Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven en consumptieve bestedingen van de sector overheid naar overheidsfunctie. De indeling van de overheidsfuncties is vastgelegd in de 'Classification of the Functions of Government' (COFOG 99). Op basis van de COFOG-indeling wordt de verdeling naar collectieve en individualiseerbare overheidsconsumptie bepaald. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de overheid totaal tellen deze onderlinge stromen echter niet mee. Omdat het betalingen van de overheid aan de overheid zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2018 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2017 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 5 september 2019:
De voorlopige cijfers voor 2018 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2017 zijn definitief.
In het kader van het revisiebeleid zijn de verdelingen van de overheiduitgaven naar functie vanaf 1995 herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in de tweede helft van het jaar na het laatste verslagjaar gepubliceerd.

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Transacties Overheidsfuncties Sectoren Perioden Overheidsuitgaven en bestedingen (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 1995 177.036
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2000 190.643
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2005 232.712
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2010 305.938
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2011 304.320
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2012 305.275
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2013 307.259
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2014 307.182
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2015 307.826
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2016 308.695
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2017 313.333
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2018* 325.504
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 1995 30.159
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2000 32.048
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2005 32.776
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2010 36.555
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2011 34.858
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2012 34.351
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2013 34.261
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2014 35.051
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2015 34.832
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2016 31.840
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2017 31.416
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2018* 32.866
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 1995 18.159
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2000 15.944
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2005 12.804
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2010 12.436
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2011 12.699
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2012 12.419
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2013 11.784
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2014 11.334
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2015 10.459
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2016 9.630
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2017 8.711
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2018* 8.056
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 1995 6.100
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2000 6.607
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2005 6.710
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2010 8.126
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2011 8.108
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2012 7.475
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2013 7.503
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2014 7.288
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2015 7.708
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2016 8.015
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2017 8.531
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2018* 9.088
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 1995 4.644
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2000 6.712
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2005 9.497
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2010 12.430
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2011 12.357
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2012 12.549
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2013 12.968
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2014 12.548
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2015 13.153
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2016 13.483
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2017 13.337
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2018* 14.296
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 1995 14.863
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2000 21.313
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2005 24.237
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2010 32.386
