Export groeit bijna 3 procent in januari

Het volume van de goederenexport was in januari 2,7 procent groter dan in januari 2018, meldt het CBS. Een maand eerder kromp de uitvoer. In januari 2019 groeide vooral de export van aardolieproducten en machines. Daarentegen kromp de export van elektrotechnische apparatuur. Het volume van de import was in januari 3,8 procent groter dan een jaar eerder.

De groei van de import en de export wordt gedrukt door een bedrijf dat vanaf oktober 2018 een deel van zijn activiteiten heeft verplaatst naar een ander land. 

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in maart 2019 iets gunstiger dan in januari.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd) (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
 %-verandering
2015 februari4,6
2015 maart3,5
2015 april5,5
2015 mei5,8
2015 juni4,9
2015 juli5,3
2015 augustus6,6
2015 september3,5
2015 oktober5,6
2015 november4,4
2015 december4
2016 januari4,3
2016 februari3,5
2016 maart3,7
2016 april5,5
2016 mei6,4
2016 juni2,4
2016 juli2,9
2016 augustus3
2016 september5,8
2016 oktober3,2
2016 november6,2
2016 december5,1
2017 januari1,2
2017 februari6,3
2017 maart7,9
2017 april0,6
2017 mei4,6
2017 juni10,6
2017 juli7,1
2017 augustus7,2
2017 september7,8
2017 oktober7,1
2017 november7
2017 december6,1
2018 januari5,1
2018 februari3
2018 maart2,4
2018 april6,7
2018 mei4,5
2018 juni-0,4
2018 juli2,4
2018 augustus2,6
2018 september2
2018 oktober1,4
2018 november-0,8
2018 december-1,3
2019 januari2,7

Omstandigheden voor export in maart wat gunstiger dan in januari

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in maart wat gunstiger dan in januari. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarontwikkeling van de wisselkoersen verbeterde. Ook de krimp op jaarbasis van de Duitse industriële productie was kleiner.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links