Export groeit met ruim 1 procent in juli

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon
Het volume van de goederenexport was in juli 1,3 procent groter dan in juli 2021, meldt het CBS. Een maand eerder groeide de export met bijna 4 procent. Er werden in juli vooral meer elektrotechnische machines en chemische producten uitgevoerd. Het volume van de goederenimport was in juli 1,4 procent kleiner dan in juli 2021.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in september minder gunstig dan in juli.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2018augustus4
2018september3
2018oktober3,4
2018november0,4
2018december0,5
2019januari1,7
2019februari-0,8
2019maart1
2019april1,1
2019mei-0,7
2019juni-0,2
2019juli-1
2019augustus2,6
2019september0,5
2019oktober5
2019november1,2
2019december3,3
2020januari3
2020februari0,8
2020maart-5,3
2020april-13,1
2020mei-12,1
2020juni-3,3
2020juli-0,1
2020augustus-3,6
2020september0,5
2020oktober2,7
2020november1,3
2020december-0,6
2021januari2,6
2021februari2,8
2021maart10,7
2021april23,7
2021mei20,1
2021juni12,9
2021juli8,9
2021augustus8,3
2021september4,6
2021oktober-1
2021november7,6
2021december6,7
2022januari1,2
2022februari1,8
2022maart-1,1
2022april0,3
2022mei2,9
2022juni3,9
2022juli1,3

Omstandigheden voor export in september minder gunstig

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in september minder gunstig dan in juli. Dat komt vooral doordat het producentenvertrouwen in Duitsland en de eurozone is verslechterd. Ook het oordeel van de Europese ondernemers over de buitenlandse orderportefeuille was minder positief.

Met ingang van januari 2022 zijn de datawaarneming en -verwerking van de statistiek Internationale handel in goederen vernieuwd. Hierdoor is de ontwikkeling van de im- en export ten opzichte van een jaar eerder met een grotere onzekerheid omgeven dan gebruikelijk is.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.