Export groeit 5 procent in oktober

© Hollandse Hoogte / Roger Dohmen Fotografie
Het volume van de goederenexport was in oktober 5,1 procent groter dan in oktober 2017, meldt het CBS. De stijging is groter dan in september. In oktober 2018 groeide vooral de export van transportmiddelen, metaalproducten, machines en apparaten. Het volume van de import was in oktober 4,4 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in december 2018 gunstiger dan in oktober.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
Jaarmaandmutatie (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
2014november2,8
2014december5,9
2015januari7
2015februari4,6
2015maart3,5
2015april5,5
2015mei5,8
2015juni4,9
2015juli5,3
2015augustus6,6
2015september3,5
2015oktober5,6
2015november4,4
2015december4
2016januari4,3
2016februari3,5
2016maart3,7
2016april5,5
2016mei6,4
2016juni2,4
2016juli2,9
2016augustus3
2016september5,8
2016oktober3,2
2016november6,2
2016december5,1
2017januari1,2
2017februari6,3
2017maart7,9
2017april0,6
2017mei4,6
2017juni10,6
2017juli7,1
2017augustus7,2
2017september7,8
2017oktober7,1
2017november7
2017december6,1
2018januari5,1
2018februari3
2018maart2,4
2018april6,7
2018mei4,5
2018juni-0,4
2018juli2,7
2018augustus3,1
2018september2,3
2018oktober5,1

Omstandigheden voor export in december gunstiger dan in oktober

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in december gunstiger dan in oktober. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarontwikkeling van de Duitse industriële productie en de wisselkoersen verbeterde. 


De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.