Export

© Hollandse Hoogte
In dit bericht gaat het over het totaal van de in- en uitvoer van goederen. Hierbij is de eigendomsoverdracht tussen een Nederlandse ingezetene en een niet-ingezetene bepalend. De maandcijfers worden achteraf aangepast aan die van de in- en uitvoer van goederen in de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen.

Overzichtspagina reeks: Export

Export krimpt ruim 2 procent in december