Export groeit gestaag door

Het volume van de goederenexport was in augustus 3,7 procent groter dan in augustus 2015, meldt CBS. De stijging is wat kleiner dan in de voorgaande maand. In augustus groeide vooral de export van machines en apparaten. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder. Het importvolume was in augustus 4,0 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in oktober gunstiger dan in augustus en september.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
 mutatie
2012 s3,8
2012 o7,5
2012 n5,4
2012 d3,1
2013 j4,4
2013 f2,7
2013 m3,3
2013 a0,2
2013 m3
2013 j3,5
2013 j2,3
2013 a2,8
2013 s-0,2
2013 o-0,6
2013 n1,8
2013 d0,2
2014 j1,2
2014 f4
2014 m2,2
2014 a4,1
2014 m-0,8
2014 j4,4
2014 j3,5
2014 a0,7
2014 s6,2
2014 o2,9
2014 n2,6
2014 d5,5
2015 j6,6
2015 f4,1
2015 m2,9
2015 a4
2015 m4,4
2015 j3,1
2015 j3,1
2015 a4,4
2015 s1,3
2015 o3,6
2015 n2,2
2015 d1,7
2016 j3,3
2016 f1,4
2016 m3,2
2016 a4,4
2016 m5,2
2016 j2,6
2016 j4,4
2016 a3,7

Omstandigheden voor export in oktober gunstiger dan in augustus

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in oktober gunstiger dan in augustus. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie.

Vooral de ontwikkeling van de wisselkoersen is in de radar van oktober gunstiger dan in augustus. Verder zijn de prestaties van de Duitse industrie verbeterd. Daarentegen waren de Nederlandse ondernemers negatiever over hun buitenlandse orders.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.