Grootste stijging export in 6,5 jaar

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Het volume van de goederenexport was in juni 11 procent groter dan in juni 2016, meldt het CBS. Dat is de grootste stijging na december 2010. In juni groeide vooral de export van (elektrotechnische) machines, apparaten en chemische producten. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder. Het volume van de import was in juni 6,3 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in augustus per saldo even gunstig als in juni, maar minder gunstig dan in juli.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
 mutatie
2013 j2,3
2013 a2,8
2013 s-0,2
2013 o-0,6
2013 n1,8
2013 d0,2
2014 j0,9
2014 f3,7
2014 m2
2014 a3,9
2014 m-0,9
2014 j4,1
2014 j3,6
2014 a0,7
2014 s6,3
2014 o3,3
2014 n3
2014 d6
2015 j7,7
2015 f5,2
2015 m4
2015 a5,9
2015 m6,2
2015 j5,2
2015 j5,9
2015 a7,2
2015 s4
2015 o6,2
2015 n4,9
2015 d4,5
2016 j4,7
2016 f4
2016 m5,9
2016 a6
2016 m7,1
2016 j4,6
2016 j3,5
2016 a4,1
2016 s5,6
2016 o4,5
2016 n5,4
2016 d6,2
2017 j2,2
2017 f5,4
2017 m7,5
2017 a2,7
2017 m3,2
2017 j11

Omstandigheden voor export in augustus even gunstig als in juni

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in augustus per saldo even gunstig als in juni. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie.

In de radar van augustus zijn de vertrouwensindicatoren verbeterd ten opzichte van juni. Daarentegen was de ontwikkeling van de reële wisselkoersen op jaarbasis een stuk ongunstiger dan in de radar van juni.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links