Innovatie bij bedrijven; type innovatie en ontwikkeling van innovaties

Innovatie bij bedrijven; type innovatie en ontwikkeling van innovaties

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Onderzoekspopulatie en innovatoren Onderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Innovatoren (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Goederen (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze goederen Door het eigen bedrijf (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze goederen In een samenwerkingsverband (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze goederen Door aanpassing (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze goederen Uitsluitend door derden (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze diensten Door het eigen bedrijf (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze diensten In een samenwerkingsverband (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze diensten Door aanpassing (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze diensten Uitsluitend door derden (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met nieuwe producten Nieuw voor de markt (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met nieuwe producten Alleen nieuw voor het bedrijf (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Productie van goederen en diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Logistiek (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Informatieverwerking of communicatie (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Administratie (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Procedures of externe relaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Besluitvorming of personeelsbeheer (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Marketing of service (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door het eigen bedrijf (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan In een samenwerkingsverband (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door aanpassing (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan Uitsluitend door derden (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met nieuwe processen Nieuw voor de markt (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met nieuwe processen Alleen nieuwe voor het bedrijf (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met nieuwe processen Onbekend (aantal) Lopende/afgebroken innovatieactiviteiten Afgebroken innovaties (aantal) Lopende/afgebroken innovatieactiviteiten Onafgeronde innovaties (aantal)
10 of meer werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2018 - 2020 57.440 24.785 10.770 6.965 69 45 17 13 6.915 67 36 19 18 6.160 7.765 20.150 7.155 4.980 10.500 11.200 5.285 6.880 7.400 55 45 15 20 3.130 13.990 3.030 2.850 8.390
10 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 - 2020 8.900 5.290 2.675 2.530 80 48 16 6 820 69 44 19 13 1.735 1.675 3.970 2.470 1.065 1.700 1.840 1.100 1.495 1.295 63 47 14 13 630 2.675 670 1.055 2.485
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2018 - 2020 23.600 8.230 3.370 2.270 67 46 10 14 2.025 50 30 10 28 1.605 1.360 6.960 1.685 2.300 3.475 3.950 1.485 2.160 3.465 51 46 14 21 835 5.060 1.070 705 1.845
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2018 - 2020 11.825 5.230 1.955 810 78 36 14 14 1.595 74 37 22 12 590 550 4.325 1.350 565 2.225 2.600 1.335 1.425 1.115 50 38 18 24 625 3.100 600 435 1.685
10 tot 50 werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2018 - 2020 45.835 18.170 7.460 4.715 65 43 16 15 5.020 66 33 18 20 4.200 5.200 14.925 4.965 3.505 7.615 8.400 3.685 4.995 5.550 54 41 13 22 2.280 10.560 2.085 1.635 5.310
10 tot 50 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 - 2020 6.190 3.220 1.420 1.325 77 45 14 7 430 70 38 19 13 925 810 2.460 1.425 625 1.025 1.240 640 975 835 61 41 15 15 355 1.725 375 490 1.300
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2018 - 2020 19.640 6.380 2.580 1.695 66 45 8 12 1.590 48 27 7 31 1.280 885 5.500 1.320 1.700 2.715 3.105 1.070 1.635 2.860 50 45 12 21 620 4.045 835 465 1.155
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2018 - 2020 9.200 4.030 1.410 665 77 34 15 15 1.100 72 35 22 13 490 435 3.325 1.100 410 1.610 2.005 995 1.030 755 49 35 17 26 530 2.400 395 285 1.195
50 tot 250 werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2018 - 2020 9.565 5.355 2.610 1.805 78 48 16 10 1.425 68 43 22 11 1.510 2.005 4.255 1.745 1.170 2.295 2.280 1.305 1.535 1.530 57 53 18 16 655 2.900 700 885 2.380
50 tot 250 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 - 2020 2.200 1.660 995 960 81 51 19 5 270 66 47 18 12 615 675 1.215 810 340 525 480 365 405 335 63 56 14 11 175 825 210 415 910
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2018 - 2020 3.350 1.560 665 500 72 47 15 19 350 54 40 20 18 275 410 1.235 300 470 620 715 345 435 525 54 50 20 20 185 860 185 185 555
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2018 - 2020 2.075 925 420 115 96 36 5 5 380 77 41 25 11 75 90 780 190 125 460 455 255 325 305 56 48 23 16 80 545 155 100 380
250 of meer werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2018 - 2020 2.040 1.265 700 445 76 59 20 12 475 76 49 24 10 450 560 970 445 305 590 515 295 355 315 63 61 17 11 195 525 245 325 700
250 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 - 2020 510 410 260 245 88 57 20 7 120 70 59 19 18 195 190 300 235 100 150 120 95 115 130 77 63 16 7 95 120 80 150 275
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2018 - 2020 615 295 125 75 59 60 15 17 85 76 47 26 11 50 65 230 65 125 145 130 70 90 75 56 65 17 10 35 150 50 50 135
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2018 - 2020 545 270 125 35 55 84 22 13 115 75 41 18 3 20 25 225 60 25 155 140 80 75 55 54 53 12 16 15 155 55 50 110
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Er zijn cijfers beschikbaar over het aantal bedrijven met innovaties en welk type innovatie het betrof. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over de ontwikkeling van deze innovaties en of de innovaties nieuw voor de markt waren.

De gegevens zijn het resultaat van een tweejaarlijkse innovatie enquête die wordt gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 of meer werkzame personen. Een enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2016 tot en met 2018 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.

