Export groeit 1 procent in juli

Het volume van de goederenexport was in juli 1,0 procent groter dan in juli 2018, meldt het CBS. De groei is ongeveer hetzelfde als in de voorgaande maand. In juli 2019 groeide vooral de export van chemische producten, machines en voedingsmiddelen. Daarentegen kromp opnieuw de export van elektrotechnische apparatuur. Het volume van de import was in juli 3,3 procent hoger dan een jaar eerder.

De groei van de import en de export wordt gedrukt door een bedrijf dat vanaf oktober 2018 een deel van zijn activiteiten heeft verplaatst naar een ander land. 

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in september 2019 iets gunstiger dan in juli.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd) (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Jaarmaand%-verandering
2015augustus6,6
september3,5
oktober5,6
november4,4
december4
2016januari4,2
februari3,5
maart3,6
april5,4
mei6,3
juni2,3
juli2,9
augustus3
september5,8
oktober3,3
november6,4
december5,3
2017januari1,7
februari6,7
maart8,3
april0,7
mei4,6
juni10,8
juli7
augustus7,2
september7,8
oktober6,9
november7
december6,1
2018januari4,7
februari4,6
maart3,2
april6,8
mei4,6
juni0,3
juli2,8
augustus2,7
september3,2
oktober3,2
november1
december0,5
2019januari0,9
februari1
maart1,7
april0,8
mei1,5
juni1,1
juli1

Omstandigheden voor export in september iets gunstiger dan in juli

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in september iets gunstiger dan in juli. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarontwikkeling van de wisselkoersen verbeterde.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links