Export krimpt bijna 1 procent in juni

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Het volume van de goederenexport was in juni 0,7 procent kleiner dan in juni 2017, meldt het CBS. Voor het eerst in ruim vier jaar is de export iets gekrompen. Dat komt ook doordat in juni 2017 de export juist sterk groeide en op een relatief hoog niveau lag. In juni 2018 was vooral de export van aardolie-, metaal- en chemische producten lager dan een jaar eerder. Het volume van de import was in juni 2,5 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in augustus 2018 ongeveer even gunstig als in juni.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
YearMonthmutatie (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
2014J3,6
2014A0,7
2014S6,3
2014O3,3
2014N3
2014D6
2015J7,7
2015F5,2
2015M4
2015A5,9
2015M6,2
2015J5,2
2015J5,9
2015A7,2
2015S4
2015O6,2
2015N4,9
2015D4,5
2016J4,7
2016F4
2016M5,9
2016A6
2016M7,1
2016J4,6
2016J3,5
2016A4,1
2016S5,6
2016O4,5
2016N5,4
2016D6,2
2017J3
2017F6,4
2017M8,1
2017A2,9
2017M3,1
2017J10,7
2017J7,5
2017A6,9
2017S7,5
2017O4,8
2017N9,1
2017D6,1
2018J5,4
2018F3
2018M2,1
2018A7,3
2018M4,6
2018J-0,7

Omstandigheden voor export in augustus ongeveer even gunstig als in juni

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in augustus ongeveer even gunstig als in juni. In de radar van augustus was de ontwikkeling van de reële wisselkoers gunstiger dan in de radar van juni, maar het vertrouwen van de Duitse en Europese producenten minder positief.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.