Export ruim 3 procent gegroeid in februari

© CBS / Nikki van Toorn
Het volume van de goederenexport was in februari 3,3 procent groter dan in februari 2019, meldt het CBS. De groei is wat kleiner dan in de voorgaande maand (3,9 procent). In februari 2020 groeide vooral de export van machines en aardolieproducten. Het volume van de import was in februari 0,9 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit is de eerste krimp van de goedereninvoer in bijna vier jaar tijd. Er werden in februari vooral minder delfstoffen, aardolieproducten, metaalproducten en machines ingevoerd dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in april ongunstiger dan in februari.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2016maart3,6
2016april5,4
2016mei6,3
2016juni2,3
2016juli2,9
2016augustus3
2016september5,8
2016oktober3,3
2016november6,4
2016december5,3
2017januari1,7
2017februari6,7
2017maart8,3
2017april0,7
2017mei4,6
2017juni10,8
2017juli7
2017augustus7,2
2017september7,8
2017oktober6,9
2017november7
2017december6,1
2018januari4,7
2018februari4,6
2018maart3,2
2018april6,8
2018mei4,6
2018juni0,3
2018juli2,8
2018augustus2,7
2018september3,2
2018oktober3,2
2018november1
2018december0,5
2019januari2,2
2019februari-0,5
2019maart1,1
2019april1,5
2019mei-0,3
2019juni0,6
2019juli0
2019augustus3,5
2019september1,4
2019oktober5,6
2019november2,2
2019december4,6
2020januari3,9
2020februari3,3

Omstandigheden voor export in april ongunstiger dan in februari

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in april ongunstiger dan in februari. Dat komt vooral doordat het Duitse en Europese producentenvertrouwen lager waren en doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoers minder gunstig was.

In de in- en uitvoercijfers over de verslagmaand februari zijn de ontwikkelingen rondom het coronavirus nog nauwelijks zichtbaar.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.