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2011 30.111
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2012 29.086
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2013 28.335
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2014 27.655
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2015 26.517
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2016 27.753
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2017 27.880
Totaal overheidsuitgaven 4. Economische aangelegenheden Overheid 2018* 29.289
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 1995 5.281
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2000 6.632
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2005 8.477
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2010 10.177
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2011 10.105
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2012 9.882
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2013 9.939
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2014 9.359
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2015 9.368
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2016 10.077
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2017 10.272
Totaal overheidsuitgaven 5. Milieubescherming Overheid 2018* 10.618
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 1995 17.976
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2000 2.587
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2005 2.327
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2010 4.191
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2011 3.395
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2012 3.627
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2013 3.699
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2014 3.418
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2015 2.783
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2016 2.469
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2017 2.142
Totaal overheidsuitgaven 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2018* 2.695
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 1995 15.381
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2000 20.971
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2005 29.666
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2010 49.696
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2011 51.378
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2012 53.208
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2013 53.180
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2014 53.596
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2015 54.926
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2016 53.393
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2017 56.003
Totaal overheidsuitgaven 7. Volksgezondheid Overheid 2018* 58.490
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 1995 4.031
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2000 5.835
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2005 7.749
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2010 9.704
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2011 9.431
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2012 9.103
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2013 8.933
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2014 8.442
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2015 8.375
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2016 8.576
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2017 8.667
Totaal overheidsuitgaven 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2018* 9.038
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 1995 16.885
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2000 21.117
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2005 28.263
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2010 35.630
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2011 35.642
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2012 35.346
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2013 35.178
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2014 35.629
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2015 36.121
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2016 36.940
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2017 37.808
Totaal overheidsuitgaven 9. Onderwijs Overheid 2018* 39.430
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 1995 61.716
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2000 66.821
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2005 83.010
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2010 107.043
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2011 108.935
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2012 110.648
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2013 113.263
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2014 114.196
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2015 114.043
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2016 116.149
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2017 117.277
Totaal overheidsuitgaven 10. Sociale bescherming Overheid 2018* 119.694
Totaal overheidsuitgaven 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 1995 20.814
Totaal overheidsuitgaven 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2000 22.330
