Vertrouwen in mensen, recht en politiek; Europese vergelijking

Vertrouwen in mensen, recht en politiek; Europese vergelijking

Persoonskenmerken Land Perioden Rapportcijfer voor vertrouwen in Andere mensen (schaalscore)
Totaal personen België 2002 4,8
Totaal personen België 2004 4,8
Totaal personen België 2006 5,0
Totaal personen België 2008 5,1
Totaal personen België 2010 5,0
Totaal personen België 2012 5,1
Totaal personen België 2014 5,0
Totaal personen België 2016* 5,2
Bron: ESS, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

In deze tabel vindt U het vertrouwen in andere mensen en het vertrouwen in recht en politiek van inwoners van verschillende Europese landen van 15 jaar of ouder vanaf 2002. Het vertrouwen in andere mensen is bepaald met de vraag 'Vindt u dat over het algemeen de meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met anderen?'. Het vertrouwen in recht en politiek is vastgesteld door te vragen hoeveel vertrouwen men heeft in verschillende politieke en maatschappelijke instituties, te weten het nationale parlement, het rechtsstelsel, de politie, politici, politieke partijen, het Europese Parlement en de Verenigde Naties.

De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op het European Social Survey (ESS). Het ESS is een onderzoek dat tweejaarlijks, wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, de European Science Foundation en de
verschillende nationale organisaties voor wetenschappelijk onderzoek.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De cijfers van 2016 zijn voorlopig. De cijfers van 2002 tot en met 2014 zijn definitief.

Wijzigingen per: 31 januari 2019.
Cijfers van 2014 zijn bijgesteld en definitief gemaakt en de cijfers van 2016 zijn nieuw toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen eind 2019. Dit betreft een aanvulling van de 2016 cijfers voor een aantal landen waarvoor nu nog geen gegevens beschikbaar zijn. Voorts zullen voorlopige cijfers van 2018 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Rapportcijfer voor vertrouwen in
Het vertrouwen in andere mensen in verschillende politieke en maatschappelijke instituties uitgedrukt in een rapportcijfer. 0 betekent dat men helemaal geen vertrouwen heeft en 10 betekent dat men volledig vertrouwen heeft.
Andere mensen
Cijfers betreffen de gemiddelde score op de vraag: 'Denkt U, in het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen? ' 0 betekent dat men niet voorzichtig genoeg kunt zijn en 10 betekent dat de meeste mensen te vertrouwen zijn.
Bron: ESS