Grootste stijging export in 6 jaar

© Hollandse Hoogte / Ries van Wendel de Joode
Het volume van de goederenexport was in februari bijna 8 procent groter dan in februari 2016, meldt het CBS. Dat is de grootste stijging na februari 2011. In februari 2017 groeide vooral de export van machines en apparaten, chemische producten en transportmiddelen. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder. Het importvolume was in februari 4 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in april aanzienlijk gunstiger dan in februari, maar even gunstig als in maart.

Eerder is hier een onjuiste grafiek geplaatst, dit is inmiddels met bovenstaande grafiek hersteld.

Omstandigheden voor export in april aanzienlijk gunstiger

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in april een stuk gunstiger dan in februari. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie.

In de radar van april zijn vooral de ontwikkeling van de wisselkoersen en de Duitse industriële productie gunstiger dan in februari. Het oordeel van de Nederlandse producenten over de buitenlandse orderpositie en het Duitse producentenvertrouwen zijn in de radar van april ook verbeterd ten opzichte van februari.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.