De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016-2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagperiode 2016-2018 en 2018-2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 februari 2023:
De definitieve cijfers over 2018-2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2024 worden de cijfers over 2020-2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Onderzoekspopulatie en innovatoren
Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie betreft de volgende bedrijfstakken, ingedeeld volgens de Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI2008): Landbouw, bosbouw en visserij (A), Winning van delfstoffen (B), Industrie (C), Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (D), Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (E), Bouwnijverheid (F), Groot- en detailhandel; reparatie van auto's (G), Vervoer en opslag (H), Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (I), Informatie en communicatie (J), Financiële instellingen (K), Verhuur van en handel in onroerend goed (L), Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (M), Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (N).
Innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode zelf innovatieprojecten uitvoeren, deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd en/of innovaties hebben geïntroduceerd.
Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal aantal bedrijven die in de beschouwde periode innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en afgerond. Betreft zowel product- als procesinnovatoren.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Productinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten.
Bedrijven met productinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten.
Deze productinnovatie betrof
Goederen
Aantal productinnovatoren met goederen die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Goederen zijn doorgaans tastbare objecten zoals smartphones, meubels of verpakte software, maar muziek, films en software die gedownload kunnen worden, zijn ook goederen.
Ontwikkeling van deze goederen
Door het eigen bedrijf
Bedrijven die innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
In een samenwerkingsverband
Bedrijven die innovaties samen met andere bedrijven of instellingen hebben ontwikkeld. Inclusief onafhankelijke bedrijven en andere onderdelen van het eigen concern (dochter- of zustermaatschappijen, het hoofdkantoor, etc.). Instellingen betreffen o.a. universiteiten, onderzoeksinstellingen, non-profit organisaties, etc.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Door aanpassing
Bedrijven die innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld, door aanpassing van goederen die oorspronkelijk ontwikkeld zijn door andere bedrijven of instellingen.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Uitsluitend door derden
Bedrijven die innovaties uitsluitend door andere bedrijven en instellingen hebben laten ontwikkelen.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Diensten
Aantal productinnovatoren met diensten die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Diensten zijn doorgaans niet tastbaar, zoals verzekeringen, opleidingen, luchtvaart, consulting, etc.
Ontwikkeling van deze diensten
Door het eigen bedrijf
Bedrijven die innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
In een samenwerkingsverband
Bedrijven die innovaties samen met andere bedrijven of instellingen hebben ontwikkeld. Inclusief onafhankelijke bedrijven en andere onderdelen van het eigen concern (dochter- of zustermaatschappijen, het hoofdkantoor, etc.). Instellingen betreffen o.a. universiteiten, onderzoeksinstellingen, non-profit organisaties, etc.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Door aanpassing
Bedrijven die innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld, door aanpassing van diensten die oorspronkelijk ontwikkeld zijn door andere bedrijven of instellingen.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Uitsluitend door derden
Bedrijven die innovaties uitsluitend door andere bedrijven en instellingen hebben laten ontwikkelen.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Bedrijven met nieuwe producten
Nieuw voor de markt
Bedrijven die productinnovaties hebben geïntroduceerd die nieuw voor de markt waren.
Alleen nieuw voor het bedrijf
Bedrijven die productinnovaties hebben geïntroduceerd die alleen nieuw waren voor het eigen bedrijf.
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Bedrijven met procesinnovaties
Aantal bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Deze procesinnovatie was voor
Productie van goederen en diensten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor de productie van goederen of diensten.
Logistiek
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor de logistiek, levering of distributie van goederen of diensten.
Informatieverwerking of communicatie
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor informatieverwerking of communicatie.
Administratie
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor de boekhouding of andere administratieve processen.
Procedures of externe relaties
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor het organiseren van procedures of externe relaties.
Besluitvorming of personeelsbeheer
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor het organiseren van werkverantwoordelijkheden, besluitvorming of personeelsbeheer.
Marketing of service
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor marketing (promotie, verpakking, prijzen, productplaatsing) of service na verkoop.
Ontwikkeling hiervan
Door het eigen bedrijf
Bedrijven die innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld.
In procenten van het aantal procesinnovatoren.
In een samenwerkingsverband
Bedrijven die innovaties samen met andere bedrijven of instellingen hebben ontwikkeld. Inclusief onafhankelijke bedrijven en andere onderdelen van het eigen concern (dochter- of zustermaatschappijen, het hoofdkantoor, etc.). Instellingen betreffen o.a. universiteiten, onderzoeksinstellingen, non-profit organisaties, etc.
In procenten van het aantal procesinnovatoren.
Door aanpassing
Bedrijven die innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld, door aanpassing van goederen of diensten die oorspronkelijk ontwikkeld zijn door andere bedrijven of instellingen.
In procenten van het aantal procesinnovatoren.
Uitsluitend door derden
Bedrijven die innovaties uitsluitend door andere bedrijven en instellingen hebben laten ontwikkelen.
In procenten van het aantal procesinnovatoren.
Bedrijven met nieuwe processen
Nieuw voor de markt
Bedrijven die procesinnovaties hebben geïntroduceerd die nieuw voor de markt waren.
Alleen nieuwe voor het bedrijf
Bedrijven die procesinnovaties hebben geïntroduceerd die alleen nieuw waren voor het eigen bedrijf.
Onbekend
Bedrijven die niet weten of hun procesinnovaties nieuw voor de markt waren, of alleen nieuw voor het eigen bedrijf.
Lopende/afgebroken innovatieactiviteiten
Verrichte innovatie activiteiten voor het ontwikkelen en implementeren van product- en/of procesinnovaties die in de beschouwde periode zijn afgebroken of die aan het einde van de beschouwde periode nog niet waren afgerond.
Afgebroken innovaties
Onafgeronde innovaties