Innovatie bij bedrijven; type innovatie en ontwikkeling van innovaties

Innovatie bij bedrijven; type innovatie en ontwikkeling van innovaties

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Onderzoekspopulatie en innovatoren Onderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Innovatoren (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Goederen (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze goederen Door het eigen bedrijf (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze goederen In een samenwerkingsverband (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze goederen Door aanpassing (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze goederen Uitsluitend door derden (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze diensten Door het eigen bedrijf (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze diensten In een samenwerkingsverband (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze diensten Door aanpassing (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze diensten Uitsluitend door derden (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met nieuwe producten Nieuw voor de markt (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met nieuwe producten Alleen nieuw voor het bedrijf (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Productie van goederen en diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Logistiek (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Informatieverwerking of communicatie (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Administratie (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Procedures of externe relaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Besluitvorming of personeelsbeheer (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Marketing of service (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door het eigen bedrijf (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan In een samenwerkingsverband (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan Door aanpassing (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Ontwikkeling hiervan Uitsluitend door derden (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met nieuwe processen Nieuw voor de markt (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met nieuwe processen Alleen nieuwe voor het bedrijf (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met nieuwe processen Onbekend (aantal) Lopende/afgebroken innovatieactiviteiten Afgebroken innovaties (aantal) Lopende/afgebroken innovatieactiviteiten Onafgeronde innovaties (aantal)
10 of meer werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2016 - 2018 54.920 20.285 9.480 6.365 67 39 19 18 5.875 67 38 22 16 5.560 6.650 16.770 6.000 4.150 8.360 9.385 4.710 5.540 5.135 55 43 15 25 1.950 11.455 3.365 2.825 8.210
10 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 - 2018 8.855 4.830 2.800 2.585 84 44 18 7 975 54 43 27 24 1.690 1.755 3.800 2.325 935 1.440 1.735 1.105 1.315 1.175 65 48 16 15 655 2.215 930 1.100 2.635
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2016 - 2018 22.630 6.940 2.720 2.245 57 34 16 29 1.575 48 27 24 28 1.355 1.490 5.925 1.490 2.145 2.930 3.485 1.595 2.150 2.300 51 42 15 25 400 4.490 1.035 635 2.260
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2016 - 2018 11.190 3.695 1.890 780 49 40 23 25 1.590 78 46 20 10 520 510 3.025 995 410 1.630 1.750 1.005 1.095 705 54 45 19 25 415 2.090 520 500 1.405
10 tot 50 werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2016 - 2018 43.950 14.570 6.300 4.245 62 36 20 21 4.040 66 35 23 17 3.670 4.335 12.165 4.035 2.800 6.095 7.130 3.310 3.970 3.830 54 38 14 27 1.230 8.665 2.270 1.605 5.200
10 tot 50 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 - 2018 6.250 2.875 1.515 1.380 82 41 22 8 590 48 43 27 31 850 950 2.300 1.300 540 860 1.185 645 825 735 63 44 14 17 365 1.425 510 490 1.370
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2016 - 2018 18.860 5.395 2.035 1.745 56 32 13 32 1.195 47 21 23 28 1.085 1.145 4.645 1.210 1.565 2.285 2.790 1.265 1.770 1.920 54 40 13 25 255 3.630 760 465 1.670
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2016 - 2018 8.690 2.640 1.345 625 45 39 23 28 1.095 80 49 21 10 415 400 2.170 730 285 1.180 1.245 715 775 465 54 44 19 27 305 1.485 375 330 940
50 tot 250 werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2016 - 2018 9.080 4.605 2.545 1.740 76 43 16 11 1.380 67 44 20 14 1.465 1.830 3.750 1.535 1.045 1.760 1.840 1.120 1.305 1.025 56 53 18 18 550 2.355 845 890 2.310
50 tot 250 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 - 2018 2.140 1.595 1.045 985 85 45 11 5 270 60 40 30 15 665 645 1.220 805 295 450 445 365 400 335 67 54 17 14 215 690 315 450 990
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2016 - 2018 3.205 1.280 575 430 61 38 26 17 300 47 44 25 32 225 295 1.070 225 480 525 590 275 320 300 38 51 20 27 125 725 220 130 460
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2016 - 2018 1.980 800 415 120 58 47 26 17 375 71 38 19 10 80 85 660 195 85 330 380 235 265 195 55 50 17 19 90 470 105 130 340
250 of meer werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2016 - 2018 1.890 1.110 635 380 82 52 24 10 455 73 53 22 9 420 485 855 425 310 505 415 280 270 285 68 59 23 12 170 430 250 330 695
250 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 - 2018 465 355 240 220 88 56 20 6 115 65 54 21 11 170 155 275 215 95 130 105 95 90 105 76 64 24 8 75 95 105 160 270
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2016 - 2018 565 265 115 70 71 46 27 24 80 70 50 26 11 45 55 210 60 100 120 105 55 60 75 61 58 21 16 20 130 60 40 130
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2016 - 2018 520 255 125 35 85 37 32 6 115 77 46 14 10 25 25 195 65 40 120 125 55 55 45 56 50 25 21 25 130 40 40 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Er zijn cijfers beschikbaar over het aantal bedrijven met innovaties en welk type innovatie het betrof. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over de ontwikkeling van deze innovaties en of de innovaties nieuw voor de markt waren.

De gegevens zijn het resultaat van een tweejaarlijkse innovatie enquête die wordt gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 of meer werkzame personen. Een enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2016 tot en met 2018 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.

