Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

Perioden Overheidsdeelnemingen (in mln euro) Totaal overheidsdeelnemingen (mln euro) Overheidsdeelnemingen (in mln euro) Overheidsondernemingen (mln euro) Overheidsdeelnemingen (in mln euro) Particuliere ondernemingen (mln euro) Overheidsdeelnemingen (in % bbp) Totaal overheidsdeelnemingen (in % bbp) Overheidsdeelnemingen (in % bbp) Overheidsondernemingen (in % bbp) Overheidsdeelnemingen (in % bbp) Particuliere ondernemingen (in % bbp)
2012 87.617 81.242 6.375 13,4 12,4 1,0
2013 86.566 79.212 7.354 13,1 12,0 1,1
2014 85.851 78.910 6.941 12,8 11,8 1,0
2015 92.264 85.261 7.003 13,4 12,4 1,0
2016 95.273 88.515 6.758 13,5 12,5 1,0
2017 95.338 88.567 6.771 12,9 12,0 0,9
2018* 94.265 87.342 6.923 12,2 11,3 0,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de waarde van de overheidsdeelnemingen in het kapitaal van overheidsondernemingen en particuliere ondernemingen, voor zover het om economisch significante bedragen (0,01 % van het bbp) gaat. Alle gegevens betreffen de balansstanden aan het eind van het jaar. Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam 'Six Pack'.

Gegevens beschikbaar vanaf: stand van 31 december 2012.

Status van de cijfers:
De meest recente eindstand van 2018 heeft de status voorlopig. De eerdere eindstanden hebben de status definitief.

Wijzigingen per 30 december 2019:
Er zijn nieuwe cijfers voor eindstand van 2018 beschikbaar gekomen. Cijfers voor eindstand 2017 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind december 2020 komen er nieuwe voorlopige cijfers over 2019. De eerder gepubliceerde voorlopige cijfers krijgen dan de status definitief.
Het revisiebeleid is gewijzigd. Voor meer informatie over het nieuwe revisiebeleid wordt verwezen naar paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Overheidsdeelnemingen (in mln euro)
De waarde van de deelnemingen in bezit van de sector overheid.
Een deelneming is een financieel actief die een aanspraak is op de restwaarde van een vennootschap of quasivennootschap, nadat aan de aanspraken van alle crediteuren is voldaan. Eigendom van deelneming in juridische eenheden wordt gewoonlijk gestaafd door aandelen, effecten, aandelencertificaten, deelnemingen, of soortgelijke documenten. Aandelen en effecten hebben dezelfde betekenis. Aandelen in beleggingsfondsen worden niet tot de deelnemingen gerekend.
Totaal overheidsdeelnemingen
De waarde van de deelnemingen in bezit van de sector overheid.
Een deelneming is een financieel actief die een aanspraak is op de restwaarde van een vennootschap of quasivennootschap, nadat aan de aanspraken van alle crediteuren is voldaan. Eigendom van deelneming in juridische eenheden wordt gewoonlijk gestaafd door aandelen, effecten, aandelencertificaten, deelnemingen, of soortgelijke documenten. Aandelen en effecten hebben dezelfde betekenis. Aandelen in beleggingsfondsen worden niet tot de deelnemingen gerekend.
Overheidsondernemingen
Alle markteenheden waarover de overheid zeggenschap heeft.
Onder zeggenschap over een entiteit wordt verstaan het vermogen om het algemene beleid van die entiteit te bepalen.
Particuliere ondernemingen
Een onderneming waarover de overheid geen zeggenschap heeft.

Indien de overheid geen zeggenschap heeft in een onderneming dan kan zij wel deelnemen door middel van minderheidsaandelen.
Overheidsdeelnemingen (in % bbp)
De waarde van de deelnemingen in bezit van de sector overheid uitgedrukt in percentage van het bruto binnenlands product (bbp).

Een deelneming is een financieel actief die een aanspraak is op de restwaarde van een vennootschap of quasivennootschap, nadat aan de aanspraken van alle crediteuren is voldaan. Eigendom van deelneming in juridische eenheden wordt gewoonlijk gestaafd door aandelen, effecten, aandelencertificaten, deelnemingen, of soortgelijke documenten. Aandelen en effecten hebben dezelfde betekenis. Aandelen in beleggingsfondsen worden niet tot de deelnemingen gerekend.
Totaal overheidsdeelnemingen
De waarde van de deelnemingen in bezit van de sector overheid uitgedrukt in percentage van het bruto binnenlands product (bbp).

Een deelneming is een financieel actief die een aanspraak is op de restwaarde van een vennootschap of quasivennootschap, nadat aan de aanspraken van alle crediteuren is voldaan. Eigendom van deelneming in juridische eenheden wordt gewoonlijk gestaafd door aandelen, effecten, aandelencertificaten, deelnemingen, of soortgelijke documenten. Aandelen en effecten hebben dezelfde betekenis. Aandelen in beleggingsfondsen worden niet tot de deelnemingen gerekend.
Overheidsondernemingen
Alle markteenheden waarover de overheid zeggenschap heeft.
Onder zeggenschap over een entiteit wordt verstaan het vermogen om het algemene beleid van die entiteit te bepalen.
Particuliere ondernemingen
Een onderneming waarover de overheid geen zeggenschap heeft.

Indien de overheid geen zeggenschap heeft in een onderneming dan kan zij wel deelnemen door middel van minderheidsaandelen.