Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap

Bewerk tabel

Deze tabel bevat de schulden van overheidsondernemingen met uitzondering van De Nederlandsche Bank (DNB), voor zover het om economisch significante bedragen (0,01 % van het bbp) gaat. De schulden zijn het totaal van deposito's, kortlopende schuldbewijzen, langlopende schuldbewijzen, kortlopende leningen en langlopende leningen aan de passiva-kant van de balans van de overheidsonderneming. De schulden van overheidsondernemingen zijn ook beschikbaar per subsector van de overheid met de meeste zeggenschap. Daarnaast zijn de overheidsondernemingen onderverdeeld naar financiële instellingen en overige (verlies- of winstgevende) instellingen. Alle gegevens betreffen de balansstanden aan het eind van het jaar. Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam 'Six Pack'.

Gegevens beschikbaar vanaf: stand van 31 december 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 januari 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind december 2020 komen er nieuwe voorlopige cijfers over 2018. De eerder gepubliceerde voorlopige cijfers krijgen dan de status definitief.

Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap

Sectoren Perioden Schulden (in mln euro)Totaal schulden (mln euro) Schulden (in mln euro)Financiële instellingen (mln euro) Schulden (in mln euro)Overige instellingenTotaal overige instellingen (mln euro) Schulden (in mln euro)Overige instellingenVerliesgevend (mln euro) Schulden (in mln euro)Overige instellingenWinstgevend (mln euro) Schulden (in % bbp)Totaal schulden (in % bbp) Schulden (in % bbp)Financiële instellingen (in % bbp) Schulden (in % bbp)Overige instellingenTotaal overige instellingen (in % bbp) Schulden (in % bbp)Overige instellingenVerliesgevend (in % bbp) Schulden (in % bbp)Overige instellingenWinstgevend (in % bbp)
Overheid 2017* 756.784 643.694 113.089 3.120 109.970 102,7 87,3 15,3 0,4 14,9
Centrale overheid 2017* 670.457 572.004 98.453 2.219 96.234 91,0 77,6 13,4 0,3 13,1
Lokale overheid 2017* 86.326 71.690 14.636 900 13.736 11,7 9,7 2,0 0,1 1,9
Socialezekerheidsfondsen 2017* 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens