Export krimpt met bijna 1 procent in december

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Lex van Lieshout
Het volume van de goederenexport was in december 0,9 procent kleiner dan in december 2019, meldt het CBS. In de voorgaande drie maanden groeide de export nog. Er zijn in december vooral minder delfstoffen, aardolieproducten, machines en apparaten uitgevoerd dan een jaar eerder. Hier staat tegenover dat er wel meer chemische producten werden geëxporteerd.

Het volume van de import was in december 1,0 procent kleiner dan in december 2019. Er werden vooral minder transportmiddelen en delfstoffen ingevoerd.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in februari minder ongunstig dan in december.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2017januari1,6
2017februari6,8
2017maart8,3
2017april0,7
2017mei4,6
2017juni10,7
2017juli7,1
2017augustus7,3
2017september7,9
2017oktober7
2017november7,1
2017december6,2
2018januari4,8
2018februari4,3
2018maart3,1
2018april6,2
2018mei5,3
2018juni0,4
2018juli2,7
2018augustus4
2018september3
2018oktober3,4
2018november0,4
2018december0,6
2019januari2,2
2019februari-0,3
2019maart1,5
2019april1,7
2019mei-0,1
2019juni0,7
2019juli-0,1
2019augustus3,4
2019september1,4
2019oktober6,3
2019november2,3
2019december4,5
2020januari3,9
2020februari1,7
2020maart-4,6
2020april-13,3
2020mei-11,8
2020juni-3,2
2020juli0
2020augustus-3,4
2020september0,7
2020oktober2,7
2020november1,1
2020december-0,9

Omstandigheden voor export in februari minder ongunstig dan in december

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in februari minder ongunstig dan in december. Dat komt vooral doordat de krimp van de Duitse productie industrie kleiner was en doordat de Nederlandse ondernemers in de industrie minder negatief waren over hun buitenlandse orderpositie. Ook steeg het producentenvertrouwen in Duitsland en de eurozone.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.