Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Perioden Bruto binnenlands product (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Saldo (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Totaal (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Ontvangen beloning werknemers buitenland (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Inkomen uit vermogen (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Uit het buitenland ontvangen subsidies (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Totaal (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Betaalde beloning werknemers buitenland (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Inkomen uit vermogen (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Belastingen op productie en invoer (mln euro) Bruto nationaal inkomen (mln euro) Verbruik van vaste activa (-) (mln euro) Netto nationaal inkomen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Saldo (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Totaal (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Belastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Sociale premies (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Sociale uitkeringen in geld (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Overige inkomensoverdrachten (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Totaal (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Belastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Sociale premies (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Sociale uitkeringen in geld (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Overige inkomensoverdrachten (mln euro) Netto beschikbaar nationaal inkomen (mln euro) Consumptieve bestedingen (-) (mln euro) Correctie pensioenvoorziening (mln euro) Netto nationale besparingen (mln euro) Netto investeringen in vaste activa (-) (mln euro) Verandering in voorraden (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Uitvoersaldo Totaal (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Uitvoersaldo Uitvoersaldo goederen (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Uitvoersaldo Uitvoersaldo diensten (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo primaire inkomens buitenland Saldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo inkomensoverdrachten buitenland Saldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdrachten (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Correctie pensioenvoorziening (saldo) (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenland Saldo (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenland Ontvangen kapitaaloverdrachten (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenland Betaalde kapitaaloverdrachten (-) (mln euro) Saldo aan- en verkopen niet-geprod... (mln euro) Nationaal vorderingensaldo Nationaal vorderingensaldo (mln euro) Nationaal vorderingensaldo Totaal fin. transacties vorderingen... (mln euro) Nationaal vorderingensaldo Totaal fin. transacties schulden... (mln euro) Nationaal vorderingensaldo Statistisch verschil (mln euro)
1995 330.032 -2.287 45.884 1.688 42.127 2.069 48.171 1.699 44.899 1.573 327.745 52.832 274.913 -5.334 2.430 1.070 420 36 904 7.764 909 511 658 5.686 269.579 234.688 -32 34.859 16.169 1.699 16.991 24.644 19.837 4.807 -2.287 45.884 48.171 -5.334 2.430 7.764 -32 -982 517 1.499 0 16.009 106.381 89.530 -842
2000 452.191 -3.649 126.556 1.813 123.135 1.608 130.205 1.988 126.660 1.557 448.542 69.098 379.444 -7.360 4.075 1.719 667 64 1.625 11.435 1.330 579 877 8.649 372.084 317.991 -42 54.051 32.771 -312 21.592 32.643 28.776 3.867 -3.649 126.556 130.205 -7.360 4.075 11.435 -42 -845 1.395 2.240 -4 20.743 258.080 237.862 525
2005 553.122 -7.786 159.688 1.726 156.383 1.579 167.474 2.966 162.867 1.641 545.336 88.843 456.493 -8.721 5.574 2.769 959 230 1.616 14.295 1.641 419 1.534 10.701 447.772 391.017 -58 56.697 23.509 437 32.751 49.316 47.004 2.312 -7.786 159.688 167.474 -8.721 5.574 14.295 -58 -213 1.391 1.604 18 32.556 351.113 318.678 121
