Export krimpt met bijna 2 procent in maart

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Frans Lemmens luchtfotografie
Het volume van de goederenexport was in maart 1,9 procent kleiner dan in maart 2021, meldt het CBS. Een maand eerder groeide de export nog met 1,5 procent. Er werden in maart vooral minder aardolieproducten, landbouwproducten en schepen uitgevoerd dan een jaar eerder. De uitvoer van machines, chemische producten en metaalproducten groeide daarentegen. Het volume van de goederenimport was in maart 2,2 procent kleiner dan in maart 2021. Er werden vooral minder delfstoffen en vliegtuigen geïmporteerd.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in mei minder gunstig dan in maart.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2018april6,2
2018mei5,3
2018juni0,4
2018juli2,7
2018augustus4
2018september3
2018oktober3,4
2018november0,4
2018december0,6
2019januari2,2
2019februari-0,3
2019maart1,5
2019april1,7
2019mei-0,1
2019juni0,7
2019juli-0,1
2019augustus3,4
2019september1,4
2019oktober6,3
2019november2,3
2019december4,5
2020januari3,2
2020februari1
2020maart-4,7
2020april-12,7
2020mei-11,6
2020juni-2,9
2020juli0
2020augustus-3,4
2020september0,8
2020oktober2,7
2020november1,3
2020december-0,8
2021januari2,3
2021februari2,9
2021maart10,9
2021april23,8
2021mei20,2
2021juni13,1
2021juli9,4
2021augustus8,5
2021september5
2021oktober-0,5
2021november8,3
2021december7,8
2022januari3,1
2022februari1,5
2022maart-1,9

Omstandigheden voor export in mei minder gunstig dan in maart

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in mei minder gunstig dan in maart. Zowel het Duitse producentenvertrouwen als het producentenvertrouwen van de eurozone waren een stuk minder positief. Daarnaast was de krimp van de Duitse industriële productie groter.

Met ingang van januari 2022 zijn de datawaarneming en -verwerking van de statistiek Internationale handel in goederen vernieuwd. Hierdoor is de ontwikkeling van de im- en export ten opzichte van een jaar eerder met een grotere onzekerheid omgeven dan gebruikelijk is.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.