Totaal overheidsuitgaven 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2005 28.352
Totaal overheidsuitgaven 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2010 32.081
Totaal overheidsuitgaven 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2011 32.127
Totaal overheidsuitgaven 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2012 32.189
Totaal overheidsuitgaven 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2013 31.605
Totaal overheidsuitgaven 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2014 30.602
Totaal overheidsuitgaven 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2015 30.300
Totaal overheidsuitgaven 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2016 29.812
Totaal overheidsuitgaven 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2017 30.585
Totaal overheidsuitgaven 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2018* 31.795
Totaal overheidsuitgaven 10.2 Ouderdom Overheid 1995 20.030
Totaal overheidsuitgaven 10.2 Ouderdom Overheid 2000 23.377
Totaal overheidsuitgaven 10.2 Ouderdom Overheid 2005 29.880
Totaal overheidsuitgaven 10.2 Ouderdom Overheid 2010 39.201
Totaal overheidsuitgaven 10.2 Ouderdom Overheid 2011 41.012
Totaal overheidsuitgaven 10.2 Ouderdom Overheid 2012 43.133
Totaal overheidsuitgaven 10.2 Ouderdom Overheid 2013 44.541
Totaal overheidsuitgaven 10.2 Ouderdom Overheid 2014 46.391
Totaal overheidsuitgaven 10.2 Ouderdom Overheid 2015 46.203
Totaal overheidsuitgaven 10.2 Ouderdom Overheid 2016 47.574
Totaal overheidsuitgaven 10.2 Ouderdom Overheid 2017 48.307
Totaal overheidsuitgaven 10.2 Ouderdom Overheid 2018* 49.738
Totaal overheidsuitgaven 10.5 Werkloosheid Overheid 1995 9.106
Totaal overheidsuitgaven 10.5 Werkloosheid Overheid 2000 7.345
Totaal overheidsuitgaven 10.5 Werkloosheid Overheid 2005 10.256
Totaal overheidsuitgaven 10.5 Werkloosheid Overheid 2010 11.442
Totaal overheidsuitgaven 10.5 Werkloosheid Overheid 2011 11.129
Totaal overheidsuitgaven 10.5 Werkloosheid Overheid 2012 11.301
Totaal overheidsuitgaven 10.5 Werkloosheid Overheid 2013 12.821
Totaal overheidsuitgaven 10.5 Werkloosheid Overheid 2014 12.870
Totaal overheidsuitgaven 10.5 Werkloosheid Overheid 2015 12.695
Totaal overheidsuitgaven 10.5 Werkloosheid Overheid 2016 12.634
Totaal overheidsuitgaven 10.5 Werkloosheid Overheid 2017 12.250
Totaal overheidsuitgaven 10.5 Werkloosheid Overheid 2018* 11.011
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 1995 73.904
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2000 92.910
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2005 122.735
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2010 167.744
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2011 167.706
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2012 169.945
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2013 170.326
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2014 172.465
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2015 172.354
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2016 174.842
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2017 179.491
P3 Consumptieve bestedingen Totaal Overheid 2018* 187.606
P3 Consumptieve bestedingen 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 1995 6.067
P3 Consumptieve bestedingen 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2000 7.249
P3 Consumptieve bestedingen 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2005 8.642
P3 Consumptieve bestedingen 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2010 10.625
P3 Consumptieve bestedingen 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2011 10.149
P3 Consumptieve bestedingen 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2012 10.445
P3 Consumptieve bestedingen 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2013 10.920
P3 Consumptieve bestedingen 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2014 11.167
P3 Consumptieve bestedingen 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2015 11.049
P3 Consumptieve bestedingen 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2016 12.069
P3 Consumptieve bestedingen 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2017 11.869
P3 Consumptieve bestedingen 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2018* 11.927
P3 Consumptieve bestedingen 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 1995 1.435
P3 Consumptieve bestedingen 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2000 1.055
P3 Consumptieve bestedingen 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2005 851
P3 Consumptieve bestedingen 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2010 1.039
P3 Consumptieve bestedingen 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2011 1.050
P3 Consumptieve bestedingen 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2012 1.465
P3 Consumptieve bestedingen 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2013 1.489
P3 Consumptieve bestedingen 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2014 1.477
P3 Consumptieve bestedingen 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2015 1.479
P3 Consumptieve bestedingen 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2016 1.479
P3 Consumptieve bestedingen 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2017 1.315
P3 Consumptieve bestedingen 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2018* 1.152