2010 643.022 -3.416 232.937 1.928 229.733 1.276 236.353 8.191 226.243 1.919 639.606 109.569 530.037 -8.594 8.659 3.822 2.471 248 2.118 17.253 2.687 416 2.491 11.659 521.443 459.567 53 61.929 15.435 3.839 42.655 54.612 50.282 4.330 -3.416 232.937 236.353 -8.594 8.659 17.253 53 -2.015 759 2.774 -1.119 39.521 164.727 126.449 1.243
2011 656.013 -894 258.805 2.132 255.266 1.407 259.699 8.974 248.593 2.132 655.119 109.885 545.234 -7.921 9.279 3.948 2.609 248 2.474 17.200 2.633 431 2.407 11.729 537.313 469.017 67 68.363 20.868 -130 47.625 56.373 54.764 1.609 -894 258.805 259.699 -7.921 9.279 17.200 67 -1.120 658 1.778 -136 46.369 373.969 327.507 -93
2012 658.232 -6.008 243.798 2.240 240.186 1.372 249.806 9.056 238.754 1.996 652.224 110.836 541.388 -6.798 9.818 4.361 2.693 248 2.516 16.616 2.866 441 2.509 10.800 534.590 471.685 -25 62.880 11.532 -51 51.399 64.230 61.212 3.018 -6.008 243.798 249.806 -6.798 9.818 16.616 -25 -260 654 914 -9.359 41.780 238.561 194.208 -2.573
2013 665.567 -3.829 242.488 2.297 238.645 1.546 246.317 8.818 235.540 1.959 661.738 112.776 548.962 -8.218 10.090 4.007 2.691 250 3.142 18.308 2.877 448 2.510 12.473 540.744 476.205 -74 64.465 8.352 1.075 55.038 67.159 65.625 1.534 -3.829 242.488 246.317 -8.218 10.090 18.308 -74 -563 569 1.132 -543 53.932 233.310 177.814 -1.564
2014 678.627 -6.148 252.897 2.636 249.001 1.260 259.045 8.706 247.980 2.359 672.479 113.837 558.642 -8.676 10.773 4.546 3.350 253 2.624 19.449 3.043 471 2.398 13.537 549.966 483.486 -17 66.463 4.175 2.150 60.138 74.979 65.402 9.577 -6.148 252.897 259.045 -8.676 10.773 19.449 -17 -1.281 569 1.850 -14.175 44.682 259.874 214.473 -719
2015 699.175 -10.622 263.898 2.787 259.539 1.572 274.520 8.876 262.807 2.837 688.553 115.177 573.376 -8.915 11.097 4.430 3.277 270 3.120 20.012 3.575 490 2.682 13.265 564.461 490.626 106 73.941 37.291 2.539 34.111 53.542 67.741 -14.199 -10.622 263.898 274.520 -8.915 11.097 20.012 106 -296 801 1.097 -19.270 14.545 409.323 391.373 -3.405
2016 720.175 -21.362 261.144 2.762 256.997 1.385 282.506 9.322 270.388 2.796 698.813 117.405 581.408 -4.243 11.538 5.221 3.398 240 2.679 15.781 3.518 482 2.687 9.094 577.165 499.586 130 77.709 21.547 3.473 52.689 78.164 70.966 7.198 -21.362 261.144 282.506 -4.243 11.538 15.781 130 -938 748 1.686 73 51.824 440.471 389.541 894
2017 750.861 -13.711 290.078 2.900 285.718 1.460 303.789 10.130 290.824 2.835 737.150 120.217 616.933 -5.886 11.389 5.033 3.528 240 2.588 17.275 3.500 506 2.809 10.460 611.047 518.633 195 92.609 28.140 3.431 61.038 80.440 75.131 5.309 -13.711 290.078 303.789 -5.886 11.389 17.275 195 -1.093 737 1.830 -1.052 58.893 245.277 182.759 -3.625
2018 787.273 -4.844 303.785 3.042 299.252 1.491 308.629 11.173 294.395 3.061 782.429 125.574 656.855 -7.595 12.242 5.770 3.775 240 2.457 19.837 3.916 519 2.907 12.495 649.260 542.949 168 106.479 31.495 4.168 70.816 83.087 76.588 6.499 -4.844 303.785 308.629 -7.595 12.242 19.837 168 -354 721 1.075 -9.409 61.053 -191.491 -251.707 837
2019 829.767 -18.062 283.346 3.176 278.599 1.571 301.408 11.890 286.245 3.273 811.705 131.355 680.350 -8.033 12.710 5.796 3.964 240 2.710 20.743 4.007 529 2.870 13.337 672.317 566.538 168 105.947 42.129 7.057 56.761 82.688 63.861 18.827 -18.062 283.346 301.408 -8.033 12.710 20.743 168 -240 808 1.048 -1.812 54.709 6.786 -47.585 338
2020 816.463 -25.462 217.817 3.095 213.099 1.623 243.279 11.613 228.449 3.217 791.001 137.280 653.721 -12.831 12.748 4.720 3.992 240 3.796 25.579 3.595 519 2.922 18.543 640.890 558.446 200 82.644 36.414 637 45.593 83.686 61.913 21.773 -25.462 217.817 243.279 -12.831 12.748 25.579 200 -1.263 766 2.029 142 44.472 -142.770 -190.883 -3.641
2021 891.550 10.826 278.971 3.242 274.016 1.713 268.145 12.229 252.160 3.756 902.376 144.622 757.754 -8.636 14.222 5.245 4.046 240 4.691 22.858 3.473 559 2.910 15.916 749.118 606.798 239 142.559 39.803 13.444 89.312 86.883 64.955 21.928 10.826 278.971 268.145 -8.636 14.222 22.858 239 -232 850 1.082 589 89.669 144.654 62.355 7.370
2022 993.820 -14.644 356.845 3.436 351.555 1.854 371.489 13.730 352.984 4.775 979.176 157.385 821.791 -7.064 16.477 6.463 4.366 240 5.408 23.541 3.605 568 3.288 16.080 814.727 679.345 191 135.573 46.037 23.798 65.738 87.255 55.000 32.255 -14.644 356.845 371.489 -7.064 16.477 23.541 191 -1.649 786 2.435 106.799 170.888 704.146 534.613 1.355
2023* 1.067.599 -8.909 378.591 3.638 373.036 1.917 387.500 14.821 368.396 4.283 1.058.690 167.048 891.642 -5.323 17.816 7.478 4.851 240 5.247 23.139 3.522 584 3.576 15.457 886.319 735.272 198 151.245 47.496 -1.454 105.203 119.237 85.108 34.129 -8.909 378.591 387.500 -5.323 17.816 23.139 198 -2.533 741 3.274 193 102.863 64.452 -28.131 10.280
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaargegevens van de berekening van het nationaal vorderingensaldo vanuit het bruto binnenlands product. Het nationaal vorderingensaldo is het verschil tussen de vorderingen van Nederland op het buitenland en de schulden van Nederland aan het buitenland. Het nationaal vorderingen saldo geeft aan hoeveel de gezamenlijke economische sectoren van Nederland kunnen uitlenen dan wel aan financiële middelen moeten aantrekken gegeven de lopende en de kapitaaltransacties.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2022 zijn definitief. De gegevens over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2024:
Dit is een nieuwe tabel.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken.

Toelichting onderwerpen

Bruto binnenlands product
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).
Door het bbp te verminderen met het verbruik van vaste activa, wordt het netto binnenlands product (nbp) tegen marktprijzen verkregen.
Saldo primaire inkomens buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen primaire inkomens en de aan het buitenland betaalde primaire inkomens.

Wanneer een in Nederland ingezeten bedrijf in het buitenland actief wordt, wordt de betreffende bedrijfseenheid na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd geldt een bedrijfseenheid met een buitenlandse moederonderneming als ingezetene wanneer het hier langer dan een jaar actief is. Ingezeten personen die zich in het buitenland vestigen, worden eveneens na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd wordt een niet-ingezetene een ingezetene in Nederland wanneer hij of zij hier minimaal een jaar is gevestigd. Een uitzondering op deze regel vormen studenten. Deze worden altijd als ingezetene gezien van het land waar zij gevestigd waren voordat zij gingen studeren.
Saldo
Ontvangen primaire inkomens buitenland
De van het buitenland ontvangen beloning van werknemers, inkomen uit vermogen, en subsidies (EU).
Totaal
Ontvangen beloning werknemers buitenland
De van het buitenland ontvangen beloning van werknemers. Het gaat bij deze geldstroom vooral om in Nederland ingezetenen die minder dan een jaar in het buitenland gevestigd zijn en bij een niet in Nederland ingezeten bedrijf werken. Dit kan wel een buitenlands filiaal zijn van een Nederlands bedrijf. Als ze langer dan in een jaar in het buitenland gevestigd zijn, worden ze niet langer gezien als ingezetenen in Nederland en maakt hun beloning niet langer deel uit van de door Nederland uit het buitenland ontvangen beloning. De beloning van grenswerkers die in Nederland wonen maar in het buitenland werken wordt wel meegeteld.
Inkomen uit vermogen
De uit het buitenland ontvangen rente, dividend, ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen en het overige inkomen uit vermogen.
Uit het buitenland ontvangen subsidies
De uit het buitenland ontvangen subsidies, ondermeer uit de Europese unie.
Betaalde primaire inkomens buitenland
De aan het buitenland betaalde beloning van werknemers, inkomen uit vermogen en belastingen op productie en invoer.
Totaal
Betaalde beloning werknemers buitenland
De aan het buitenland betaalde beloning van werknemers. Het gaat bij deze geldstroom vooral om niet in Nederland ingezetenen die minder dan een jaar in Nederland gevestigd zijn en bij een in Nederland ingezeten bedrijf werken. Dit kan wel een Nederlands filiaal zijn van een buitenlands bedrijf. Als ze langer dan in een jaar in Nederland gevestigd zijn, worden ze gezien als ingezetenen in Nederland en maakt hun beloning niet langer deel uit van de door Nederland aan het buitenland betaalde beloning. De beloning van grenswerkers die in Nederland werken maar in het buitenland wonen wordt wel meegeteld.
Inkomen uit vermogen
De aan het buitenland betaalde rente, dividend, ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen en het overige inkomen uit vermogen.
Belastingen op productie en invoer
De aan het buitenland betaalde belastingen op productie en invoer.
Bruto nationaal inkomen
Het totaal van de door ingezeten institutionele eenheden ontvangen primaire inkomens: beloning van werknemers, netto-exploitatieoverschot / netto gemengd inkomen, het saldo van ontvangen en betaald inkomen uit vermogen en de belastingen op productie en invoer minus subsidies. Inkomens uit vermogen die van de ene binnenlandse sector naar de andere gaan, vallen in dit inkomensbegrip tegen elkaar weg. Het bruto nationaal inkomen (tegen marktprijzen) is gelijk aan het bbp minus het primaire inkomen dat ingezeten eenheden aan niet-ingezeten eenheden betalen plus het primaire inkomen dat ingezeten eenheden uit het buitenland ontvangen. De afdrachten van lidstaten aan de Europese Unie is voor een groot deel gebaseerd op het bruto nationaal inkomen.

Het begrip nationaal inkomen is geen productie-, maar een inkomensbegrip; het is daarom relevanter indien het netto wordt uitgedrukt, dat wil zeggen na aftrek van afschrijvingen (het verbruik van vaste activa).
Verbruik van vaste activa (-)
De waardevermindering van vaste activa (productiemiddelen) in eigendom als gevolg van normale slijtage en economische veroudering. Ook wel afschrijvingen genoemd.

Bij het berekenen van het verbruik van vaste activa wordt gebruik gemaakt van de PIM methode (perpetual inventory method). Deze methode gaat uit van de waarde van de aan het begin van een jaar aanwezige kapitaalgoederenvoorraad, die op vervangingswaarde wordt gebracht door te corrigeren voor de prijsveranderingen van vergelijkbare kapitaalgoederen in het verslagjaar. Hieraan worden de investeringen in vaste activa van dat jaar toegevoegd en vervolgens wordt de waarde van de buiten gebruik gestelde activa erop in mindering gebracht. Aldus wordt de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad aan het eind van het jaar verkregen. Vervolgens wordt via een afschrijvingspercentage de afschrijvingen bepaald. De als hierboven beschreven afschrijvingen behoeven niet overeen te stemmen met de bedrijfseconomische afschrijvingen die zijn vastgesteld op basis van historische kostprijs of fiscale levensduur.
Netto nationaal inkomen
Het verschil tussen bruto nationaal inkomen en het verbruik van vaste activa (afschrijvingen).
Saldo inkomensoverdrachten buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten en de aan het buitenland betaalde inkomensoverdrachten.

Wanneer een in Nederland ingezeten bedrijf in het buitenland actief wordt, wordt de betreffende bedrijfseenheid na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd geldt een bedrijfseenheid met een buitenlandse moederonderneming als ingezetene wanneer het hier langer dan een jaar actief is. Ingezeten personen die zich in het buitenland vestigen, worden eveneens na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd wordt een niet-ingezetene een ingezetene in Nederland wanneer hij of zij hier minimaal een jaar is gevestigd. Een uitzondering op deze regel vormen studenten. Deze worden altijd als ingezetene gezien van het land waar zij gevestigd waren voordat zij gingen studeren.
Saldo
Ontvangen inkomensoverdracht buitenland
De uit het buitenland ontvangen belasting op inkomen en vermogen, sociale premies, sociale uitkeringen in geld en overige inkomensoverdrachten.
Totaal
Belastingen op inkomen en vermogen
De uit het buitenland ontvangen belastingen op inkomen en vermogen.
Sociale premies
De uit het buitenland ontvangen sociale premies.
Sociale uitkeringen in geld
De uit het buitenland ontvangen sociale uitkeringen in geld.
Overige inkomensoverdrachten
De uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten anders dan belastingen, sociale premies en sociale uitkeringen, zoals onder meer schadeverzekeringspremies en schadeverzekeringsuitkeringen.
Betaalde inkomensoverdrachten buitenland
De aan het buitenland betaalde belasting op inkomen en vermogen, de sociale premies, de sociale uitkeringen in geld en de overige inkomensoverdrachten.
Totaal
De aan het buitenland betaalde belasting op inkomen en vermogen, de sociale premies, de sociale uitkeringen in geld en de overige inkomensoverdrachten.
Belastingen op inkomen en vermogen
De aan het buitenland betaalde belastingen op inkomen en vermogen.
Sociale premies
De aan het buitenland betaalde sociale premies.
Sociale uitkeringen in geld
De aan het buitenland betaalde sociale uitkeringen in geld.
Overige inkomensoverdrachten
De aan het buitenland betaalde inkomensoverdrachten anders dan belastingen, sociale premies en sociale uitkeringen, zoals onder meer schadeverzekeringspremies en schadeverzekeringsuitkeringen.
Netto beschikbaar nationaal inkomen
De som van de netto beschikbare inkomens van de institutionele sectoren. Het netto nationaal beschikbaar inkomen is gelijk aan het netto nationaal inkomen (tegen marktprijzen) minus de inkomensoverdrachten (belastingen op inkomen, vermogen enz., sociale premies, sociale uitkeringen en overige inkomensoverdrachten) die aan niet-ingezeten eenheden worden betaald, plus de inkomensoverdrachten die ingezeten eenheden uit het buitenland ontvangen. Doorgaans wordt het netto-begrip gebruikt, dat wil zeggen: na aftrek van afschrijvingen (het verbruik van vaste activa).
Consumptieve bestedingen (-)
Uitgaven aan goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan, maar het gaat altijd om uitgaven door ingezeten institutionele eenheden, dat wil zeggen in Nederland gevestigde huishoudens en overheidsinstanties. Consumptieve bestedingen worden gedaan door huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens, en de overheid. Ondernemingen consumeren niet: kosten aan goederen en diensten die ondernemingen maken ten behoeve van hun productie vallen hier niet onder, maar onder intermediair verbruik of investeringen. De overheid is een speciaal geval. Ook de overheid kent intermediair verbruik, naar analogie van ondernemingen. Maar de productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de (overheids)consumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Daarnaast bevat de overheidsconsumptie ook door de overheid verstrekte sociale uitkeringen in natura zoals basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en huurtoeslag.
Correctie pensioenvoorziening
Per saldo uit het buitenland ontvangen correctie pensioenvoorziening. De correctie pensioenvoorziening is bedoeld om de verandering in de pensioenvoorzieningen in de besparingen van de huishoudens tot uitdrukking te kunnen brengen. Het vermogen dat pensioenfondsen en verzekeraars voor huishoudens beheren ten behoeve van de oudedagsvoorziening wordt binnen de nationale rekeningen namelijk gezien als onderdeel van het vermogen van huishoudens. Veranderingen in dit vermogen moeten dan ook worden doorgevoerd in het vermogen van huishoudens. De correctie pensioenvoorziening is gelijk aan de pensioenpremies minus de pensioenuitkeringen. Bij de nationale besparingen spelen alleen de grensoverschrijdende correcties een rol. De correctie wordt ook gemaakt voor de voorzieningen van niet-ingezeten huishoudens bij Nederlandse verzekeringsinstellingen. Uiteraard zijn tegenovergestelde correcties noodzakelijk bij de betreffende verzekeringsinstellingen.
Netto nationale besparingen
Het gedeelte van het nationaal beschikbaar inkomen dat niet voor consumptieve bestedingen is gebruikt. De nationale besparingen zijn de som van de besparingen van alle institutionele sectoren. Doorgaans wordt voor de nationale besparingen het netto-begrip gebruikt, dat wil zeggen: na aftrek van afschrijvingen (het verbruik van vaste activa).
Netto investeringen in vaste activa (-)
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Verandering in voorraden (-)
Verandering in voorraden inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden.
Veranderingen in de grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk (onvoltooide producten zoals schepen of machines) en eindproducten die bij de producenten aanwezig zijn en veranderingen in handelsvoorraden. Onderhanden werk in de bouw worden niet tot de voorraadvorming gerekend. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt of, in het geval van de handel, verkocht. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces verbruikt te worden.

De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan. Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs.

Kostbaarheden zijn niet-financiële goederen die niet hoofdzakelijk voor productieve of consumptieve doeleinden worden gebruikt, die onder normale omstandigheden niet aan slijtage onderhevig zijn en die vooral als beleggingsobject worden verworven en bewaard.
Saldo lopende transacties buitenland
Het overschot (indien negatief) of het tekort (indien positief) van de totale economie op zijn lopende transacties (handel in goederen en diensten, primair inkomen, inkomensoverdrachten) met het buitenland. Het saldo van de lopende transacties met het buitenland vormt de sluitpost van de rekening voor inkomenstransacties met het buitenland en is opgebouwd uit drie onderdelen:
- het uitvoeroverschot, dat is het bedrag waarmee de uitvoer de invoer overtreft;
- het saldo uit het buitenland ontvangen primaire inkomens. De primaire inkomens omvatten belastingen op productie en invoer, subsidies, beloning van werknemers en inkomen uit vermogen, zoals rente en dividend;
- het saldo uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten. De inkomensoverdrachten omvatten de dividendbelasting, de uitkeringen sociale verzekering en de overige inkomensoverdrachten.
Het is saldo van de lopende transacties met het buitenland tevens gelijk aan de netto nationale besparingen minus de netto investeringen in vaste activa (inclusief de veranderingen in voorraden).
Saldo
Uitvoersaldo
Het uitvoeroverschot is verschil tussen de waarde van de uitvoer van goederen en diensten en de waarde van de invoer van goederen en diensten.
Totaal
Het uitvoeroverschot is verschil tussen de waarde van de uitvoer van goederen en diensten en de waarde van de invoer van goederen en diensten.
Uitvoersaldo goederen
Het uitvoeroverschot van goederen is verschil tussen de waarde van de uitvoer van goederen en de waarde van de invoer van goederen.
Uitvoersaldo diensten
Het uitvoeroverschot van diensten is verschil tussen de waarde van de uitvoer van diensten en de waarde van de invoer van diensten.
Saldo primaire inkomens buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen primaire inkomens en de aan het buitenland betaalde primaire inkomens.

Wanneer een in Nederland ingezeten bedrijf in het buitenland actief wordt, wordt de betreffende bedrijfseenheid na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd geldt een bedrijfseenheid met een buitenlandse moederonderneming als ingezetene wanneer het hier langer dan een jaar actief is. Ingezeten personen die zich in het buitenland vestigen, worden eveneens na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd wordt een niet-ingezetene een ingezetene in Nederland wanneer hij of zij hier minimaal een jaar is gevestigd. Een uitzondering op deze regel vormen studenten. Deze worden altijd als ingezetene gezien van het land waar zij gevestigd waren voordat zij gingen studeren.
Saldo
Ontvangen primaire inkomens
De van het buitenland ontvangen beloning van werknemers, inkomen uit vermogen, en subsidies (EU).
Betaalde primaire inkomens (-)
De aan het buitenland betaalde beloning van werknemers, inkomen uit vermogen en belastingen op productie en invoer.
Saldo inkomensoverdrachten buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten en de aan het buitenland betaalde inkomensoverdrachten.

Wanneer een in Nederland ingezeten bedrijf in het buitenland actief wordt, wordt de betreffende bedrijfseenheid na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd geldt een bedrijfseenheid met een buitenlandse moederonderneming als ingezetene wanneer het hier langer dan een jaar actief is. Ingezeten personen die zich in het buitenland vestigen, worden eveneens na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd wordt een niet-ingezetene een ingezetene in Nederland wanneer hij of zij hier minimaal een jaar is gevestigd. Een uitzondering op deze regel vormen studenten. Deze worden altijd als ingezetene gezien van het land waar zij gevestigd waren voordat zij gingen studeren.
Saldo
Ontvangen inkomensoverdrachten
De uit het buitenland ontvangen belasting op inkomen en vermogen, sociale premies, sociale uitkeringen in geld en overige inkomensoverdrachten.
Betaalde inkomensoverdrachten (-)
De aan het buitenland betaalde belasting op inkomen en vermogen, de sociale premies, de sociale uitkeringen in geld en de overige inkomensoverdrachten.
Correctie pensioenvoorziening (saldo)
Per saldo uit het buitenland ontvangen correctie pensioenvoorziening.
Deze correctie is bedoeld om de verandering in de pensioenvoorzieningen die aan huishoudens toebehoren, in de besparingen van de huishoudens tot uitdrukking te kunnen brengen. Deze voorzieningen worden in de financiële rekeningen en de balansen beschouwd als vorderingen van huishoudens.
De correctie is gelijk aan de pensioenpremies minus de pensioenuitkeringen. Zo blijven de besparingen van huishoudens op hetzelfde niveau als wanneer de pensioenpremies en uitkeringen niet als inkomenstransacties zouden zijn opgenomen.
De correctie wordt ook gemaakt voor de voorzieningen van niet-ingezeten huishoudens bij Nederlandse verzekeringsinstellingen. Uiteraard zijn tegenovergestelde correcties noodzakelijk bij de betreffende verzekeringsinstellingen.
Saldo kapitaaloverdrachten buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen kapitaaloverdrachten en de aan het buitenland betaalde kapitaaloverdrachten. Kapitaaloverdrachten zijn betalingen of overdracht van eigendom van activa (geen voorraden of geld) waar geen tegenprestatie tegenover staat. De betaling van een kapitaaloverdracht drukt op het vermogen van de betaler. De ontvangst van een kapitaalsoverdracht is over het algemeen bedoeld om investeringen in vaste activa, of andere lange-termijnuitgaven van de ontvanger te financieren. Er zijn vier deeltransacties onderscheiden: investeringsbijdragen, vermogensheffingen, overige kapitaaloverdrachten en toegerekende kapitaaloverdrachten.
Saldo
Ontvangen kapitaaloverdrachten
De uit het buitenland ontvangen kapitaaloverdrachten.
Betaalde kapitaaloverdrachten (-)
De aan het buitenland betaalde kapitaaloverdrachten.
Saldo aan- en verkopen niet-geprod...
Het saldo aan -en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa bestaat voornamelijk uit transacties in grond. Het belangrijkste deel wordt gevormd door de verkopen van bouwrijp gemaakte grond door gemeentelijke grondbedrijven aan investeerders in gebouwen en woningen.
De waardering van de aan- en verkopen van grond is exclusief btw en overdrachtskosten; deze vormen een onderdeel van de investeringen in vaste activa.
Voor de sector overheid worden de immateriële activa meegerekend, zoals de verkoop van UMTS-frequenties.
Nationaal vorderingensaldo
Het nationaal vorderingensaldo is het saldo van middelen en bestedingen op de lopende rekening en de kapitaalrekening van de gezamenlijke binnenlandse sectoren. In de financiële rekening van Nederland geeft het saldo aan voor welk bedrag nieuwe leningen zijn aangegaan met het buitenland en/of financiële activa zijn verkocht (bij een tekort) of voor welk bedrag schulden zijn afgelost aan het buitenland en/of financiële activa zijn gekocht (bij een overschot). Het vorderingensaldo is dan ook in theorie gelijk aan de mutatie van het saldo van vorderingen en schulden ten opzichte van het buitenland. In praktijk bestaat er echter een statistisch verschil tussen die twee.
Nationaal vorderingensaldo
Totaal fin. transacties vorderingen...
Totaal financiële transacties van vorderingen op het buitenland.
Totaal fin. transacties schulden...
Totaal financiële transacties van schulden aan het buitenland.
Statistisch verschil
Het vorderingensaldo is in principe gelijk aan de verandering in financieel vermogen (vorderingen minus schulden). Doordat er verschillende bronnen worden gebruikt voor het bepalen van de lopende transacties en kapitaaltransacties enerzijds en de financiële transacties anderzijds, ontstaan er echter statistische verschillen. Het is met het beschikbare statistische materiaal nog niet mogelijk om deze verschillen weg te werken.