Export groeit met 5,5 procent in januari

© Hollandse Hoogte
Het volume van de goederenexport was in januari 5,5 procent groter dan in januari 2017, meldt het CBS. De groei is kleiner dan in de twee voorgaande maanden. In januari 2018 groeide opnieuw vooral de export van personenauto’s, machines en apparaten. Het volume van de import was in januari 9,1 procent groter dan een jaar eerder. De groei van de import was groter dan in de voorgaande maanden.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in maart 2018 minder gunstig dan in januari.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
   Mutatie (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
2014F3,7
2014M2
2014A3,9
2014M-0,9
2014J4,1
2014J3,6
2014A0,7
2014S6,3
2014O3,3
2014N3
2014D6
2015J7,7
2015F5,2
2015M4
2015A5,9
2015M6,2
2015J5,2
2015J5,9
2015A7,2
2015S4
2015O6,2
2015N4,9
2015D4,5
2016J4,7
2016F4
2016M5,9
2016A6
2016M7,1
2016J4,6
2016J3,5
2016A4,1
2016S5,6
2016O4,5
2016N5,4
2016D6,2
2017J2,2
2017F5,4
2017M7,5
2017A2,6
2017M3,1
2017J10,7
2017J7,4
2017A6,8
2017S7,4
2017O5,1
2017N9,4
2017D6,6
2018J5,5

Omstandigheden voor export in maart minder gunstig dan in januari

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in maart minder gunstig dan in januari. Vooral het Duitse en Europese producentenvertrouwen zijn verslechterd in de radar van maart. Ook de ontwikkeling van de reële wisselkoers was minder gunstig dan in januari.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.