Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie


In deze tabel zijn cijfers per provincie opgenomen over de capaciteit van windmolens en de gerealiseerde elektriciteitsproductie. De gegevens zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1990, jaarlijks

Status
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2018 en nader voorlopige cijfers over het verslagjaar 2019.

Wijzigingen per 30juli 2020:
De onderliggende database van deze statistiek is gereviseerd om mogelijk te maken dat ook op lager regionaal niveau dan provincie tellingen gemaakt kunnen worden. In deze revisie is preciezer gekeken naar de vermelde gemeente waarin windmolens geplaatst zijn en daarbij is een aansluiting gemaakt op recente regio-indelingen.
Een gevolg van deze revisie is dat de capaciteit en de productie van de windmolens in Noord-Brabant wat hoger is en in Zeeland wat lager. Het betreft aanpassing met een omvang van 9 MW in termen van elektrisch vermogen in de periode 2014-2018.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Nader voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers voor de provincies Utrecht en Noord Brabant zijn aangepast voor 2012 tot en met 2018, omdat een aantal windmolens met een verkeerde plaatsaanduiding in de database stonden. Het gaat om molens met gezamenlijke capaciteit van ongeveer 10 megawatt.


Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitive cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

Regio's Perioden WindmolensIn gebruik genomen windmolens (aantal) WindmolensUit gebruik genomen windmolens (aantal) WindmolensOpgestelde windmolens einde van jaar (aantal) RotoroppervlakIn gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) RotoroppervlakUit gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) RotoroppervlakOpgesteld rotoroppervlak einde jaar (1 000 m2) Elektrisch vermogenIn gebruik genomen vermogen (MW-elektrisch) Elektrisch vermogenUit gebruik genomen vermogen (MW-elektrisch) Elektrisch vermogenOpgesteld vermogen einde jaar (MW-elektrisch) ElektriciteitsproductieGenormaliseerde productie (mln kWh) ElektriciteitsproductieNiet-genormaliseerde productie (mln kWh) ElektriciteitsproductieProductiefactor (%) ElektriciteitsproductieProductie per rotoroppervlak (kWh per m2) ElektriciteitsproductieAantal vollasturen (uur)
Nederland 2018 66 18 2.029 632 38 8.199 207 16 3.436 6.578 6.918 23,7 877 2.075
Nederland 2019 49 46 2.032 485 168 8.515 159 68 3.527 7.429 7.935 25,9 943 2.265
Groningen (PV) 2018 2 2 218 25 13 895 8 6 447 927 975 25,0 1.097 2.189
Groningen (PV) 2019 1 0 219 4 0 899 2 0 450 986 1.054 26,7 1.172 2.342
Friesland (PV) 2018 5 302 5 494 2 196 388 408 23,7 822 2.075
Friesland (PV) 2019 1 0 303 2 0 496 1 0 197 415 444 25,8 897 2.264
Drenthe (PV) 2018 0 9 0 53 0 22 . . . . .
Drenthe (PV) 2019 0 0 9 0 0 53 0 0 22 . . . . .
Overijssel (PV) 2018 0 17 0 87 0 43 67 71 18,9 812 1.660
Overijssel (PV) 2019 8 0 25 67 0 154 19 0 61 86 92 23,1 941 2.022
Flevoland (PV) 2018 6 7 640 62 10 2.756 19 4 1.198 2.361 2.483 23,9 914 2.093
Flevoland (PV) 2019 0 15 625 0 58 2.698 0 23 1.175 2.424 2.589 24,8 944 2.170
Gelderland (PV) 2018 0 39 0 220 0 82 146 153 21,4 696 1.871
Gelderland (PV) 2019 0 0 39 0 0 220 0 0 82 152 163 22,7 739 1.987
Utrecht (PV) 2018 0 16 0 113 0 34 74 78 26,1 689 2.284
Utrecht (PV) 2019 0 0 16 0 0 113 0 0 34 78 83 27,8 736 2.439
Noord-Holland (PV) 2018 1 274 1 726 1 310 549 577 21,2 795 1.861
Noord-Holland (PV) 2019 15 29 260 145 108 763 47 44 313 635 678 24,0 876 2.106
Zuid-Holland (PV) 2018 18 1 158 177 5 904 64 2 375 638 671 23,4 868 2.047
Zuid-Holland (PV) 2019 15 2 171 200 3 1.101 64 1 437 956 1.021 27,7 971 2.425
Zeeland (PV) 2018 40 2 239 367 4 1.347 116 2 505 951 999 24,7 827 2.164
Zeeland (PV) 2019 6 0 245 23 0 1.370 14 0 519 1.189 1.270 28,3 935 2.479
Noord-Brabant (PV) 2018 0 0 111 0 0 578 0 0 212 418 439 23,6 760 2.067
Noord-Brabant (PV) 2019 3 0 114 44 0 621 13 0 225 442 472 25,3 812 2.213
Limburg (PV) 2018 0 6 0 27 0 13 . . . . .
Limburg (PV) 2019 0 0 6 0 0 27 0 0 13 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens