Export groeit gestaag verder

Het volume van de goederenexport was in juli bijna 7 procent groter dan in juli 2016, meldt het CBS. De groei was minder groot dan in juni, toen met 11 procent de grootste groei in 6,5 jaar werd gerealiseerd. In juli groeide vooral de export van (elektrotechnische) machines, apparaten en personenauto’s. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder. Het volume van de import was in juli 6 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in september minder gunstig dan in juli.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
 mutatie
2013 a2,8
2013 s-0,2
2013 o-0,6
2013 n1,8
2013 d0,2
2014 j0,9
2014 f3,7
2014 m2
2014 a3,9
2014 m-0,9
2014 j4,1
2014 j3,6
2014 a0,7
2014 s6,3
2014 o3,3
2014 n3
2014 d6
2015 j7,7
2015 f5,2
2015 m4
2015 a5,9
2015 m6,2
2015 j5,2
2015 j5,9
2015 a7,2
2015 s4
2015 o6,2
2015 n4,9
2015 d4,5
2016 j4,7
2016 f4
2016 m5,9
2016 a6
2016 m7,1
2016 j4,6
2016 j3,5
2016 a4,1
2016 s5,6
2016 o4,5
2016 n5,4
2016 d6,2
2017 j2,2
2017 f5,4
2017 m7,5
2017 a2,9
2017 m3,3
2017 j10,9
2017 j6,7

Omstandigheden voor export in september minder gunstig dan in juli

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in september minder gunstig dan in juli. Vooral de ontwikkeling van de reële wisselkoersen op jaarbasis is een stuk ongunstiger dan in de radar van juli. Ook het oordeel van Nederlandse en Europese ondernemers over de buitenlandse orders is verslechterd.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links