Export krimpt ruim 2 procent in december

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / David Rozing
Het volume van de goederenexport was in december 2,2 procent kleiner dan in december 2017, meldt het CBS. De daling is groter dan in november. In december 2018 kromp vooral de export van elektrotechnische apparatuur en chemische producten. Daarentegen steeg de export van machines en aardolieproducten. Het volume van de import was in december 1,7 procent groter dan een jaar eerder.

De groei van de import en de export wordt gedrukt door een bedrijf dat vanaf oktober 2018 een deel van zijn activiteiten heeft verplaatst naar een ander land. Verder vielen 24 en 31 december in 2018 op een maandag. Voor deze mogelijke brugdagen is conform de Europese voorschriften niet gecorrigeerd.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in februari 2019 ongunstiger dan in december.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
Jaarmaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2015januari7
2015februari4,6
2015maart3,5
2015april5,5
2015mei5,8
2015juni4,9
2015juli5,3
2015augustus6,6
2015september3,5
2015oktober5,6
2015november4,4
2015december4
2016januari4,3
2016februari3,5
2016maart3,7
2016april5,5
2016mei6,4
2016juni2,4
2016juli2,9
2016augustus3
2016september5,8
2016oktober3,2
2016november6,2
2016december5,1
2017januari1,2
2017februari6,3
2017maart7,9
2017april0,6
2017mei4,6
2017juni10,6
2017juli7,1
2017augustus7,2
2017september7,8
2017oktober7,1
2017november7
2017december6,1
2018januari5,1
2018februari3
2018maart2,4
2018april6,7
2018mei4,5
2018juni-0,4
2018juli2,4
2018augustus2,6
2018september2
2018oktober2,3
2018november-0,8
2018december-2,2

Omstandigheden voor export in februari ongunstiger dan in december

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in februari ongunstiger dan in december. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarontwikkeling van de Duitse industriële productie verslechterde. Daarnaast was het vertrouwen van industriële producenten in zowel de eurozone als geheel als in Duitsland lager dan in december.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.