P3 Consumptieve bestedingen 2. Landsverdediging Overheid 1995 6.320
P3 Consumptieve bestedingen 2. Landsverdediging Overheid 2000 6.518
P3 Consumptieve bestedingen 2. Landsverdediging Overheid 2005 7.116
P3 Consumptieve bestedingen 2. Landsverdediging Overheid 2010 7.590
P3 Consumptieve bestedingen 2. Landsverdediging Overheid 2011 7.348
P3 Consumptieve bestedingen 2. Landsverdediging Overheid 2012 7.324
P3 Consumptieve bestedingen 2. Landsverdediging Overheid 2013 7.680
P3 Consumptieve bestedingen 2. Landsverdediging Overheid 2014 7.957
P3 Consumptieve bestedingen 2. Landsverdediging Overheid 2015 7.692
P3 Consumptieve bestedingen 2. Landsverdediging Overheid 2016 7.868
P3 Consumptieve bestedingen 2. Landsverdediging Overheid 2017 8.083
P3 Consumptieve bestedingen 2. Landsverdediging Overheid 2018* 8.566
P3 Consumptieve bestedingen 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 1995 4.186
P3 Consumptieve bestedingen 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2000 6.020
P3 Consumptieve bestedingen 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2005 8.792
P3 Consumptieve bestedingen 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2010 11.392
P3 Consumptieve bestedingen 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2011 11.295
P3 Consumptieve bestedingen 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2012 11.492
P3 Consumptieve bestedingen 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2013 11.916
P3 Consumptieve bestedingen 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2014 11.819
P3 Consumptieve bestedingen 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2015 12.108
P3 Consumptieve bestedingen 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2016 12.482
P3 Consumptieve bestedingen 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2017 12.670
P3 Consumptieve bestedingen 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2018* 13.605
P3 Consumptieve bestedingen 4. Economische aangelegenheden Overheid 1995 8.484
P3 Consumptieve bestedingen 4. Economische aangelegenheden Overheid 2000 10.231
P3 Consumptieve bestedingen 4. Economische aangelegenheden Overheid 2005 12.136
P3 Consumptieve bestedingen 4. Economische aangelegenheden Overheid 2010 14.074
P3 Consumptieve bestedingen 4. Economische aangelegenheden Overheid 2011 13.975
P3 Consumptieve bestedingen 4. Economische aangelegenheden Overheid 2012 14.025
P3 Consumptieve bestedingen 4. Economische aangelegenheden Overheid 2013 13.862
P3 Consumptieve bestedingen 4. Economische aangelegenheden Overheid 2014 14.491
P3 Consumptieve bestedingen 4. Economische aangelegenheden Overheid 2015 14.283
P3 Consumptieve bestedingen 4. Economische aangelegenheden Overheid 2016 14.473
P3 Consumptieve bestedingen 4. Economische aangelegenheden Overheid 2017 15.258
P3 Consumptieve bestedingen 4. Economische aangelegenheden Overheid 2018* 15.913
P3 Consumptieve bestedingen 5. Milieubescherming Overheid 1995 2.541
P3 Consumptieve bestedingen 5. Milieubescherming Overheid 2000 3.145
P3 Consumptieve bestedingen 5. Milieubescherming Overheid 2005 4.036
P3 Consumptieve bestedingen 5. Milieubescherming Overheid 2010 5.317
P3 Consumptieve bestedingen 5. Milieubescherming Overheid 2011 5.353
P3 Consumptieve bestedingen 5. Milieubescherming Overheid 2012 5.346
P3 Consumptieve bestedingen 5. Milieubescherming Overheid 2013 5.546
P3 Consumptieve bestedingen 5. Milieubescherming Overheid 2014 5.581
P3 Consumptieve bestedingen 5. Milieubescherming Overheid 2015 5.907
P3 Consumptieve bestedingen 5. Milieubescherming Overheid 2016 6.067
P3 Consumptieve bestedingen 5. Milieubescherming Overheid 2017 5.925
P3 Consumptieve bestedingen 5. Milieubescherming Overheid 2018* 6.159
P3 Consumptieve bestedingen 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 1995 1.390
P3 Consumptieve bestedingen 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2000 1.749
P3 Consumptieve bestedingen 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2005 2.200
P3 Consumptieve bestedingen 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2010 2.920
P3 Consumptieve bestedingen 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2011 2.868
P3 Consumptieve bestedingen 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2012 2.854
P3 Consumptieve bestedingen 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2013 2.741
P3 Consumptieve bestedingen 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2014 2.481
P3 Consumptieve bestedingen 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2015 2.494
P3 Consumptieve bestedingen 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2016 2.374
P3 Consumptieve bestedingen 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2017 2.391
P3 Consumptieve bestedingen 6. Huisvesting en gemeenschapsvoorzien.. Overheid 2018* 2.432
P3 Consumptieve bestedingen 7. Volksgezondheid Overheid 1995 14.472
P3 Consumptieve bestedingen 7. Volksgezondheid Overheid 2000 19.753
P3 Consumptieve bestedingen 7. Volksgezondheid Overheid 2005 27.746
P3 Consumptieve bestedingen 7. Volksgezondheid Overheid 2010 45.954
P3 Consumptieve bestedingen 7. Volksgezondheid Overheid 2011 47.627
P3 Consumptieve bestedingen 7. Volksgezondheid Overheid 2012 49.396
P3 Consumptieve bestedingen 7. Volksgezondheid Overheid 2013 49.241
P3 Consumptieve bestedingen 7. Volksgezondheid Overheid 2014 49.852
