Export groeit 3 procent in juli

Het volume van de goederenexport was in juli 3,0 procent groter dan in juli 2017, meldt het CBS. In juni was de export voor het eerst in ruim vier jaar iets gekrompen. In juli 2018 groeide vooral de export van transportmiddelen. Ook hebben Nederlandse bedrijven meer machines en apparaten uitgevoerd. Het volume van de import was in juli 1,9 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in september 2018 minder gunstig dan in juli.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd) (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
 mutatie
2014 augustus0,7
2014 september6,3
2014 oktober3,3
2014 november3
2014 december6
2015 januari7,7
2015 februari5,2
2015 maart4
2015 april5,9
2015 mei6,2
2015 juni5,2
2015 juli5,9
2015 augustus7,2
2015 september4
2015 oktober6,2
2015 november4,9
2015 december4,5
2016 januari4,7
2016 februari4
2016 maart5,9
2016 april6
2016 mei7,1
2016 juni4,6
2016 juli3,5
2016 augustus4,1
2016 september5,6
2016 oktober4,5
2016 november5,4
2016 december6,2
2017 januari3
2017 februari6,4
2017 maart8,1
2017 april2,9
2017 mei3,1
2017 juni10,7
2017 juli7,5
2017 augustus6,9
2017 september7,5
2017 oktober4,8
2017 november9,1
2017 december6,1
2018 januari5,4
2018 februari3
2018 maart2,1
2018 april7,1
2018 mei4,7
2018 juni-0,6
2018 juli3

Omstandigheden voor export in september minder gunstig dan in juli

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in september minder gunstig dan in juli. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaargroei van de Duitse industriële productie minder groot was.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.