Export groeit gestaag door

© ANP
Het volume van de goederenexport was in augustus 3,7 procent groter dan in augustus 2015, meldt CBS. De stijging is wat kleiner dan in de voorgaande maand. In augustus groeide vooral de export van machines en apparaten. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder. Het importvolume was in augustus 4,0 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in oktober gunstiger dan in augustus en september.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)

Omstandigheden voor export in oktober gunstiger dan in augustus

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in oktober gunstiger dan in augustus. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie.

Vooral de ontwikkeling van de wisselkoersen is in de radar van oktober gunstiger dan in augustus. Verder zijn de prestaties van de Duitse industrie verbeterd. Daarentegen waren de Nederlandse ondernemers negatiever over hun buitenlandse orders.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.