Export groeit met 8,5 procent in oktober

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Het volume van de goederenexport was in oktober 8,5 procent groter dan in oktober 2021, meldt het CBS. Er werden in oktober vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten, en transportmiddelen uitgevoerd. Het volume van de goederenimport was in oktober 7,4 procent groter dan in oktober 2021.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in december minder gunstig dan in oktober.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2018november0,4
2018december0,5
2019januari1,7
2019februari-0,8
2019maart1
2019april1,1
2019mei-0,7
2019juni-0,2
2019juli-1
2019augustus2,6
2019september0,5
2019oktober5
2019november1,2
2019december3,3
2020januari3
2020februari0,8
2020maart-5,3
2020april-13,1
2020mei-12,1
2020juni-3,3
2020juli-0,1
2020augustus-3,6
2020september0,5
2020oktober2,7
2020november1,3
2020december-0,6
2021januari2,6
2021februari2,8
2021maart10,7
2021april23,7
2021mei20,1
2021juni12,9
2021juli8,9
2021augustus8,3
2021september4,6
2021oktober-1
2021november7,6
2021december6,7
2022januari1,2
2022februari1,8
2022maart-1,1
2022april0,7
2022mei3,3
2022juni4,1
2022juli0,8
2022augustus1,3
2022september2,9
2022oktober8,5

Omstandigheden voor export in december minder gunstig

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in december minder gunstig dan in oktober. Dat komt vooral doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoersen ongunstiger was. Verder was de jaar-op-jaargroei van de Duitse industriële productie kleiner. Ook was het oordeel van de Nederlandse en Europese ondernemers over hun buitenlandse orders negatiever.

Met ingang van januari 2022 zijn de datawaarneming en -verwerking van de statistiek Internationale handel in goederen vernieuwd. Hierdoor is de ontwikkeling van de im- en export ten opzichte van een jaar eerder met een grotere onzekerheid omgeven dan gebruikelijk is.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.