Export groeit bijna 4 procent in januari

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Het volume van de goederenexport was in januari 3,7 procent groter dan in januari 2019, meldt het CBS. De groei is wat kleiner dan in de voorgaande maand. In januari 2020 groeide vooral de export van elektrotechnische machines en aardolieproducten. Het volume van de import was in januari 1,2 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in maart wat gunstiger dan in januari.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2016februari3,5
2016maart3,6
2016april5,4
2016mei6,3
2016juni2,3
2016juli2,9
2016augustus3
2016september5,8
2016oktober3,3
2016november6,4
2016december5,3
2017januari1,7
2017februari6,7
2017maart8,3
2017april0,7
2017mei4,6
2017juni10,8
2017juli7
2017augustus7,2
2017september7,8
2017oktober6,9
2017november7
2017december6,1
2018januari4,7
2018februari4,6
2018maart3,2
2018april6,8
2018mei4,6
2018juni0,3
2018juli2,8
2018augustus2,7
2018september3,2
2018oktober3,2
2018november1
2018december0,5
2019januari0,9
2019februari1
2019maart1,7
2019april0,7
2019mei0,6
2019juni1,3
2019juli0
2019augustus3,5
2019september1,5
2019oktober5,5
2019november1,9
2019december4,3
2020januari3,7

Omstandigheden voor export in maart gunstiger dan in januari

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in maart gunstiger dan in januari. Dat komt doordat het Duitse en Europese producentenvertrouwen minder negatief waren. Verder was de ontwikkeling van de reële wisselkoersen gunstiger en was de krimp op jaarbasis van de Duitse industriële productie kleiner.

NB. De ontwikkelingen van de afgelopen weken zijn niet meegenomen in de exportradar van maart. 

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.