Export groeit aanzienlijk

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Het volume van de goederenexport was in april 6,7 procent groter dan in april 2015, meldt CBS. De stijging is aanzienlijk groter dan in de voorgaande maand. Bedrijven exporteerden opnieuw vooral meer transportmiddelen. Het importvolume was in april 5,2 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in juni gunstiger dan in april en mei.

Meer export van transportmiddelen

Nederlandse bedrijven exporteerden in april vooral meer transportmiddelen. Het gaat daarbij vooral om een platform voor de aardoliewinning op de Noordzee. Daarnaast zijn ook meer auto’s en vrachtwagens uitgevoerd. Verder exporteerden bedrijven ook meer (basis)metaalproducten.

Zowel de export van Nederlands product als de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) was hoger dan een jaar geleden.

Vandaag publiceert CBS ook over de productie van de industrie in april. Daaruit bleek dat de productie van transportmiddelen opnieuw fors hoger was dan een jaar eerder.

Omstandigheden voor export gunstiger

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in juni gunstiger dan in april en mei. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. Vooral doordat het vertrouwen van de Duitse industriële producenten minder negatief is, zijn de omstandigheden voor de export in juni beter dan in april en mei.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.