Export groeit nauwelijks in november

Het volume van de goederenexport was in november 0,6 procent groter dan in november 2017, meldt het CBS. De stijging is kleiner dan in oktober. In november 2018 groeide vooral de export van machines en apparaten en aardolieproducten. Het volume van de import was in november 1,5 procent kleiner dan een jaar eerder.

De groei van de import en de export wordt gedrukt door een bedrijf dat een deel van zijn activiteit heeft verplaatst naar een ander land.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in januari 2019 ongunstiger dan in november.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd) (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
Jaarmaandmutatie
december5,9
2015januari7
februari4,6
maart3,5
april5,5
mei5,8
juni4,9
juli5,3
augustus6,6
september3,5
oktober5,6
november4,4
december4
2016januari4,3
februari3,5
maart3,7
april5,5
mei6,4
juni2,4
juli2,9
augustus3
september5,8
oktober3,2
november6,2
december5,1
2017januari1,2
februari6,3
maart7,9
april0,6
mei4,6
juni10,6
juli7,1
augustus7,2
september7,8
oktober7,1
november7
december6,1
2018januari5,1
februari3
maart2,4
april6,7
mei4,5
juni-0,4
juli2,4
augustus2,6
september2
oktober3,7
november0,6

Omstandigheden voor export in januari ongunstiger dan in november

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in januari ongunstiger dan in november. Dat komt vooral doordat het oordeel in de eurozone over de exportorders en de jaar-op-jaarontwikkeling van de Duitse industriële productie verslechterden.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links