Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

Perioden Overheidsdeelnemingen (in mln euro) Totaal overheidsdeelnemingen (mln euro)
2012 87.121
2013 85.651
2014 86.428
2015 93.442
2016 97.196
2017 96.336
2018 97.461
2019* 106.839
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de waarde van de overheidsdeelnemingen in het kapitaal van overheidsondernemingen en particuliere ondernemingen, voor zover het om economisch significante bedragen (0,01 % van het bbp) gaat. Alle gegevens betreffen de balansstanden aan het eind van het jaar. Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam 'Six Pack'.

Gegevens beschikbaar vanaf: stand van 31 december 2012.

Status van de cijfers:
De meest recente eindstand van 2019 heeft de status voorlopig. De eerdere eindstanden hebben de status definitief.

Wijzigingen per 28 december 2020:
Er zijn nieuwe cijfers voor eindstand van 2019 beschikbaar gekomen. Cijfers voor eindstand 2018 zijn definitief geworden.
In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van 2012 tot en met 2017 herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind december 2021 komen er nieuwe voorlopige cijfers over 2020. De eerder gepubliceerde voorlopige cijfers krijgen dan de status definitief.
Het revisiebeleid is gewijzigd. Voor meer informatie over het nieuwe revisiebeleid wordt verwezen naar paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Overheidsdeelnemingen (in mln euro)
De waarde van de deelnemingen in bezit van de sector overheid.
Een deelneming is een financieel actief die een aanspraak is op de restwaarde van een vennootschap of quasivennootschap, nadat aan de aanspraken van alle crediteuren is voldaan. Eigendom van deelneming in juridische eenheden wordt gewoonlijk gestaafd door aandelen, effecten, aandelencertificaten, deelnemingen, of soortgelijke documenten. Aandelen en effecten hebben dezelfde betekenis. Aandelen in beleggingsfondsen worden niet tot de deelnemingen gerekend.
Totaal overheidsdeelnemingen
De waarde van de deelnemingen in bezit van de sector overheid.
Een deelneming is een financieel actief die een aanspraak is op de restwaarde van een vennootschap of quasivennootschap, nadat aan de aanspraken van alle crediteuren is voldaan. Eigendom van deelneming in juridische eenheden wordt gewoonlijk gestaafd door aandelen, effecten, aandelencertificaten, deelnemingen, of soortgelijke documenten. Aandelen en effecten hebben dezelfde betekenis. Aandelen in beleggingsfondsen worden niet tot de deelnemingen gerekend.