P3 Consumptieve bestedingen 7. Volksgezondheid Overheid 2015 50.153
P3 Consumptieve bestedingen 7. Volksgezondheid Overheid 2016 48.865
P3 Consumptieve bestedingen 7. Volksgezondheid Overheid 2017 51.376
P3 Consumptieve bestedingen 7. Volksgezondheid Overheid 2018* 53.992
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 1995 2.591
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2000 3.126
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2005 4.062
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2010 5.226
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2011 5.183
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2012 5.019
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2013 4.960
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2014 4.954
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2015 4.852
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2016 4.979
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2017 5.014
P3 Consumptieve bestedingen 8. Recreatie, cultuur en religie Overheid 2018* 5.227
P3 Consumptieve bestedingen 9. Onderwijs Overheid 1995 13.398
P3 Consumptieve bestedingen 9. Onderwijs Overheid 2000 16.844
P3 Consumptieve bestedingen 9. Onderwijs Overheid 2005 22.905
P3 Consumptieve bestedingen 9. Onderwijs Overheid 2010 29.415
P3 Consumptieve bestedingen 9. Onderwijs Overheid 2011 29.020
P3 Consumptieve bestedingen 9. Onderwijs Overheid 2012 28.968
P3 Consumptieve bestedingen 9. Onderwijs Overheid 2013 29.075
P3 Consumptieve bestedingen 9. Onderwijs Overheid 2014 29.243
P3 Consumptieve bestedingen 9. Onderwijs Overheid 2015 29.564
P3 Consumptieve bestedingen 9. Onderwijs Overheid 2016 30.535
P3 Consumptieve bestedingen 9. Onderwijs Overheid 2017 31.080
P3 Consumptieve bestedingen 9. Onderwijs Overheid 2018* 32.327
P3 Consumptieve bestedingen 10. Sociale bescherming Overheid 1995 14.455
P3 Consumptieve bestedingen 10. Sociale bescherming Overheid 2000 18.275
P3 Consumptieve bestedingen 10. Sociale bescherming Overheid 2005 25.100
P3 Consumptieve bestedingen 10. Sociale bescherming Overheid 2010 35.231
P3 Consumptieve bestedingen 10. Sociale bescherming Overheid 2011 34.888
P3 Consumptieve bestedingen 10. Sociale bescherming Overheid 2012 35.076
P3 Consumptieve bestedingen 10. Sociale bescherming Overheid 2013 34.385
P3 Consumptieve bestedingen 10. Sociale bescherming Overheid 2014 34.920
P3 Consumptieve bestedingen 10. Sociale bescherming Overheid 2015 34.252
P3 Consumptieve bestedingen 10. Sociale bescherming Overheid 2016 35.130
P3 Consumptieve bestedingen 10. Sociale bescherming Overheid 2017 35.825
P3 Consumptieve bestedingen 10. Sociale bescherming Overheid 2018* 37.458
P3 Consumptieve bestedingen 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 1995 5.845
P3 Consumptieve bestedingen 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2000 7.632
P3 Consumptieve bestedingen 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2005 11.106
P3 Consumptieve bestedingen 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2010 13.149
P3 Consumptieve bestedingen 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2011 12.619
P3 Consumptieve bestedingen 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2012 13.077
P3 Consumptieve bestedingen 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2013 12.685
P3 Consumptieve bestedingen 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2014 12.611
P3 Consumptieve bestedingen 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2015 11.751
P3 Consumptieve bestedingen 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2016 11.519
P3 Consumptieve bestedingen 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2017 11.837
P3 Consumptieve bestedingen 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overheid 2018* 12.439
P3 Consumptieve bestedingen 10.2 Ouderdom Overheid 1995 3.937
P3 Consumptieve bestedingen 10.2 Ouderdom Overheid 2000 3.486
P3 Consumptieve bestedingen 10.2 Ouderdom Overheid 2005 5.305
P3 Consumptieve bestedingen 10.2 Ouderdom Overheid 2010 8.191
P3 Consumptieve bestedingen 10.2 Ouderdom Overheid 2011 8.778
P3 Consumptieve bestedingen 10.2 Ouderdom Overheid 2012 9.361
P3 Consumptieve bestedingen 10.2 Ouderdom Overheid 2013 9.376
P3 Consumptieve bestedingen 10.2 Ouderdom Overheid 2014 9.301
P3 Consumptieve bestedingen 10.2 Ouderdom Overheid 2015 9.053
P3 Consumptieve bestedingen 10.2 Ouderdom Overheid 2016 9.222
P3 Consumptieve bestedingen 10.2 Ouderdom Overheid 2017 9.440
P3 Consumptieve bestedingen 10.2 Ouderdom Overheid 2018* 10.103
P3 Consumptieve bestedingen 10.5 Werkloosheid Overheid 1995 1.106
P3 Consumptieve bestedingen 10.5 Werkloosheid Overheid 2000 1.369
P3 Consumptieve bestedingen 10.5 Werkloosheid Overheid 2005 2.285
P3 Consumptieve bestedingen 10.5 Werkloosheid Overheid 2010 2.933
P3 Consumptieve bestedingen 10.5 Werkloosheid Overheid 2011 2.726
P3 Consumptieve bestedingen 10.5 Werkloosheid Overheid 2012 2.267
P3 Consumptieve bestedingen 10.5 Werkloosheid Overheid 2013 2.284
P3 Consumptieve bestedingen 10.5 Werkloosheid Overheid 2014 2.572
P3 Consumptieve bestedingen 10.5 Werkloosheid Overheid 2015 2.602
P3 Consumptieve bestedingen 10.5 Werkloosheid Overheid 2016 2.533
P3 Consumptieve bestedingen 10.5 Werkloosheid Overheid 2017 2.578
P3 Consumptieve bestedingen 10.5 Werkloosheid Overheid 2018* 2.447
Bron: CBS.
Verklaring van tekens