) 2018 0 103 0 532 0 192 376 395 23,5 742 2.060
Limburg (PV) 2017 6 27 13 . . . . .
Limburg (PV) 2018 0 6 0 27 0 13 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens