Overheid; sociale uitkeringen

Overheid; sociale uitkeringen

Uitkeringen Perioden Sociale uitkeringen (mln euro)
Totaal sociale uitkeringen 1995 66.254
Totaal sociale uitkeringen 2000 74.094
Totaal sociale uitkeringen 2005 95.335
Totaal sociale uitkeringen 2010 133.994
Totaal sociale uitkeringen 2015 147.869
Totaal sociale uitkeringen 2019 165.372
Totaal sociale uitkeringen 2020 169.979
Totaal sociale uitkeringen 2021 180.576
Totaal sociale uitkeringen 2022* 188.695
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 1995 50.635
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2000 58.171
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2005 76.170
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2010 101.622
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2015 110.031
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2019 121.950
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2020 124.814
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2021 132.605
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2022* 138.184
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 1995 5.735
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2000 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2005 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2010 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2015 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2019 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2020 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2021 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2022* 0
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 1995 2.090
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2000 1.498
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2005 1.367
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2010 1.065
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2015 439
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2019 356
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2020 339
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2021 317
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2022* 308
Algemene Ouderdomswet (AOW) 1995 15.180
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2000 19.098
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2005 23.369
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2010 28.618
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2015 35.814
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2019 39.484
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2020 41.235
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2021 42.956
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2022* 44.031
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 1995 11.221
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2000 12.924
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2005 19.680
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2010 22.337
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2015 272
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2019 0
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2020 -118
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2021 0
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2022* 0
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 1995 0
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2000 0
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2005 0
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2010 1.362
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2015 3.464
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2019 5.672
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2020 6.273
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2021 6.756
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2022* 7.382
Werkloosheidswet (WW) 1995 4.174
Werkloosheidswet (WW) 2000 3.180
Werkloosheidswet (WW) 2005 4.168
Werkloosheidswet (WW) 2010 4.344
Werkloosheidswet (WW) 2015 6.447
Werkloosheidswet (WW) 2019 3.760
Werkloosheidswet (WW) 2020 4.245
Werkloosheidswet (WW) 2021 3.632
Werkloosheidswet (WW) 2022* 2.634
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 1995 0
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2000 0
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2005 758
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2010 1.110
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2015 1.086
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2019 1.239
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2020 1.359
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2021 1.677
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2022* 1.771
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 1995 0
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2000 469
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2005 474
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2010 296
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2015 168
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2019 110
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2020 100
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2021 88
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2022* 80
Wet langdurige zorg (Wlz) 1995 0
Wet langdurige zorg (Wlz) 2000 0
Wet langdurige zorg (Wlz) 2005 0
Wet langdurige zorg (Wlz) 2010 0
Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 17.367
Wet langdurige zorg (Wlz) 2019 21.718
Wet langdurige zorg (Wlz) 2020 22.739
Wet langdurige zorg (Wlz) 2021 25.409
Wet langdurige zorg (Wlz) 2022* 27.919
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 1995 3.290
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2000 8.684
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2005 8.709
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2010 7.188
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2015 4.892
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2019 3.885
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2020 3.628
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2021 3.321
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2022* 3.148
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 1995 7.071
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2000 12.318
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2005 16.743
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2010 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2015 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2019 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2020 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2021 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2022* 0
Ziektewet (ZW) 1995 1.874
Ziektewet (ZW) 2000 0
Ziektewet (ZW) 2005 0
Ziektewet (ZW) 2010 0
Ziektewet (ZW) 2015 0
Ziektewet (ZW) 2019 0
Ziektewet (ZW) 2020 0
Ziektewet (ZW) 2021 0
Ziektewet (ZW) 2022* 0
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 1995 0
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2000 0
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2005 902
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2010 1.498
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2015 1.494
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2019 1.746
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2020 1.966
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2021 1.973
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2022* 1.960
Zorgverzekeringswet (Zvw) 1995 0
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2000 0
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2005 0
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2010 33.804
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2015 38.588
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2019 43.980
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2020 43.048
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2021 46.476
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2022* 48.951
Totaal sociale voorzieningen 1995 15.619
Totaal sociale voorzieningen 2000 15.923
Totaal sociale voorzieningen 2005 19.165
Totaal sociale voorzieningen 2010 32.372
Totaal sociale voorzieningen 2015 37.838
Totaal sociale voorzieningen 2019 43.422
Totaal sociale voorzieningen 2020 45.165
Totaal sociale voorzieningen 2021 47.971
Totaal sociale voorzieningen 2022* 50.511
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 1995 0
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2000 0
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2005 0
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2010 202
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2015 234
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2019 308
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2020 330
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2021 350
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2022* 366
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 1995 2.955
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2000 2.911
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2005 3.191
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2010 3.371
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2015 3.216
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2019 3.628
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2020 3.657
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2021 3.680
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2022* 3.929
Bijstand 1995 4.713
Bijstand 2000 4.097
Bijstand 2005 4.485
Bijstand 2010 4.352
Bijstand 2015 5.789
Bijstand 2019 5.938
Bijstand 2020 6.099
Bijstand 2021 6.171
Bijstand 2022* 6.160
Huurtoeslag 1995 924
Huurtoeslag 2000 1.462
Huurtoeslag 2005 1.686
Huurtoeslag 2010 2.213
Huurtoeslag 2015 3.094
Huurtoeslag 2019 3.551
Huurtoeslag 2020 3.811
Huurtoeslag 2021 4.001
Huurtoeslag 2022* 3.948
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 1995 232
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2000 270
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2005 151
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2010 152
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2015 298
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2019 379
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2020 359
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2021 325
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2022* 289
Jeugdwet 1995 568
Jeugdwet 2000 944
Jeugdwet 2005 871
Jeugdwet 2010 1.490
Jeugdwet 2015 2.663
Jeugdwet 2019 3.642
Jeugdwet 2020 3.803
Jeugdwet 2021 3.995
Jeugdwet 2022* 4.294
Kinderopvang 1995 30
Kinderopvang 2000 47
Kinderopvang 2005 610
Kinderopvang 2010 2.997
Kinderopvang 2015 1.741
Kinderopvang 2019 3.095
Kinderopvang 2020 2.928
Kinderopvang 2021 3.496
Kinderopvang 2022* 3.940
Kindgebonden budget (kgb) 1995 0
Kindgebonden budget (kgb) 2000 0
Kindgebonden budget (kgb) 2005 0
Kindgebonden budget (kgb) 2010 896
Kindgebonden budget (kgb) 2015 1.822
Kindgebonden budget (kgb) 2019 2.065
Kindgebonden budget (kgb) 2020 2.709
Kindgebonden budget (kgb) 2021 2.648
Kindgebonden budget (kgb) 2022* 2.658
Leerlingenvervoer 1995 91
Leerlingenvervoer 2000 98
Leerlingenvervoer 2005 169
Leerlingenvervoer 2010 236
Leerlingenvervoer 2015 193
Leerlingenvervoer 2019 275
Leerlingenvervoer 2020 239
Leerlingenvervoer 2021 309
Leerlingenvervoer 2022* 321
Reïntegratie 1995 39
Reïntegratie 2000 394
Reïntegratie 2005 635
Reïntegratie 2010 333
Reïntegratie 2015 163
Reïntegratie 2019 212
Reïntegratie 2020 194
Reïntegratie 2021 186
Reïntegratie 2022* 175
Studiefinanciering 1995 1.691
Studiefinanciering 2000 1.087
Studiefinanciering 2005 2.083
Studiefinanciering 2010 2.342
Studiefinanciering 2015 3.002
Studiefinanciering 2019 2.374
Studiefinanciering 2020 2.212
Studiefinanciering 2021 2.621
Studiefinanciering 2022* 2.562
Toeslagenfonds (Tf) 1995 300
Toeslagenfonds (Tf) 2000 289
Toeslagenfonds (Tf) 2005 331
Toeslagenfonds (Tf) 2010 801
Toeslagenfonds (Tf) 2015 792
Toeslagenfonds (Tf) 2019 754
Toeslagenfonds (Tf) 2020 799
Toeslagenfonds (Tf) 2021 770
Toeslagenfonds (Tf) 2022* 731
Voorschoolse educatie 1995 42
Voorschoolse educatie 2000 65
Voorschoolse educatie 2005 124
Voorschoolse educatie 2010 139
Voorschoolse educatie 2015 155
Voorschoolse educatie 2019 193
Voorschoolse educatie 2020 198
Voorschoolse educatie 2021 203
Voorschoolse educatie 2022* 209
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 1995 0
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2000 1.024
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2005 1.419
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2010 2.230
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2015 3.010
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2019 3.237
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2020 3.413
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2021 3.500
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2022* 3.605
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 1995 0
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2000 0
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2005 0
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2010 2.340
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2015 5.265
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2019 6.341
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2020 6.552
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2021 6.226
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2022* 6.395
Zorgtoeslag 1995 0
Zorgtoeslag 2000 0
Zorgtoeslag 2005 0
Zorgtoeslag 2010 3.835
Zorgtoeslag 2015 3.899
Zorgtoeslag 2019 4.909
Zorgtoeslag 2020 5.230
Zorgtoeslag 2021 5.473
Zorgtoeslag 2022* 5.616
Overige sociale voorzieningen 1995 4.034
Overige sociale voorzieningen 2000 3.235
Overige sociale voorzieningen 2005 3.410
Overige sociale voorzieningen 2010 4.443
Overige sociale voorzieningen 2015 2.502
Overige sociale voorzieningen 2019 2.521
Overige sociale voorzieningen 2020 2.632
Overige sociale voorzieningen 2021 4.017
Overige sociale voorzieningen 2022* 5.313
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de sociale uitkeringen door de overheid. De gebruikte begrippen voor de totalen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn. De naamgeving van de individuele uitkeringen is gebaseerd op nationale wetgeving. De uitkeringen die werkgevers moeten betalen in het kader van overige werkgerelateerde socialeverzekeringsregelingen zijn niet inbegrepen in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2021 de status definitief. De cijfers van 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 11 juli 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
De cijfers over het jaar 2022 zijn beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste jaarcijfers worden zes maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd.
Vervolgens worden de jaarcijfers na 18 maanden gereviseerd. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken.
Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Sociale uitkeringen
Sociale uitkeringen worden aan huishoudens toegekend om financiële zekerheid te bieden tegen een aantal risico's (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, het overlijden van naasten en werkloosheid) of om in bepaalde behoeften te voorzien (zoals huisvesting en onderwijs). Hieronder vallen de wettelijke sociale uitkeringen en sociale voorzieningen.