De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016-2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagperiode 2016-2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 30 juni 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de innovatie enquête 2018-2020 worden in het derde kwartaal van 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Onderzoekspopulatie en innovatoren
Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie betreft de volgende bedrijfstakken, ingedeeld volgens de Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI2008): Landbouw, bosbouw en visserij (A), Winning van delfstoffen (B), Industrie (C), Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (D), Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (E), Bouwnijverheid (F), Groot- en detailhandel; reparatie van auto's (G), Vervoer en opslag (H), Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (I), Informatie en communicatie (J), Financiële instellingen (K), Verhuur van en handel in onroerend goed (L), Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (M), Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (N).
Innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode zelf innovatieprojecten uitvoeren, deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd en/of innovaties hebben geïntroduceerd.
Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal aantal bedrijven die in de beschouwde periode innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en afgerond. Betreft zowel product- als procesinnovatoren.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Productinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten.
Bedrijven met productinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten.
Deze productinnovatie betrof
Goederen
Aantal productinnovatoren met goederen die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Goederen zijn doorgaans tastbare objecten zoals smartphones, meubels of verpakte software, maar muziek, films en software die gedownload kunnen worden, zijn ook goederen.
Ontwikkeling van deze goederen
Door het eigen bedrijf
Bedrijven die innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
In een samenwerkingsverband
Bedrijven die innovaties samen met andere bedrijven of instellingen hebben ontwikkeld. Inclusief onafhankelijke bedrijven en andere onderdelen van het eigen concern (dochter- of zustermaatschappijen, het hoofdkantoor, etc.). Instellingen betreffen o.a. universiteiten, onderzoeksinstellingen, non-profit organisaties, etc.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Door aanpassing
Bedrijven die innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld, door aanpassing van goederen die oorspronkelijk ontwikkeld zijn door andere bedrijven of instellingen.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Uitsluitend door derden
Bedrijven die innovaties uitsluitend door andere bedrijven en instellingen hebben laten ontwikkelen.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Diensten
Aantal productinnovatoren met diensten die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Diensten zijn doorgaans niet tastbaar, zoals verzekeringen, opleidingen, luchtvaart, consulting, etc.
Ontwikkeling van deze diensten
Door het eigen bedrijf
Bedrijven die innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
In een samenwerkingsverband
Bedrijven die innovaties samen met andere bedrijven of instellingen hebben ontwikkeld. Inclusief onafhankelijke bedrijven en andere onderdelen van het eigen concern (dochter- of zustermaatschappijen, het hoofdkantoor, etc.). Instellingen betreffen o.a. universiteiten, onderzoeksinstellingen, non-profit organisaties, etc.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Door aanpassing
Bedrijven die innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld, door aanpassing van diensten die oorspronkelijk ontwikkeld zijn door andere bedrijven of instellingen.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Uitsluitend door derden
Bedrijven die innovaties uitsluitend door andere bedrijven en instellingen hebben laten ontwikkelen.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Bedrijven met nieuwe producten
Nieuw voor de markt
Bedrijven die productinnovaties hebben geïntroduceerd die nieuw voor de markt waren.
Alleen nieuw voor het bedrijf
Bedrijven die productinnovaties hebben geïntroduceerd die alleen nieuw waren voor het eigen bedrijf.
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Bedrijven met procesinnovaties
Aantal bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Deze procesinnovatie was voor
Productie van goederen en diensten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor de productie van goederen of diensten.
Logistiek
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor de logistiek, levering of distributie van goederen of diensten.
Informatieverwerking of communicatie
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor informatieverwerking of communicatie.
Administratie
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor de boekhouding of andere administratieve processen.
Procedures of externe relaties
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor het organiseren van procedures of externe relaties.
Besluitvorming of personeelsbeheer
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor het organiseren van werkverantwoordelijkheden, besluitvorming of personeelsbeheer.
Marketing of service
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor marketing (promotie, verpakking, prijzen, productplaatsing) of service na verkoop.
Ontwikkeling hiervan
Door het eigen bedrijf
Bedrijven die innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld.
In procenten van het aantal procesinnovatoren.
In een samenwerkingsverband
Bedrijven die innovaties samen met andere bedrijven of instellingen hebben ontwikkeld. Inclusief onafhankelijke bedrijven en andere onderdelen van het eigen concern (dochter- of zustermaatschappijen, het hoofdkantoor, etc.). Instellingen betreffen o.a. universiteiten, onderzoeksinstellingen, non-profit organisaties, etc.
In procenten van het aantal procesinnovatoren.
Door aanpassing
Bedrijven die innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld, door aanpassing van goederen of diensten die oorspronkelijk ontwikkeld zijn door andere bedrijven of instellingen.
In procenten van het aantal procesinnovatoren.
Uitsluitend door derden
Bedrijven die innovaties uitsluitend door andere bedrijven en instellingen hebben laten ontwikkelen.
In procenten van het aantal procesinnovatoren.
Bedrijven met nieuwe processen
Nieuw voor de markt
Bedrijven die procesinnovaties hebben geïntroduceerd die nieuw voor de markt waren.
Alleen nieuwe voor het bedrijf
Bedrijven die procesinnovaties hebben geïntroduceerd die alleen nieuw waren voor het eigen bedrijf.
Onbekend
Bedrijven die niet weten of hun procesinnovaties nieuw voor de markt waren, of alleen nieuw voor het eigen bedrijf.
Lopende/afgebroken innovatieactiviteiten
Verrichte innovatie activiteiten voor het ontwikkelen en implementeren van product- en/of procesinnovaties die in de beschouwde periode zijn afgebroken of die aan het einde van de beschouwde periode nog niet waren afgerond.
Afgebroken innovaties
Onafgeronde innovaties