Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Soort verhuur Inkomensklasse Perioden Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%)
Totaal Totaal 2020 2,9 2,4
Totaal Hoog inkomen 2020 5,5 5,2
Totaal Laag inkomen 2020 2,8 2,4
Totaal Uitzonderingsgroep 2020 2,8 2,6
Totaal Inkomen niet opgevraagd 2020 2,8 2,2
Totaal Inkomen onbekend 2020 3,4 2,9
Geliberaliseerd verhuur Totaal 2020 3,0 2,1
Geliberaliseerd verhuur Hoog inkomen 2020 4,5 4,5
Geliberaliseerd verhuur Laag inkomen 2020 3,8 3,2
Geliberaliseerd verhuur Uitzonderingsgroep 2020 3,1 2,9
Geliberaliseerd verhuur Inkomen niet opgevraagd 2020 3,0 2,1
Geliberaliseerd verhuur Inkomen onbekend 2020 5,2 3,4
Totaal; gereguleerd Totaal 2020 2,8 2,4
Totaal; gereguleerd Hoog inkomen 2020 5,5 5,2
Totaal; gereguleerd Laag inkomen 2020 2,8 2,4
Totaal; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2020 2,8 2,6
Totaal; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2020 2,7 2,3
Totaal; gereguleerd Inkomen onbekend 2020 3,4 2,9
Sociale verhuurders; gereguleerd Totaal 2020 2,7 2,3
Sociale verhuurders; gereguleerd Hoog inkomen 2020 5,6 5,2
Sociale verhuurders; gereguleerd Laag inkomen 2020 2,7 2,3
Sociale verhuurders; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2020 2,7 2,5
Sociale verhuurders; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2020 2,5 2,0
Sociale verhuurders; gereguleerd Inkomen onbekend 2020 3,1 2,4
Overige verhuurders; gereguleerd Totaal 2020 3,4 3,0
Overige verhuurders; gereguleerd Hoog inkomen 2020 5,4 5,3
Overige verhuurders; gereguleerd Laag inkomen 2020 3,6 3,9
Overige verhuurders; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2020 4,4 4,4
Overige verhuurders; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2020 3,2 2,8
Overige verhuurders; gereguleerd Inkomen onbekend 2020 4,5 4,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging uitgesplitst naar inkomensklasse. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de verhuur van gereguleerde huurwoningen door sociale- en overige verhuurders en geliberaliseerde verhuur.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 december 2020:
Het onderwerp ‘Huurverhoging exclusief huurharmonisatie’ is toegevoegd aan de tabel. De labels van de in deze tabel gebruikte classificaties (Soort verhuur) en onderwerpen (Huurverhoging inclusief huurharmonisatie) zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen beschikbaar in september 2021.

Toelichting onderwerpen

Huurverhoging inclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur inclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.
Huurverhoging exclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur exclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.