Grootste stijging export in 6,5 jaar

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Het volume van de goederenexport was in juni 11 procent groter dan in juni 2016, meldt het CBS. Dat is de grootste stijging na december 2010. In juni groeide vooral de export van (elektrotechnische) machines, apparaten en chemische producten. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder. Het volume van de import was in juni 6,3 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in augustus per saldo even gunstig als in juni, maar minder gunstig dan in juli.

Omstandigheden voor export in augustus even gunstig als in juni

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in augustus per saldo even gunstig als in juni. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie.

In de radar van augustus zijn de vertrouwensindicatoren verbeterd ten opzichte van juni. Daarentegen was de ontwikkeling van de reële wisselkoersen op jaarbasis een stuk ongunstiger dan in de radar van juni.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.