Export groeit opnieuw aanzienlijk

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Het volume van de goederenexport was in mei 6,2 procent groter dan in mei 2015, meldt CBS. De stijging is ongeveer hetzelfde als in de voorgaande maand. Bedrijven voerden opnieuw vooral meer transportmiddelen uit. Het importvolume was in mei 5,6 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in juni en juli iets gunstiger dan in mei.

Meer export van transportmiddelen

Nederlandse bedrijven exporteerden in mei vooral meer transportmiddelen. Verder exporteerden ze meer chemische, metaal-, rubber- en plastic producten en machines.
Zowel de export van Nederlands product als de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) was hoger dan een jaar geleden.

Omstandigheden voor export wat gunstiger

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in juli wat gunstiger dan in mei. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. Vooral de ontwikkeling van de wisselkoersen is in de radar van juli minder ongunstig dan in mei. Daartegenover staat dat Nederlandse industriële ondernemers negatiever zijn over de buitenlandse orderportefeuille.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.