Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen


Deze tabel bevat schuldgaranties afgegeven door de sector overheid, de buiten de overheidsbalans vallende kapitaalgoederenvoorraad van publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) en niet-renderende leningen verstrekt door de overheid. De gegevens zijn ook beschikbaar per subsector van de sector overheid, en betreffen de standen aan het eind van het jaar. Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam 'Sixpack'.

Gegevens beschikbaar vanaf: stand van 31 december 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers van de meeste recente eindstand van 2018 hebben de status voorlopig, de eerdere eindstanden hebben de status definitief.

Wijzigingen per 31 oktober 2019:
Er zijn nieuwe cijfers voor de eindstand van 2018 beschikbaar gekomen.
Cijfers voor de eindstand 2017 zijn definitief geworden.
De cijfers voor de eindstanden van 2010 tot en met 2016 zijn aangepast. Garanties aan enkele instellingen die tot de sector overheid behoren, waren ten onrechte opgenomen als garanties aan overige instellingen. Daarnaast waren garanties ten onrechte opgenomen als garanties aan overige instellingen, terwijl dit niet-financiële overheidsondernemingen betrof. De eindstanden van eenmalige garanties aan niet-financiële overheidsondernemingen en aan overige instellingen zijn overeenkomstig aangepast, evenals het totaal van eenmalige garanties.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers voor het voorgaande jaar worden in oktober gepubliceerd. De eerder gepubliceerde voorlopige cijfers krijgen dan de status definitief. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'Relevante artikelen'.

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

Sectoren Perioden Waarde (in mln euro)SchuldgarantiesEenmalige en standaard garanties (mln euro) SchuldgarantiesEenmalige garantiesTotaal eenmalige garanties (mln euro) SchuldgarantiesEenmalige garantiesNiet-financiële overheidsondernemingen (mln euro) SchuldgarantiesEenmalige garantiesFinanciële overheidsondernemingen (mln euro) SchuldgarantiesEenmalige garantiesParticuliere financiële instellingen (mln euro) SchuldgarantiesEenmalige garantiesOverige instellingen (mln euro) Waarde (in mln euro)SchuldgarantiesStandaard garanties (mln euro) Waarde (in mln euro)Kapitaalgoederen buiten balans PPS (mln euro) Waarde (in mln euro)Niet-renderende leningen (mln euro) Waarde (in % bbp)SchuldgarantiesEenmalige en standaard garanties (in % bbp) SchuldgarantiesEenmalige garantiesTotaal eenmalige garanties (in % bbp) SchuldgarantiesEenmalige garantiesNiet-financiële overheidsondernemingen (in % bbp) SchuldgarantiesEenmalige garantiesFinanciële overheidsondernemingen (in % bbp) SchuldgarantiesEenmalige garantiesParticuliere financiële instellingen (in % bbp) SchuldgarantiesEenmalige garantiesOverige instellingen (in % bbp) Waarde (in % bbp)SchuldgarantiesStandaard garanties (in % bbp) Waarde (in % bbp)Kapitaalgoederen buiten balans PPS (in % bbp) Waarde (in % bbp)Niet-renderende leningen (in % bbp)
Overheid 2010 65.241 65.241 3.672 9.950 30.013 21.606 0 0 326 10,2 10,2 0,6 1,6 4,7 3,4 0,0 0,0 0,1
Overheid 2015 26.516 26.516 3.563 0 0 22.953 0 0 3.505 3,8 3,8 0,5 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,5
Overheid 2016 25.748 25.748 3.311 0 0 22.437 0 0 327 3,6 3,6 0,5 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0
Overheid 2017 26.120 26.120 2.893 0 0 23.227 0 0 303 3,5 3,5 0,4 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0
Overheid 2018* 25.432 25.432 2.847 0 0 22.585 0 0 286 3,3 3,3 0,4 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0
Centrale overheid 2010 58.946 58.946 295 9.950 30.013 18.688 0 0 52 9,2 9,2 0,0 1,6 4,7 2,9 0,0 0,0 0,0
Centrale overheid 2015 20.123 20.123 246 0 0 19.877 0 0 3.206 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,5
Centrale overheid 2016 19.969 19.969 228 0 0 19.741 0 0 29 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0
Centrale overheid 2017 21.033 21.033 215 0 0 20.818 0 0 29 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0
Centrale overheid 2018* 20.528 20.528 201 0 0 20.327 0 0 26 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0
Lokale overheid 2010 6.295 6.295 3.377 0 0 2.918 0 0 274 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
Lokale overheid 2015 6.393 6.393 3.317 0 0 3.076 0 0 299 0,9 0,9 0,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
Lokale overheid 2016 5.779 5.779 3.083 0 0 2.696 0 0 298 0,8 0,8 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
Lokale overheid 2017 5.087 5.087 2.678 0 0 2.409 0 0 274 0,7 0,7 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Lokale overheid 2018* 4.904 4.904 2.646 0 0 2.258 0 0 260 0,6 0,6 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens