Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

Perioden Overheidsdeelnemingen (in mln euro) Totaal overheidsdeelnemingen (mln euro) Overheidsdeelnemingen (in mln euro) Overheidsondernemingen (mln euro) Overheidsdeelnemingen (in mln euro) Particuliere ondernemingen (mln euro) Overheidsdeelnemingen (in % bbp) Totaal overheidsdeelnemingen (in % bbp) Overheidsdeelnemingen (in % bbp) Overheidsondernemingen (in % bbp) Overheidsdeelnemingen (in % bbp) Particuliere ondernemingen (in % bbp)
2012 87.873 81.502 6.371 13,5 12,5 1,0
2013 86.395 78.770 7.625 13,1 11,9 1,2
2014 88.273 81.063 7.210 13,1 12,1 1,1
2015 95.274 88.283 6.991 13,8 12,8 1,0
2016 99.708 93.016 6.692 14,1 13,1 0,9
2017 99.961 93.203 6.758 13,5 12,6 0,9
2018 100.011 92.681 7.330 12,9 12,0 0,9
2019 109.490 102.007 7.483 13,5 12,5 0,9
2020 106.064 98.743 7.321 13,3 12,4 0,9
2021* 106.792 99.434 7.358 12,5 11,6 0,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de waarde van de overheidsdeelnemingen in het kapitaal van overheidsondernemingen en particuliere ondernemingen, voor zover het om economisch significante bedragen (0,01 % van het bbp) gaat. Alle gegevens betreffen de balansstanden aan het eind van het jaar. Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam 'Six Pack'.

Gegevens beschikbaar vanaf: stand van 31 december 2012.

Status van de cijfers:
De meest recente eindstand van 2021 heeft de status voorlopig. De eerdere eindstanden hebben de status definitief.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Er zijn nieuwe cijfers voor eindstand van 2021 beschikbaar gekomen. Cijfers voor eindstand 2020 zijn definitief geworden.
In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van 2012 tot en met 2019 herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juni 2023 komen er nieuwe voorlopige cijfers over 2022. De eerder gepubliceerde voorlopige cijfers krijgen dan de status definitief.
Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsdeelnemingen (in mln euro)
De waarde van de deelnemingen in bezit van de sector overheid.
Een deelneming is een financieel actief die een aanspraak is op de restwaarde van een vennootschap of quasivennootschap, nadat aan de aanspraken van alle crediteuren is voldaan. Eigendom van deelneming in juridische eenheden wordt gewoonlijk gestaafd door aandelen, effecten, aandelencertificaten, deelnemingen, of soortgelijke documenten. Aandelen en effecten hebben dezelfde betekenis. Aandelen in beleggingsfondsen worden niet tot de deelnemingen gerekend.
Totaal overheidsdeelnemingen
De waarde van de deelnemingen in bezit van de sector overheid.
Een deelneming is een financieel actief die een aanspraak is op de restwaarde van een vennootschap of quasivennootschap, nadat aan de aanspraken van alle crediteuren is voldaan. Eigendom van deelneming in juridische eenheden wordt gewoonlijk gestaafd door aandelen, effecten, aandelencertificaten, deelnemingen, of soortgelijke documenten. Aandelen en effecten hebben dezelfde betekenis. Aandelen in beleggingsfondsen worden niet tot de deelnemingen gerekend.
Overheidsondernemingen
Alle markteenheden waarover de overheid zeggenschap heeft.
Onder zeggenschap over een entiteit wordt verstaan het vermogen om het algemene beleid van die entiteit te bepalen.
Particuliere ondernemingen
Een onderneming waarover de overheid geen zeggenschap heeft.

Indien de overheid geen zeggenschap heeft in een onderneming dan kan zij wel deelnemen door middel van minderheidsaandelen.
Overheidsdeelnemingen (in % bbp)
De waarde van de deelnemingen in bezit van de sector overheid uitgedrukt in percentage van het bruto binnenlands product (bbp).

Een deelneming is een financieel actief die een aanspraak is op de restwaarde van een vennootschap of quasivennootschap, nadat aan de aanspraken van alle crediteuren is voldaan. Eigendom van deelneming in juridische eenheden wordt gewoonlijk gestaafd door aandelen, effecten, aandelencertificaten, deelnemingen, of soortgelijke documenten. Aandelen en effecten hebben dezelfde betekenis. Aandelen in beleggingsfondsen worden niet tot de deelnemingen gerekend.
Totaal overheidsdeelnemingen
De waarde van de deelnemingen in bezit van de sector overheid uitgedrukt in percentage van het bruto binnenlands product (bbp).

Een deelneming is een financieel actief die een aanspraak is op de restwaarde van een vennootschap of quasivennootschap, nadat aan de aanspraken van alle crediteuren is voldaan. Eigendom van deelneming in juridische eenheden wordt gewoonlijk gestaafd door aandelen, effecten, aandelencertificaten, deelnemingen, of soortgelijke documenten. Aandelen en effecten hebben dezelfde betekenis. Aandelen in beleggingsfondsen worden niet tot de deelnemingen gerekend.
Overheidsondernemingen
Alle markteenheden waarover de overheid zeggenschap heeft.
Onder zeggenschap over een entiteit wordt verstaan het vermogen om het algemene beleid van die entiteit te bepalen.
Particuliere ondernemingen
Een onderneming waarover de overheid geen zeggenschap heeft.

Indien de overheid geen zeggenschap heeft in een onderneming dan kan zij wel deelnemen door middel van minderheidsaandelen.