Tijdreeksen sociale zekerheid

Bewerk tabel

De tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de aantallen uitkeringen en uitgekeerde bedragen in het kader van diverse verzekeringen en voorzieningen op het terrein van de sociale zekerheid.
De uitkeringen en uitgekeerde bedragen worden uitgesplitst naar periode (jaren). De uitkeringen zijn de uitkeringen ultimo december, de getoonde bedragen betreffen de som van de uitgekeerde bedragen in een jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Een klein aantal reeksen heeft als startpunt 1900 en beslaat de volledige periode tot en met heden, een groter aantal start in de loop van de twintigste eeuw. De jaren voor het startpunt zijn met een '.' aangegeven.
Vooral in de langere tijdreeksen kunnen onderbrekingen voorkomen. Allerlei oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen zoals herberekening van cijfers of een gewijzigd inzicht, veranderingen in statistische indelingen en dergelijke.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juli 2020:
Toegevoegd zijn de jaarcijfers van:
- de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 2019;
- de WW-uitkeringen 2019;
- de Ziektewet 2019;
- de Algemene bijstandsuitkeringen 2019;
- de IOAW-uitkeringen 2019;
- de IOAZ-uitkeringen 2019;
- de BBZ-uitkeringen 2019;
- de AKW-gerechtigden 2019;
- de AKW-telkinderen 2019;
- de AOW-uitkeringen 2019.

Toegevoegd zijn de uitgekeerde bedragen per jaar van:
- de AOW 2019;
- de AKW 2019;
- de AO 2019;
- de WW 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen medio 2021.

Tijdreeksen sociale zekerheid

Perioden Uitkeringen sociale zekerheidZiektewet (x 1 000) Uitkeringen sociale zekerheidArbeidsongeschiktheid (x 1 000) Uitkeringen sociale zekerheidWerkloosheidWW (x 1 000) Uitkeringen sociale zekerheidWerkloosheidWWV (x 1 000) Uitkeringen sociale zekerheidAOW (x 1 000) Uitkeringen sociale zekerheidAnw (x 1 000) Uitkeringen sociale zekerheidAKWGerechtigden (x 1 000) Uitkeringen sociale zekerheidAlgemene bijstandsuitkeringen (x 1 000) Uitkeringen sociale zekerheidIOAW-uitkeringen (x 1 000) Uitkeringen sociale zekerheidIOAZ-uitkeringen (x 1 000) Uitkeringen sociale zekerheidBBZ-uitkeringen (x 1 000) Uitkeringen sociale zekerheidBKR/WIK/WWIK-uitkeringen (x 1 000) Uitgekeerde bedragen sociale zekerheidWerkloosheid (mln euro)
1900 .
1910 6
1920 13
1930 21 27
1940 24 77
1950 61 98 309 728
1960 101 133 22 814 113 928 0,2 47
1970 223 295 25 20 1.061 152 1.614 170 0,8 295
1980 293 661 69 87 1.333 171 2.078 230 3,0 2.462
1990 348 879 205 2.040 193 1.810 522 18,0 3,0 . 5.062
2000 106 957 189 2.334 168 1.842 354 19,1 3,5 . 4,3 1.954
2010 98 832 264 2.881 98 1.932 345 9,6 1,4 3,7 3,1 4.408
2011 100 825 270 3.017 87 1.934 359 9,8 1,4 3,6 3,3 4.282
2012 100 817 340 3.136 75 1.928 370 11,4 1,4 4,0 4.952
2013 96 818 438 3.223 55 1.919 399 14,1 1,6 4,3 6.290
2014 92 820 441 3.304 42 1.915 418 17,2 1,7 4,1 6.853
2015 88 807 446 3.371 36 1.907 428 20,5 1,7 4,0 6.442
2016 91 807 412 3.398 34 1.901 442 23,3 1,8 3,8 5.619
2017 90 807 330 3.422 31 1.894 434 23,8 1,8 3,8 5.108
2018 95 812 263 3.445 29 1.898 414 22,8 1,8 3,4 4.336
2019 98 818 223 3.452 28 1.883 401 21,7 1,8 3,1 3.810
Bron: CBS.
Verklaring van tekens