Export krimpt met bijna 3 procent in juni

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Marco van Middelkoop luchtfotografie
Het volume van de goederenexport was in juni 2,9 procent kleiner dan in juni 2019, meldt het CBS. De krimp is veel kleiner dan in april en mei. In juni zijn er vooral minder transportmiddelen, metaalproducten en aardolieproducten uitgevoerd. De daling van de export Nederlands fabricaat was groter dan die van de wederuitvoer. Het volume van de import was in juni 4,0 procent kleiner dan een jaar eerder. Ook deze krimp was veel kleiner dan die in de voorgaande twee maanden. Er werden in juni vooral minder transportmiddelen ingevoerd dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in augustus minder ongunstiger dan in juni.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2016juli2,9
2016augustus3
2016september5,8
2016oktober3,3
2016november6,4
2016december5,3
2017januari1,6
2017februari6,8
2017maart8,3
2017april0,7
2017mei4,6
2017juni10,7
2017juli7,1
2017augustus7,3
2017september7,9
2017oktober7
2017november7,1
2017december6,2
2018januari4,8
2018februari4,3
2018maart3,1
2018april6,2
2018mei5,3
2018juni0,4
2018juli2,7
2018augustus4
2018september3
2018oktober3,4
2018november0,4
2018december0,6
2019januari2,2
2019februari-0,3
2019maart1,5
2019april1,7
2019mei-0,1
2019juni0,7
2019juli-0,1
2019augustus3,4
2019september1,4
2019oktober6,3
2019november2,3
2019december4,5
2020januari3,9
2020februari1,7
2020maart-4,6
2020april-12,6
2020mei-11,4
2020juni-2,9

Omstandigheden voor export in augustus minder ongunstig dan in juni

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in augustus minder ongunstig dan in juni. Dat komt vooral doordat de krimp van de Duitse industriële productie kleiner was. Verder was het vertrouwen van Duitse en Europese ondernemers minder negatief.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.